Ἐπικύψεις Μέρκελ στόν Ἐρντογάν Ρεσιτάλ φιλοτουρκισμοῦ ἀπό τήν Frau

Πρωτοφανές: Ἡ γερμανική προεδρία ὑπέρ μή μέλους εἰς βάρος Ἑλλάδος – Κύπρου

ΣΕ ΘΡΙΛΛΕΡ γιά γερά νεῦρα ἐξελίχθηκε χθές ἡ Σύνοδος Κορυφῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά τίς κυρώσεις στήν Τουρκία. Μετά τό μπλόκο ἀπό Ἑλλάδα καί Κύπρο στό ἀρχικό προσχέδιο πού δέν ἔκανε καμμία ἀναφορά σέ παράνομες ἐνέργειες τῆς Τουρκίας, ἡ Σύνοδος διεκόπη καί ἠκουλούθησαν νέες διαβουλεύσεις προκειμένου νά βρεθεῖ μία συμβιβαστική λύσις. Ἀλγεινή ἐντύπωση προεκάλεσε ἡ στάσις τῆς Καγκελλαρίου Ἄγγελα Μέρκελ πού παρ’ ὅτι ἀσκεῖ τήν προεδρία τῆς ΕΕ κατά τό τρέχον ἑξάμηνο, δέν κράτησε οὔτε τά προσχήματα, παρά τίς συνεχεῖς προειδοποιήσεις Ἀθηνῶν καί Λευκωσίας. Παρά τό πρόσφατο κυπριακό βέτο στίς κυρώσεις τῆς Λευκορωσσίας λόγω τῆς διαλλακτικότητος πού ἐπιδεικνύουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπέναντι στίς διαδοχικές καί ἀπροκάλυπτες προκλήσεις τῆς Ἀγκύρας.

Ἡ Γερμανίς Καγκελλάριος ἀπέδειξε ὅτι ἔχει μεγάλη ἐπιρροή σέ πολλούς Εὐρωπαίους ὁμολόγους της καί μπορεῖ νά περάσει τίς φιλοτουρκικές ἀπόψεις της στό κείμενο τῶν συμπερασμάτων τῆς Συνόδου, παρά τίς δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἑταίρου της περί τοῦ ἀντιθέτου. Ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις διαπιστώνοντας ὅτι δέν γίνεται καμμία ἀναφορά στήν ἐπιθετικότητα καί τήν ἐχθρική συμπεριφορά τῆς Τουρκίας πρός δύο χῶρες μέλη τῆς ΕΕ, ζήτησε μετ’ ἐπιτάσεως νά γίνουν ἀλλαγές. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ὅτι δέν πρόκειται νά δεχθεῖ «ἕνα κείμενο ὅπως εἶναι», ἐνῶ κυβερνητικές πηγές ἀνέφεραν ὅτι «θά δουλέψουμε ὥστε νά ἀλλάξει γιά νά ἀντικατοπτρίζει πληρέστερα καί τίς θέσεις τῆς Ἑλλάδος». Καί δέν μποροῦσε νά κάνει ἀλλιῶς, ἀφοῦ στό προσχέδιο ἁπλῶς ἐγίνετο ἀναφορά στό γεγονός ὅτι ἡ ΕΕ εἶναι ἕτοιμη νά «χρησιμοποιήσει ὅλα τά μέσα πού ἔχει στήν διάθεσή της» γιά νά διασφαλίσει τόν σεβασμό τῆς κυριαρχίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου. Μέ τήν δικαιολογία, ὅτι «διατηροῦνται ἐποικοδομητικές προσπάθειες γιά τήν ἀντιμετώπιση θεμάτων στήν Ἀνατολική Μεσόγειο», οἱ ἡγέτες τῆς ΕΕ συμφωνοῦν νά «δρομολογήσουν μία θετική πολιτική ἀτζέντα ΕΕ – Τουρκίας μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στόν ἐκσυγχρονισμό τῆς Τελωνειακῆς Ἑνώσεως καί τήν διευκόλυνση τοῦ ἐμπορίου». Μέ ἁπλά λόγια, ἡ ΕΕ ἐπέλεξε νά ἱκανοποιήσει ἐν μέρει τά αἰτήματα τοῦ Ἐρντογάν πού περιελήφθησαν στήν ἀπαξιωτική γιά Ἑλλάδα καί Κύπρο ἐπιστολή πού ἔστειλε στό παρά πέντε στούς Εὐρωπαίους ἡγέτες. Τό προσχέδιο πάντως ἔκανε σαφῆ ἀναφορά στό μεταναστευτικό πού καίει τήν Γερμανία, τονίζοντας τά περί συνεχοῦς συνεργασίας σέ θέματα μεταναστεύσεως, βάσει τῆς συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας τοῦ 2016. Ζητοῦσε ἐπίσης «πολυμερῆ διάσκεψη γιά τήν Ἀνατολική Μεσόγειο» (καί αὐτός διακαής πόθος τοῦ Ἐρντογάν πού θέλει τήν παρουσία τῶν Τουρκοκυπρίων) καί μάλιστα ἀνέθετε στόν Ζοζέπ Μπορρέλλ νά ἐπεξεργασθεῖ τίς λεπτομέρειες. Σέ ἀκόμη πιό δεινή θέση ἦταν ἡ Κύπρος, ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε οὔτε λέξις γιά τίς παράνομες ἐνέργειες στήν κυπριακή ΑΟΖ, καί ἁπλῶς τό προσχέδιο καλοῦσε τίς δύο πλευρές νά λύσουν τίς διαφορές τους, ἐξομοιώνοντας ὅπως ἔχει γίνει καί ἄλλες φορές τόν θύτη μέ τό θῦμα! Οἱ ἀνατροπές στίς Βρυξέλλες εἶχαν ἀρχίσει πολύ ἐνωρίτερα, ὅταν αἰφνιδίως ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ ἄλλαξε τό πρόγραμμα τῆς Συνόδου, ἡ ὁποία ἄρχισε μέ τό θέμα τῶν κυρώσεων ἐναντίον τῆς Τουρκίας, τό ὁποῖο βάσει προγράμματος ἦταν νά συζητηθεῖ πολύ ἀργότερα.Ἡ Μέρκελ εἶχε καταστήσει ἀπό νωρίς σαφεῖς τίς προθέσεις της δηλοῦσα ὅτι εἶναι πρός τό συμφέρον τῆς ΕΕ «νά ἀναπτύξει μία πραγματικά ἐποικοδομητική σχέση μέ τήν Τουρκία», ἐνῶ συνέχισε: «Θέλω νά τονίσω ὅτι ἡ σχέσις μας μέ τήν Τουρκία εἶναι φυσικά περίπλοκη καί ἡ ΕΕ ἐνδιαφέρεται πολύ νά ἀναπτύξει μία πραγματικά δημιουργική σχέση μέ τήν Ἄγκυρα, παρά τίς δυσκολίες. Εἴμεθα σύμμαχοι στό ΝΑΤΟ καί ἐξαρτώμεθα ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο ὅταν πρόκειται γιά τήν μετανάστευση, καί πρέπει νά ὑποστηρίξουμε τήν Τουρκία πού ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ἕνα μεγάλο προσφυγικό κῦμα»! Ἀντιθέτως ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος Σεμπάστιαν Κούρτς ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς κυρώσεων: «Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις πρέπει νά ἐγκαταλείψει τίς ἐνταξιακές συνομιλίες μέ τήν Τουρκία καί νά τῆς ἐπιβάλει κυρώσεις».

Πιό ξεκάθαρος ἀκόμη ἦταν καί ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν ὁ ὁποῖος ἐτόνισε ὅτι ἡ ἀλληλεγγύη ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο δέν εἶναι διαπραγματεύσιμη. «Ὅταν ἕνα κράτος μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δέχεται ἐπίθεση ἤ ἀπειλή, ὅταν τά χωρικά ὕδατά του δέν γίνονται σεβαστά, ἀποτελεῖ χρέος τῶν Εὐρωπαίων νά δείξουν ἀλληλεγγύη. Καί θά ἐπαναδιατυπώσουμε τήν ὑποστήριξή μας πρός τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο» τόνισε. Ὡστόσο παρά τίς αὐστηρές προειδοποιήσεις Μακρόν καί Κούρτς ἐπεκράτησε γιά μία ἀκόμη φορά ἡ θέσις τῆς Frau.
ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Κεντρικό θέμα