Ἐπιφυλακή σέ Αἰγαῖο – Ἕβρο μέ τίς κάμερες ἐπ’ ὤμου!

Τούς βιντεοσκοποῦμε ὅταν βάζουν μετανάστες σέ βάρκες – Τό ἴδιο ὅταν τούς ἀπωθοῦμε!

Η ΑΠΕΙΛΗ ἀπό τήν Τουρκία, πού εἶναι διαρκής, παραμένει ἀσύμμετρη. Ἡ ἀποτυχία τους νά ἐξωθήσουν σέ εἰσβολή στήν Ἑλλάδα χιλιάδες παρανόμους μετανάστες δέν τούς ἔχει ἀποθαρρύνει. Ἀπ’ ἐναντίας ὅλα δείχνουν πώς ἑτοιμάζονται γιά τόν ἑπόμενο γῦρο. Γι’ αὐτό καί ἡ ἑλληνική πλευρά δέν ἀδρανεῖ. Οἱ φράκτες στόν Ἕβρο ἐπεκτείνονται, οἱ περιπολίες στό Αἰγαῖο ἐντείνονται, ἀλλά καί ἡ ἐπιτελική προετοιμασία προχωρεῖ. Αὐτές τίς ἡμέρες συναντῶνται γιά πρώτη φορά οἱ ἡγεσίες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῆς ΕΛ.ΑΣ., τοῦ Λιμενικοῦ, τῆς ΕΥΠ μέ ὑψηλόβαθμα πολιτικά καί ἐπιχειρησιακά στελέχη τοῦ ὑπολοίπου κρατικοῦ μηχανισμοῦ, σέ τριήμερη συνάντηση ἐργασίας μέ θέμα τήν Διαχείριση Διακρατικῶν Κρίσεων. Πιό ἁπλά, τήν ἀποτύπωση τῶν συμπερασμάτων ἀπό τίς πρόσφατες ἐπιχειρήσεις ἀντιμετωπίσεως τῶν τουρκικῶν ἀσυμμέτρων προσπαθειῶν.

Ἡ ἐπιφυλακή εἶναι ἐπιβεβλημένη. Λίγα χιλιόμετρα πίσω ἀπό τά σύνορα, ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἐγκαταστήσει μυστικούς καταυλισμούς στούς ὁποίους συγκεντρώνει τίς ὀρδές τῶν εἰσβολέων. Θά ἐπιλέξει τήν ὥρα πού θά ἐξαπολύσει καί πάλι. Τό ἴδιο κάνει καί στίς μικρασιατικές ἀκτές, ἀπέναντι ἀπό τά νησιά τοῦ ἑλληνικοῦ ἀρχιπελάγους. Τώρα ἕνα ἀκόμη «ὅπλο» ἔχει προστεθεῖ σέ αὐτά πού ἔχουν διαθέσιμα οἱ δύο πλευρές: οἱ κάμερες. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι στοιβάζουν τούς μετανάστες σέ βάρκες τούς βιντεοσκοποῦμε. Πρέπει νά ὑπάρχουν τεκμήρια τῆς παρανομίας. Καί αὐτοί πάλι ἀκολουθοῦν μέ κάμερες τίς βάρκες ἐλπίζοντας ὅτι θά καταγράψουν σκηνές τίς ὁποῖες θά χρησιμοποιήσουν ἀργότερα γιά νά καταγγείλουν τίς ἑλληνικές ἀρχές γιά «βαρβαρότητα». Δέν τούς δίδεται ἡ εὐκαιρία. Οἱ ἀπωθήσεις γίνονται κατά τρόπο ὑποδειγματικό πού δέν θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὑπέρβασις τῶν διεθνῶν κανόνων. Ὅμως κάθε χώρα δικαιοῦται νά προστατεύει τά σύνορά της, χερσαῖα καί θαλάσσια. Καί αὐτό κάνει ἡ Ἑλλάς, πού ἔχει τήν εὐθύνη συνόρων τά ὁποῖα εἶναι ταυτοχρόνως καί εὐρωπαϊκά.

Στήν περιοχή τοῦ Ἕβρου μάλιστα ἡ ἑλληνική πλευρά προέβη τίς τελευταῖες ἡμέρες σέ μία κίνηση ἐπιδείξεως ἀποφασιστικότητος. Παρουσία τοῦ ἀρχηγοῦ ΓΕΣ ἀντιστρατήγου Χαραλάμπους Λαλούση (γνωστοῦ στήν περιοχή ἀφοῦ διετέλεσε διοικητής τοῦ Δ΄ Σώματος Στρατοῦ) διεξήχθησαν δύο ἀσκήσεις, ἡ μία μάλιστα διαβάσεως «ὑδατινοῦ κωλύματος» ἀπό τά ἅρματα μάχης τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ξεκάθαρο μήνυμα ἀποτροπῆς πρός τήν ἀπέναντι πλευρά.

Σέ αὐτά τά εὐρωπαϊκά σύνορα καί συγκεκριμένως στίς Καστανιές, ἐκεῖ πού πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες τακτικές ἑλληνικές δυνάμεις, ἀστυνομικοί καί ἐθνοφύλακες ἀπέκρουσαν τό πρῶτο κῦμα εἰσβολῆς πού ἀπεργάσθηκαν οἱ Τοῦρκοι, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας θά συνοδεύσει τόν Ζοζέπ Μπορέλ, Ὕπατο Ἐκπρόσωπο τῆς Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς τῆς ΕΕ καί Ἀντιπρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται τήν Ἑλλάδα. Εἶναι καί αὐτό μία κίνησις σημειολογική πού δεικνύει τήν συμπαράσταση τῆς Εὐρώπης πρός τήν Ἀθήνα. Τήν Ἀθήνα πού ἔχει ἀποδείξει πώς τά σύνορα εἶναι καί θά παραμείνουν ἀσφαλῆ.

Κεντρικό θέμα