Ἐπικίνδυνος κοινωνικός διχασμός τύπου δημοψηφίσματος 2015 ἐν ὄψει

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ δέν ὑποχωρεῖ αὐτό τό καλοκαίρι. Σέ ἀντίθεση μέ τό περυσινό. Μεταλλάχθηκε καί προελαύνει

Οὔτε ἡ Πολιτεία, ὅμως, οὔτε ἡ κοινωνία, οὔτε καί ἡ οἰκονομία ἦσαν ἕτοιμες γι’ αὐτήν τήν ἐξέλιξη. Ἀνέμεναν ὕφεση ἀνάλογη τῆς περυσινῆς. Δυστυχῶς δέν συμβαίνει. Ἡ παράτασις τοῦ φαινομένου μέσα στό καλοκαίρι δοκιμάζει ἀντοχές, ψυχραιμίες, συμπεριφορές, καί δημιουργεῖ τό πρωτόγνωρο σκηνικό ἑνός ἀπέραντου φρενοκομείου. Ἡ Πολιτεία διαβλέπουσα ὅτι χάνει τόν ἔλεγχο, ἐνεργεῖ σπασμωδικῶς. Στά τηλεοπτικά σπότ ἐμφανίζεται ἤπια καί γλυκιά γιά νά πείσει τούς νέους νά ἐμβολιασθοῦν μήπως καί καταφέρει νά φθάσει στό πολυπόθητο τεῖχος ἀνοσίας. Στίς δημόσιες δηλώσεις της ὅμως ἐγκαταλείπει τό καρότο καί χρησιμοποιεῖ τό μαστίγιο. Μετά τό μέτωπο μέ τούς ἐπιχειρηματίες πού τούς ἀπείλησε μέ χρεωκοπία ἄν συνεχίσουν νά ἀντιδροῦν στό μέτρο διαχωρισμοῦ ἐμβολιασμένων καί ἀνεμβολίαστων, μετά τήν ἐπίθεση στούς ἐργαζομένους τούς ὁποίους ἀπείλησε μέ ἀπόλυση ἄν δέν κάνουν τό ἐμβόλιο καί ἀπέδωσε τόν χαρακτηρισμό «ἐξαρτημένοι ἀπό τά ἐπιδόματα», φαίνεται τώρα νά ἀνοίγει νέο μέτωπο μέ τήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία. Μετά μάλιστα καί τήν συνάντηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.κ. Ἱερώνυμο. Ἡ ἐπιθυμία πού διετύπωσε ἡ Κυβέρνησις πρός τήν Ἐκκλησία εἶναι ὁ πάσῃ θυσίᾳ περιορισμός τῶν δημοσίων ἐμφανίσεων ἱερέων πού ἀμφισβητοῦν τήν χρησιμότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἐπεισόδιο πού ἔρχεται νά προστεθεῖ στόν ὀξύ ἰδιωτικό διάλογο πού εἶχε ὁ Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Παῦλος μέ τόν κ. Μητσοτάκη κατά τήν διάρκεια τῆς προσφάτου ἐπισκέψεώς του στήν περιοχή. Ὅταν ὁ κ.κ. Παῦλος τοῦ εἶπε ὅτι «μέ αὐτά πού κάνουν οἱ συνεργάτες σας διώχνουν τόν κόσμο ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τόν στρέφουν μακριά ἀπό τήν Κυβέρνηση». Ἀπό τήν μία πλευρά, τῆς Πολιτείας λοιπόν, ὑπάρχει καί μαστίγιο καί καρότο. Καί καταγγελίες καί παραλλήλως δῶρα γιά συναυλίες. Καί ἀπελευθέρωσις ἀλλά καί ἀπειλές λουκέτου σέ ἐπιχειρήσεις πού δέν τηροῦν τά ὑγειονομικά πρωτόκολλα. Καί καλόπιασμα ἀπό τήν μία, ἀλλά καί ἀπειλή ἀποβολῆς ἀνεμβολίαστων ἀπό τά κέντρα διασκεδάσεως καί τά ρεστωράν.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τῆς κοινωνίας, ἐπίσης ὑπάρχει καχυποψία ὅτι ἀποκρύπτονται σωρεία περιπτώσεων ἐπικίνδυνων παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολίου καί κατά συνέπεια καταγράφεται ἀπροθυμία πραγματοποιήσεώς του. Τόν χορό ἔσυρε ἀρχικῶς ἡ νεολαία, ἡ ὁποία πάντως δείχνει σταδιακῶς νά θορυβεῖται ἀπό τήν ἔξαρση τῶν κρουσμάτων καί προσέρχεται στά κέντρα διεξαγωγῆς rapid test γιά ἔλεγχο. Ὡστόσο ὑπάρχουν καί ἐκεῖνοι πού λένε ὅτι οἱ οὐρές πού σχηματίζονται στά σημεῖα πού διενεργοῦνται οἱ δωρεάν ἔλεγχοι δέν εἶναι τυχαῖοι ἀλλά σχετίζονται μέ τήν «ἀπόδειξη» τοῦ τέστ πού λαμβάνουν οἱ προσερχόμενοι καί μποροῦν νά τό χρησιμοποιήσουν γιά τά ταξίδια τους στά νησιά. Ὁ κόσμος ἄρχισε νά συρρέει στήν πλατεῖα Συντάγματος καί ἄλλα κεντρικά σημεῖα ἕνα 24ωρο πρίν ἀπό τήν ὑποχρεωτική προσκόμιση ἀρνητικοῦ τέστ στίς εἰσόδους τῶν λιμανιῶν. Τό ποσόν τῶν 20 εὐρώ πού κοστίζει τό κάθε τέστ δέν εἶναι ἀμελητέο γιά τόν νεαρό φοιτητή ἤ τόν οἰκογενειάρχη.

Τήν σκυτάλη παραλαμβάνουν ἱερεῖς ἀπό τήν ὑπαγομένη στό Πατριαρχεῖο Ἐκκλησία τῆς Κρήτης. Ἐνῶ τό νησί εὑρίσκεται σέ συναγερμό ἀπό τήν ἐξάπλωση τῶν κρουσμάτων ἀπό τήν μετάλλαξη «Δέλτα» καί κινδυνεύει νά τιναχθεῖ στόν ἀέρα ἡ τουριστική χρονιά, ἐκεῖνοι ἀρνοῦνται νά ἐξομολογήσουν ἤ νά κοινωνήσουν πιστούς στήν περίπτωση πού ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο! Στήν ἀρχή ἔμοιαζε μέ ἀστεῖο. Ἀλλά εἶναι πραγματικότης! Ἡ Ἑλλάς ὁδηγεῖται σέ ἕνα ἐπικίνδυνο κοινωνικό διχασμό τύπου 2015 πού ἴσως νά ἔχει καί μεγαλύτερη ἔνταση ἀπό αὐτόν. Τό δημοψήφισμα ἔγινε, ἀλλά μᾶς δίχασε γιά μία ἑβδομάδα. Γρήγορα οἱ πληγές ἔκλεισαν. Ἐδῶ ὅμως εὑρισκόμεθα μπροστά σέ πρωτόγνωρα κοινωνικά φαινόμενα. Κάθε πλευρά ἔχει τίς δοξασίες της καί πορεύεται μέ αὐτές. Τό χάσμα μεταξύ Ἀρχῆς καί Πολίτου μεγαλώνει ἀντί νά μικραίνει. Οἱ διαπληκτισμοί μεταξύ πολιτῶν, μεταξύ ὑπαλλήλων καί πολιτῶν, μεταξύ Ἀρχῶν καί πολιτῶν ὀξύνονται καθημερινῶς. Βοηθοῦντος καί τοῦ καύσωνος ἡ Ἑλλάς ἐξελίσσεται σέ ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο ὅπου ὅλοι κινοῦνται ἐναντίον ὅλων. Ἰατροί κατά πολιτικῶν. Ἐμβολιασμένοι κατά ἀνεμβολίαστων. Μασκοφόροι κατά ἀσκεπῶν. Πολῖτες ἐπετέθησαν μέ σταυρούς κατά τοῦ Μητροπολίτου Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ.κ. Παϊσίου, γιατί στό κήρυγμά του τάσσεται ὑπέρ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀκόμη καί μέσα στούς κόλπους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπικρατεῖ ἀναβρασμός. Στό ἑδώλιο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης θά καθίσουν οἱ Μητροπολῖτες Κυθήρων κ.κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶς, γιατί ἠρνήθησαν ἐπιδεικτικῶς νά τηρήσουν τήν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ γιά τά μέτρα προστασίας τήν περίοδο τοῦ Πάσχα.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὁ Μητροπολίτης Κηφισιᾶς, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλος χωρίς δισταγμό εἶπε ὅτι ἐάν ἡ Κυβέρνησις τό ἀπεφάσιζε θά ἐδέχετο μόνο ἐμβολιασμένους στούς ναούς. Ἀπαντῶν σέ σχόλια πού γίνονται καί μέσα στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, δήλωσε χθές ὅτι τό ζήτημα τοῦ ἐμβολιασμοῦ δέν εἶναι θεολογικό καί δέν ἀφορᾶ τήν πίστη. Τέλος ὑπάρχουν ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ γνωστός καθηγητής Πνευμονολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Κρήτης Νῖκος Τζανάκης, πού δηλώνουν ὅτι πρέπει νά γίνει ὑποχρεωτικός ὁ ἐμβολιασμός τῶν ἱερέων, διότι ἔρχονται σέ ἐπαφή μέ χιλιάδες πιστούς. Ὁ διχασμός ἔχει πλέον ριζώσει μέσα στήν κοινωνία. Μέ ἐνδιαφέρον ἀναμένεται λοιπόν ἡ ἀνακοίνωσις τῆς ΔΙΣ τήν προσεχῆ ἑβδομάδα γιά τόν ἐμβολιασμό, καθώς παρατηρεῖται μία στάση ἀναμονῆς ἐκ μέρους της, ἐάν καί ἔχουν γίνει ἐπαφές καί συναντήσεις σέ ὑψηλό ἐπίπεδο καί ἔχουν σταλεῖ μηνύματα ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας.

Κεντρικό θέμα