Ἐπιστρέφουν στό πεζοδρόμιο ἐγκαταλείπουν τήν ἐξουσία

PHOTO: ΑΠΕ- EUROKINISSI ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Πολιτική σχιζοφρένεια: Ὑπουργοί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ πορεία πρός τήν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ

ΕΤΡΙΒΑΝ τά μάτια τους οἱ νοήμονες μέ τήν σχιζοφρενική πολιτικῶς εἰκόνα πού παρουσίασε ἡ Κυβέρνησις στήν ἐφετινή ἐπέτειο γιά τόν ἑορτασμό τοῦ Πολυτεχνείου. Μία ἡμέρα μετά τήν δήλωση Πάυατ στό Thessaloniki Summit, ὅτι «ἡ ἱστορία θά φερθεῖ γενναιόδωρα στήν Ἑλλάδα καί στήν Κυβέρνησή της γιά τήν στάση της στό Σκοπιανό», καί ὑπό τό φῶς δημοσιευμάτων πού φέρουν τόν Πρωθυπουργό νά συναντᾶται τόν Ἰανουάριο ἐκ νέου μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ, τρία μέλη τῆς Κυβερνήσεως –ὁ ὑπουργός Ψηφιακῆς Πολιτικῆς Νῖκος Παππᾶς, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Ρήγας, ὁ ὑφυπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός– σύν ὁ Γραμματεύς τοῦ κόμματος Πάνος Σκουρλέτης, μαζί μέ βουλευτές τοῦ κόμματος καί νεολαίους, ἐτέθησαν ἐπί κεφαλῆς τοῦ μπλόκ τοῦ κόμματος καί θυμήθηκαν τήν περίοδο τῆς ἀντιπολιτεύσεως!

Κατέβηκαν ἐκ νέου στό πεζοδρόμιο καί ἐπορεύθησαν πρός τό γραφεῖο τοῦ κ. Πάυατ στήν ὁδό Βασιλίσσης Σοφίας. Γιά νά εἶναι μάλιστα πειστική ἡ φιλολαϊκή παρουσία τους ἀνήμερα στίς 17 Νοεμβρίου –καθώς ἡ πρωινή ἀπόπειρα τῆς Παρασκευῆς νά καταθέσουν στεφάνι στόν χῶρο τοῦ Πολυτεχνείου ἀπέτυχε λόγω τῆς ἀντιδράσεως παλαιῶν συνοδοιπόρων τους– οἱ ὑπουργοί ντύθηκαν μέ πέτσινα καί μπουφάν τῆς χαμένης ἀριστεροσύνης. Μόνο τά ζιβάγκο ἔλειπαν. Ἡ εἰκόνα ἦταν σουρρεαλιστική. Ὁ Πάνος Ρήγας προερχόμενος ἀπό τόν σκληρό πυρῆνα τοῦ κόμματος, γενικῶς μετριοπαθής πολιτικός ὅμως, νά πορεύεται μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Ἀμύνης πρός τήν ἀμερικανική πρεσβεία.

Τήν στιγμή πού «ψήνεται» στό παρασκήνιο ἀμυντική συμμαχία Ἑλλάδος-ΗΠΑ-Κύπρου-Ἰσραήλ κατά Τουρκίας γιά τήν φρούρηση τῶν ἐνεργειακῶν κοιτασμάτων στό Αἰγαῖο καί τήν Κύπρο, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος πορεύεται πρός τήν ἀμερικανική πρεσβεία. Τήν ὥρα πού τό ΓΕΕΘΑ συζητεῖ ἐπίσης τήν ἐνίσχυση τῶν δυνάμεών μας στό Αἰγαῖο μέ F16 καί στρατιωτικό ὑλικό ἀπό τίς ΗΠΑ, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀμύνης πορεύεται πρός τήν πρεσβεία τῶν ΗΠΑ! Ἔξοχα. Ὁ Νεκτάριος Σαντορινιός πού φιλοτεχνεῖ καί αὐτός τήν εἰκόνα τοῦ μετριοπαθοῦς πολιτικοῦ μέ τόν ἤπιο λόγο του, ὑφυπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας ὤν, ἦταν ἐπί κεφαλῆς τοῦ μπλόκ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν πρεσβεία. Τήν ἐπένδυση πού ἀνήγγειλε ὁ πρέσβυς Πάυατ στήν Θεσσαλονίκη γιά τά Ναυπηγεῖα καί γιά τό Νεώριο τῆς Σύρου τήν θέλει ἤ δέν τήν θέλει ἄραγε; Καί τέλος: Ἐνῶ ἐπίσης ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι σέ τελευταῖα ταξίδια τους στίς ΗΠΑ ὑπουργοί πού ἐτέθησαν ἐπί κεφαλῆς τοῦ μπλόκ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς καί συνοδεύοντο σέ κάθε τους συνάντηση ἀπό ὑψηλότατα στελέχη, ὑπουργούς τῆς γραφειοκρατίας τοῦ State Department, αὐτοί ἀποφασίζουν νά κάνουν πορεία πρός τήν ἀμερικανική πρεσβεία!

Ἡ ὑποκρισία καί ἡ πολιτική σχιζοφρένεια σέ αὐτή τήν χώρα πού μπορεῖ κανείς νά εἶναι «καί μέ τόν ἀστυφύλαξ καί μέ τόν χωροφύλαξ» ἔχει καί τά ὅριά της. Ἐκτός καί ἄν οἱ ὑπουργοί μέ τά μπουφάν καί τά πέτσινα πού ἀπεδοκιμάσθησαν γιά τήν ἐκεῖ παρουσία τους ἀπό ἄλλες συνιστῶσες θυμήθηκαν τό πεζοδρόμιο καί γύρισαν σέ αὐτό, ἐπειδή ἀντιλαμβάνονται πώς δέν εἶναι πολλά τά ψωμιά τους στήν ἐξουσία. Ἐκτός καί ἄν ἀντιλαμβάνονται τήν παρουσία τους στίς διαδηλώσεις ὡς… προπόνηση, ὡς ἄσκηση ἐπιστροφῆς στό πεζοδρόμιο τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως.

Καί γιά νά μήν τά ἰσοπεδώνουμε ὅλα: Ἐάν ἔπρεπε νά εἶναι κάποιος ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ἐπί κεφαλῆς τῆς πορείας γιά τό Πολυτεχνεῖο αὐτός θά ἔπρεπε νά εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Νῖκος Βούτσης, ὁ ὁποῖος καί ἦταν ἐκεῖ καί κρυβόταν κυνηγημένος σέ σπίτια συντρόφων του πέριξ τῆς περιοχῆς μετά τήν ἔξοδο τῶν φοιτητῶν ἀπό τό Πολυτεχνεῖο. Ἐάν ἔπρεπε νά ἦταν κάποιος ἐπί κεφαλῆς ἔπρεπε νά εἶναι οἱ βουλευτές Μανιός καί Μπαλαούρας, πού ἔφαγαν τότε πολύ ξύλο στίς ἀνακρίσεις.

Μπορεῖ νά διαφωνοῦμε ἰδεολογικῶς μέ τίς περίεργες ἀπόψεις πού ἐκφράζουν περιοδικῶς, καθώς καί μέ τά πολιτικά καραγκιοζιλίκια στά ὁποῖα ἐπιδίδονται στό Κοινοβούλιο (Φρουρά-Φρουρά! –στούς βουλευτές ἀναφέρομαι), ἀλλά αὐτοί εἶχαν ἠθικό δικαίωμα νά εἶναι ἐκεῖ.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς μολονότι θά ἤθελε νά εἶναι παρών, ἔχει θεσμικό πολιτειακό ἀξίωμα πού τόν δεσμεύει καί σωστά δέν πῆγε. Ἀλλά ὁ ὑπουργός ΜΜΕ, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἀμύνης, ὁ ὑφυπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας, μέ τόσα θέματα δυτικοῦ ἐνδιαφέροντος στό χαρτοφυλάκιό τους, κάνουν καί ἐπίδειξη ἀριστερισμοῦ καί ὑπερήφανης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς μέ ἀφορμή ἕνα ἱστορικό γεγονός; Νά μᾶς συγχωροῦν πολύ, ἀλλά κάνουν λάθος. Πολιτική εἶναι νά ἔχεις τό θάρρος νά ὑπερασπίζεσαι τίς συμμαχίες σου. Ὄχι νά πατᾶς σέ δύο βάρκες. Διότι αὐτό πού ἐκλαμβάνεις ἐσύ ὡς πολιτικά ἀνώδυνη ἄσκηση δημοσίων σχέσεων οἱ ἄλλοι δέν τό ἐκλαμβάνουν μέ τήν ἴδια διάθεση. Τά ἀστεῖα δέν ἀρέσουν. Γενικῶς.

Κεντρικό θέμα