Έντασις Ελλάδος-Τουρκίας για τα σύνορα του Έβρου

Ανταλλαγή διαβημάτων μεταξύ Αθηνών και Αγκύρας – Αμφισβητούν οι Τούρκοι τα όρια

ΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ σύνορα της Ελλάδος είναι δεδομένα. Καθορίζονται από το Πρωτόκολλο των Αθηνών του 1926. Προς ανατολάς, απέναντι στην Τουρκία είναι ο ποταμός Έβρος. Εσχάτως όμως η γείτων φαίνεται να μην αναγνωρίζει την ξεκάθαρη αυτή κατάσταση και δημιουργεί τριβές. Πρόκειται για λίγα μέτρα γης, λένε κάποιοι. Αλλά κάθε μέτρο ελληνικής γης είναι ποτισμένο με αίμα. Δεν παραχωρείται.

Τώρα οι Τούρκοι επικεντρώνουν την προσοχή στην περιοχή Φερών. Στο προγεφύρωμα Πετάλου. Εκεί όπου προλαβαίνοντας κάθε δυσμενή εξέλιξη ο Ελληνικός Στρατός, προβαίνει σε οργάνωση του εδάφους, προκειμένου να μην δημιουργήσουν οι γείτονες ζητήματα, εκμεταλλευόμενοι την διαμόρφωση της κοίτης του Έβρου η οποία επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και κυρίως τις βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνος. Και χωρίς αυτές όμως, η περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς η πυκνή βλάστησις έχει κυριολεκτικώς εξαφανίσει τα ορόσημα που είχαν καθορισθεί (και που δεν ήσαν μεθοριακές πυραμίδες). Απαιτείται λοιπόν προσεκτική χαρτογράφησις.

Σε αυτό το θέμα ανεφέρετο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όταν δήλωνε για τον Έβρο: «Υπάρχει ένα ζήτημα αμφισβήτησης του ακριβούς ορίου, εξαιτίας και των αλλαγών της κοίτης του ποταμού. Σας το είπα εμμέσως στην αρχή, ορθά δεν το παρατηρήσατε, το είπα κι εγώ μ’ έναν τρόπο… Δεν μ’ αρέσει να δημιουργώ εντάσεις ανάμεσα σε δυο χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι. Αυτά τα πράγματα λύνονται χωρίς να γραφεί ούτε μονόστηλο σ’ εφημερίδα. Μπορούν κάλλιστα να γίνουν οι ανάλογες μετρήσεις και, με μια επιτροπή κοινή όλα αυτά τα πράγματα να επιλυθούν. Μιλάμε για λίγες δεκάδες μέτρα».

Αυτές τις μετρήσεις και την χαρτογράφηση της περιοχής Πετάλου κάνει ο Ελληνικός Στρατός. Και οι Τούρκοι έσπευσαν να «δηλώσουν παρουσία» από την άλλη πλευρά της μεθορίου. Προέβησαν και σε διπλωματικά διαβήματα σχετικώς, ενώ από το έδαφός τους λεκτικά παρηνόχλησαν τα ελληνικά συνεργεία. Υπήρξε φυσικά απάντησις με ελληνικό διάβημα, καθώς την πρόσκληση όμως του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για σύσταση μικτής επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις συμφωνίες, δεν απαντούν… Ο Στρατός συνεχίζει τις εργασίες. Μόλις η χαρτογράφησις ολοκληρωθεί και η οργάνωσις του εδάφους γίνει, το επόμενο βήμα θα είναι η ανέγερσις φράκτου όπως αυτός που υπάρχει ήδη στο προγεφύρωμα του Κάραγατς. Με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτου, το έργο έχει προκηρυχθεί, ο ανάδοχος έχει επιλεγεί και οι εργασίες θα αρχίσουν μόλις δοθεί η σχετική εντολή. Το ερώτημα είναι αν οι Τούρκοι θα μείνουν να παρακολουθούν. Από την στιγμή κατά την οποία δεν ανταποκρίνονται στην σύσταση της προβλεπομένης μεικτής επιτροπής δεν δικαιούνται να αμφισβητήσουν εκ των υστέρων τις ελληνικές χαρτογραφήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως γίνονται μα ακριβή τήρηση των κανόνων. Μικρή σημασία έχει αυτό για την γείτονα, στην περίπτωση κατά την οποία έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ζήτημα. Για αυτό ίσως και παρατηρείται μια κινητικότης δυνάμεων και ομάδων στρατοχωροφυλακής από την πλευρά τους.

Κεντρικό θέμα