Ἐπίθεσις Μητσοτάκη σέ δανειστές – ΗΠΑ

Ἄνοιγμα σέ Κεντροαριστερά – Παράθυρο γιά συναίνεση γιά Σύνταγμα καί μέτρα

ΣΦΟΔΡΗ ἐπίθεση στούς πιστωτές γιά τίς καταστροφικές πολιτικές τους, πού «στραγγαλίζουν» τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί δριμεῖα κριτική στίς ΗΠΑ γιά τήν στήριξή τους στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἄσκησε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπό τήν ΔΕΘ. Κατά τόν κ. Μητσοτάκη, οἱ πιστωτές ὄχι μόνο δέν πιστεύουν ὅτι θά ὑλοποιηθοῦν οἱ μεταρρυθμίσεις ἀλλά «ἀντιμετωπίζουν συχνά μέ ἐπιφύλαξη ἀκόμη καί τήν ΝΔ». Τούς κατηγόρησε πώς ὄχι μόνον κάνουν λάθος, ἀλλά τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί τό κόμμα του εἶναι ἕτοιμοι νά τούς ἀποδείξουν ὅτι ἔχουν ἀλλάξει. Εὐθέως ἐπέκρινε τούς θεσμούς ὅτι «ὑποτιμοῦν» τούς Ἕλληνες ὡς πρός τό πόσο ἔχουν ὡριμάσει κατά τά χρόνια τῆς κρίσεως, ὅτι συνεφώνησαν σέ λανθασμένα μέτρα πού «σκότωσαν τά κίνητρα γιά δημιουργική ἐργασία» καί ὅτι «φόρεσαν μιά θηλιά πού στραγγαλίζει τόν ἰδιωτικό τομέα, τίς παραγωγικές καί δημιουργικές δυνάμεις τοῦ Ἕλληνα, καί στήν συνέχεια ἀναρωτιοῦνται γιατί αὐτός διαμαρτύρεται ὅτι πνίγεται».

Ἐν μέσω θερμῶν χειροκροτημάτων τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἡ ΝΔ «θά κόψει αὐτή τήν θηλιά» καί ἡ Ἑλλάς θά σηκωθεῖ καί πάλι ὄρθια. Ἡ σφοδρή ἐπίθεσις ἐσυνεχίσθη, κατηγορώντας τούς θεσμούς ὅτι ὅλα αὐτά τά χρόνια «στρουθοκαμήλισαν, τήν ἴδια ὥρα πού ξηλωνόντουσαν σημαντικότατες μεταρρυθμίσεις, οἱ ὁποῖες εἶχαν γίνει ἀπό προηγούμενες Κυβερνήσεις». Τούς ἐπέρριψε εὐθύνες γιατί σωπαίνουν «τήν ὥρα πού βάλλεται τό κράτος δικαίου, τήν ὥρα πού ἐπαναπροσλαμβάνονται ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔφυγαν ἀπό τή δημόσια διοίκηση λόγω πλαστῶν πιστοποιητικῶν, τήν ὥρα πού αὐξάνει τό μέγεθος τοῦ κράτους, τήν ὥρα πού ἔχουμε τραγικά πισωγυρίσματα στήν παιδεία, μέ τήν οὐσιαστική ἀκύρωση μιᾶς σημαντικότατης μεταρρύθμισης γιά τά ΑΕΙ»!

Ἐν συνεχεία ὁ κ. Μητσοτάκης ἔβαλε στό στόχαστρο καί τίς ΗΠΑ γιά τήν ἀναφανδόν στήριξή τους στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ «πρός ὅλους τούς ἀποδέκτες» καί προφανῶς ὄχι πρός τό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἦταν ὅτι οἱ βουλευτές τοῦ κόμματός του θά καταψηφίσουν τήν συμφωνία καί σέ περίπτωση πού αὐτή δέν ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν ἑλληνική Βουλή τότε «θά πρέπει ἡ ἄλλη πλευρά νά γνωρίζει ὅτι ἡ διαπραγμάτευση ξεκινᾶ ἀπό τήν ἀρχή». Χαρακτήρισε «ντροπή» τήν λύση πού προκρίνεται στό ὀνοματολογικό καί ἀπεκδύθηκε τόν χαρακτηρισμό τοῦ «λαϊκιστῆ» πού τοῦ ἀποδίδει ὁ Πρωθυπουργός. Ὑπῆρξε ὡστόσο εἰλικρινής διευκρινίζοντας ὅτι ἐάν ἡ συμφωνία ψηφισθεῖ, «ἡ ἱστορία τοῦ ΝΑΤΟ ἔχει τελειώσει». Ἐντύπωση ὅμως προεκάλεσε ἡ ἀπάντησις πού ἔδωσε ὅταν ἠρωτήθη ποιά εἶναι ἡ θέσις του γιά τό «Βόρεια Μακεδονία». Δήλωσε ὅτι εἶναι «ρεαλιστής» καί δέν θεωρεῖ «πρόβλημα» τήν σύνθετη ὀνομασία, ἀφοῦ τήν ἑπομένη ἡμέρα τό νέο ὄνομα θά ξεχασθεῖ καί τά Σκόπια θά ἀποκαλοῦνται σκέτο «Μακεδονία». Ἡ μεγάλη μάχη ἐάν δέν κυρωθεῖ ἡ συμφωνία, προσέθεσε, θά δοθεῖ γιά τήν γλῶσσα καί τήν ἐθνότητα –τό βασικό πρόβλημα– ἐπειδή ὑποκρύπτουν ἀλυτρωτικές διαθέσεις, καί ἐκεῖ εἶναι ἡ «οὐσία τοῦ προβλήματος».

Σχολιάζοντας τήν ἰσχυρή παρουσία τῶν ΗΠΑ, πού ἐφέτος εἶναι ἡ τιμώμενη χώρα στήν ΔΕΘ, εἶπε μέ εἰρωνική διάθεση, παρουσίᾳ τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφφρυ Πάυατ, ὅτι τώρα ἡ στρατηγική σχέσις τῶν δύο χωρῶν εἶναι ἀποδεκτή πλέον ἀπό ὅλα τά κόμμα τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, ὑπονοώντας καί τῆς Ἀριστερᾶς.

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο συνεργασίας μέ κυβερνητικό συνασπισμό πού νά περιλαμβάνει τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀλλά ἦταν σαφής ὅτι ἀκόμη καί νά κερδίσει τήν αὐτοδυναμία θά ἐπιδιώξει εὐρύτερες πολιτικές καί κοινοβουλευτικές συγκλίσεις μέ τήν Κεντροαριστερά καί τήν Ἀριστερά. «Πρόθεσή μου εἶναι νά βάλω καί πρόσωπα ἀπό τήν Κεντροαριστερά στήν κυβέρνησή μας. Ἀλλά πιστεύω ὅτι καί στά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ θά δεῖτε μιά σημαντική διεύρυνση στόν κόσμο Κέντρου-Κεντροαριστερᾶς» εἶπε χαρακτηριστικά. Στίς περιφερειακές ἐκλογές σημείωσε ὅτι ἡ ΝΔ θά στηρίξει συγκεκριμένα πρόσωπα καί συνδυασμούς. Ἐπίσης ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά συμφωνήσει στήν διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Δέν ἀπέκλεισε νά ὑπάρξει συναίνεσις γιά τό Σύνταγμα, ἀρκεῖ νά μποῦν στήν συζήτηση γιά ἀναθεώρηση «σημαντικά ἄρθρα», ὅπως τό ἄρθρο 16 γιά τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια.

Κλειστά κράτησε τά χαρτιά του καί ὅταν ἠρωτήθη ἐάν θά στηρίξει μία νέα ὑποψηφιότητα τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου γιά τήν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ὁ κ. Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος τό 2015 δέν εἶχε δώσει θετική ψῆφο στόν νῦν Πρόεδρο, δέν ἀπέκλεισε, οὔτε ὅμως ἐπιβεβαίωσε ξεκάθαρα, τό ἐνδεχόμενο νά τόν στηρίξει, λέγοντας ὅτι «θά ὑπάρξει πλειοψηφία γιά τήν προεδρική ἐκλογή τοῦ 2020». Προσέθεσε ὅτι δέν πρόκειται ἡ χώρα νά ὁδηγηθεῖ σέ «ἀναστάτωση, ἐπειδή κάποιοι θά προσπαθήσουν καί πάλι νά ἐργαλειοποιήσουν τήν προεδρική ἐκλογή. Θά ὑπάρξει πλειοψηφία. Καί πρέπει νά ὑπάρξει πλήρης ἀποσύνδεση στήν διάλυση τῆς Βουλῆς καί τήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Θά εἶναι αὐτό στίς δικές μας προτάσεις».

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπαντώντας σέ ἐρώτηση σχετικά μέ τό τί θά πράξει μέ τά μέτρα πού θά φέρει ὁ Πρωθυπουργός στήν Βουλή, εἶπε ὅτι τά ἐν λόγω μέτρα ὁ κ. Τσίπρας τά ἔχει συμφωνήσει μέ τούς δανειστές μόνο ὡς πρός τήν κοστολόγηση. Σέ περίπτωση πάντως πού αὐτά θά εἶναι «εὐθυγραμμισμένα μέ τήν λογική τῆς ΝΔ» δέν ἔχει λόγο τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά μήν τά ψηφίσει, κατέληξε ὁ Πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Κεντρικό θέμα