Ἐπιστρέφει στήν πατρίδα μετά δύο αἰῶνες!

Συμφωνία Μητσοτάκη – Μακρόν γιά ἀνταλλαγή ἀρχαιοτήτων ἐν ὄψει 2021

ΣΕ ΜΙΑ πρωτοφανῆ συμφωνία, στήν ἐπιστροφή τοῦ διπλοῦ θραύσματος τῆς μετόπης τοῦ Παρθενῶνος ἀπό τό Μουσεῖο τοῦ Λούβρου στό Μουσεῖο τῆς Ἀκροπόλεως, κατέληξαν ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καί ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας Ἐμμανυέλ Μακρόν, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Μία συμφωνία πού μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ καταλυτική γιά τήν ἐπιστροφή τῶν Γλυπτῶν τοῦ Παρθενῶνος ἀπό τό Βρεταννικό Μουσεῖο. Ἀντιστοίχως, ἡ Ἑλλάς θά διοργανώσει στό Μουσεῖο τοῦ Λούβρου ἔκθεση χαλκίνων γλυπτῶν πού μέχρι τώρα δέν ἔχουν βγεῖ ἀπό τήν χώρα.

Τό διπλό θραῦσμα ἀπό μετόπη τοῦ Παρθενῶνος εἶναι ἔργο τοῦ Φειδία καί ἀνῆκε στόν κόμη ντέ Σουαζέλ-Γκουφιέ, πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη ἐπί Λουδοβίκου 16ου, ἀπό τό 1785 ἕως τό 1792, καί κάτοχο μεγάλης ἀρχαιολογικῆς συλλογῆς. Τό εἶχε προμηθευθεῖ ἀπό τόν ἀριστοκράτη συλλέκτη Φωβέλ, ὁ ὁποῖος ἀργότερα διετέλεσε πρόξενος στήν Ἀθήνα. Ἄν καί ἀπό τό 1788 πολλά ἀπό τά γνήσια κομμάτια ἀλλά καί κάποια ἐκμαγεῖα τῆς συλλογῆς Γκουφιέ ἐστάλησαν στήν Γαλλία, ἡ συλλογή δέν ἐκτίθεται ἀμέσως. Τό 1801 ὁ Φωβέλ ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο στό Παρίσι μαρτυρεῖ ὅτι τά δύο γλυπτά πού διετείνετο ὅτι «εἶχε ἀνακαλύψει ὁ ἴδιος στόν ναό τῆς Ἀθηνᾶς, κείτονται στόν κῆπο τοῦ μουσείου ἀνάμεσα σέ πλῆθος ἄλλων ἀγαλμάτων». Παρέμειναν ἐκεῖ μέχρι τήν ἡμέρα πού ὁ Ναπολέων, σέ μία ἀπό τίς συχνές ἐπισκέψεις του στό μουσεῖο, διερωτήθη ἐάν μεταξύ τῶν ἀρχαιοτήτων ὑπῆρχε κάποιο ἔργο τοῦ Φειδία. Ἐνημερώθηκε ὅτι ἕνα ἀπό τά κομμάτια τῆς συλλογῆς Γκουφιέ ἀπεδίδετο στόν Ἕλληνα γλύπτη καί διέταξε τήν ἔκθεσή του. Ἀπό τότε ἕως σήμερα τά γλυπτά, στά ὁποῖα διεσώζοντο ἀκόμη καί ἴχνη ἔγχρωμης διακοσμήσεως, ἐκτίθενται στίς αἴθουσες τοῦ Λούβρου.

Στήν ἑλληνική πλευρά ἐπικρατεῖ πλήρης ἱκανοποίησις ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῆς συναντήσεως τῶν δύο ἡγετῶν, ἡ ὁποία διήρκεσε σχεδόν 1,5 ὥρα. Ὁ Γάλλος Πρόεδρος ἔστειλε αὐστηρό μήνυμα πρός τήν Τουρκία, ὅτι ἡ χώρα του καί συνολικῶς ὅλη ἡ ΕΕ θά εὑρίσκονται σέ ἐπαγρύπνηση εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν δραστηριότητα τῆς Ἀγκύρας στήν κυπριακή ΑΟΖ. Μάλιστα παρετήρησε μέ ἔντονο ὕφος ὅτι «Γαλλία καί ΕΕ δέν θά δείξουμε τήν παραμικρή ἀδυναμία στόν τομέα αὐτό». Ὁ κ. Μακρόν ἔθεσε ὡς προτεραιότητα τήν ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας καί ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Γαλλία, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς κρίσεως, στήριξε τήν Ἑλλάδα. Ὁμίλησε μέ θερμά λόγια γιά τό μεγάλο θάρρος πού ἐπέδειξε ὁ ἑλληνικός λαός καί τήν βούληση νά παραμείνει στήν Εὐρωζώνη καί νά ἐξέλθει ἀπό τήν κρίση μέ ἀξιοπρέπεια. «Θά συζητήσουμε τήν προγραμματική ἀτζέντα μόλις ἀναλάβει ἡ νέα Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. Προτεραιότης μας ἡ ἀνάπτυξις καί ἡ καταπολέμησις τῆς ἀνεργίας. Ξέρω ὅτι πρέπει ἀπό κοινοῦ νά δείξουμε τήν βούληση γιά περισσότερη ἀλληλεγγύη καί δημιουργία θέσεων ἀπασχολήσεως» δήλωσε ὁ κ. Μακρόν ὑποδεχόμενος τόν κ. Μητσοτάκη. Ἐπίσης ἀνεγνώρισε ὅτι στήν Ἑλλάδα ἔπεσε μεγάλος βάρος ἀπό τήν μεταναστευτική κρίση καί ἄφησε αἰχμές γιά τήν ἀπουσία ἀλληλεγγύης ἀπό ὁρισμένα εὐρωπαϊκά κράτη.

Ὁ Πρωθυπουργός ἀναφερόμενος στό μεταναστευτικό εἶπε ὅτι «πρέπει νά μιλήσουμε γιά μιά Εὐρώπη πού προστατεύει τούς πολῖτες, πού φυλάσσει ἀποτελεσματικά τά σύνορά της, πού δέν ἐναποθέτει τό βάρος τοῦ μεταναστευτικοῦ στίς χῶρες πού βρίσκονται στά ἀνατολικά σύνορα, ἀλλά ἐπιμερίζεται τό βάρος». Ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του γιά τήν στήριξη τῆς ΕΕ στήν μεγάλη πυρκαϊά στήν Εὔβοια, ὑπογραμμίζοντας ὅτι «αὐτό πρέπει νά ἀποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά ὅποτε ὑπάρχει ἔμπρακτη ἀνάγκη». Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε πρόκληση γιά τήν ἑπομένη Κομμισσιόν τό νά μποῦν σέ «πρώτη ἀδιαπραγμάτευτη» προτεραιότητα τά ζητήματα τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ὥστε «νά μετατρέψουμε τήν Εὐρώπη σέ μιά “πράσινη” ἤπειρο».  Τό μήνυμα πού ἀπηύθυνε ὁ Πρωθυπουργός εἶχε ἀποδέκτες τούς Γάλλους ἐπενδυτές, τονίζοντας ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του θά ἐπιτύχει τό μεγάλο ἀναπτυξιακό ὅραμα. «Θέλουμε τίς γαλλικές ἐπιχειρήσεις νά εἶναι συμμέτοχες. Ἀπευθύνω πρόσκληση πρός τίς γαλλικές ἑταιρεῖες νά γίνουν συμμέτοχες στίς πολλές νέες εὐκαιρίες. Τό ἰσχυρότερο πού μᾶς ἑνώνει εἶναι τά ἰσχυρά θεμέλια τῆς φιλίας Ἑλλάδας – Γαλλίας γιά μία ἰσχυρότερη συνεργασία στό παρόν καί τό μέλλον» προσέθεσε. Συνομιλώντας μέ δημοσιογράφους ὁ Πρωθυπουργός δήλωσε πώς στόχος του εἶναι νά ἀλλάξει «τό ἀφήγημα στίς εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εἴμαστε πλέον μία χώρα μέ αὐτοπεποίθηση πού συμμετέχει στίς μεγάλες εὐρωπαϊκές συζητήσεις καί ἔχει τή δυνατότητα νά ἀποτελέσει τήν εὐχάριστη ἀναπτυξιακή ἔκπληξη τῶν ἑπόμενων χρόνων». Εἰδικῶς γιά τήν πρόσκληση πρός τίς γαλλικές ἑταιρεῖες σημείωσε ὅτι «ὅταν βρισκόμαστε σέ ἀναπτυξιακή παγίδα πρέπει νά χρησιμοποιοῦμε ὅλα τά ἐργαλεῖα. Ἡ ἔμφαση στήν ἀνάπτυξη ὡς βασική προτεραιότητα εἶναι κάτι πού ὅλοι συμμεριζόμαστε ἀπόλυτα». Συμφώνως πρός πληροφορίες, κατά τήν συνάντηση τῶν δύο ἡγετῶν συζητήθηκε ἡ δυνατότης γιά γαλλικές ἐπενδύσεις στήν χώρα μας καί πώς ἡ Κυβέρνησις ἐκτιμᾶ ὅτι ὑπάρχουν συγκεκριμένα πρότζεκτς μέ ἱκανοποιητικό βαθμό ὡριμάσεως.
Ἀπέφυγε νά δώσει λεπτομέρειες γιά τό τί συζήτησαν ἀναφορικῶς πρός τό ζήτημα τῶν πρωτογενῶν πλεονασμάτων, καθώς ἀκολουθεῖ ἡ συνάντησις μέ τήν Μέρκελ, ὅπου ἐκεῖ ἐνδεχομένως νά ὑπάρξουν ἐξελίξεις. Ἐρωτώμενος σχετικῶς ἀπό Γάλλο δημοσιογράφο τοῦ France 24TV γιά τό πῶς θά πείσει τούς Εὐρωπαίους νά μειώσουν τόν στόχο γιά τά πρωτογενῆ πλεονάσματα, ἀπήντησε: «Τό σημαντικό εἶναι νά ἀποκαταστήσουμε τήν ἀξιοπιστία τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, μιά ἀξιοπιστία σχετικά μέ πραγματικές μεταρρυθμίσεις πού ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται, καί κατά τήν γνώμη μου ἡ βασική προτεραιότητα ἀφορᾶ στήν ἀνάπτυξη. Μποροῦμε νά τό πράξουμε, νά μειώσουμε τούς φόρους ἐπί τῶν ἐπιχειρήσεων. Μποροῦμε νά ἀρχίσουμε τό 2020, μειώνοντας τούς φόρους ἀπό 28% ἕως 24%, νά καταπολεμήσουμε τήν ἑλληνική γραφειοκρατία πού ἀποτελεῖ πάντα ἕνα πρόβλημα».

 

Κεντρικό θέμα