Ἐνταφιασμό τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου στό Αἰγαῖο ζητεῖ τώρα ὁ Τσίπρας!

Θεωρεῖ τό πετρέλαιο «χθές», τό ἀέριο «μεταβατικό» καί φοβᾶται «μόλυνση τῆς Μεσογείου»

ΣΤΙΣ 27 Ἰουνίου 2019, στήν καρδιά τῆς προεκλογικῆς περιόδου, ὁ πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας ὀργάνωσε φιέστα στόν πολυχῶρο «Ἀθηναΐς», ὅπου παρουσία τοῦ Ἀμερικανοῦ πρεσβευτοῦ Τζέφφρυ Πάυατ ὑπέγραψε τήν σύμβαση γιά τήν ἀνάθεση τῶν ἐρευνῶν ἐξορύξεως ὑδρογονανθράκων νοτίως τῆς Κρήτης στήν ExxonMobil καί τήν Total. Μολονότι ἀποχωροῦσε! Ἡ ὁμιλία του ἐκείνη τήν ἡμέρα εἶχε χαρακτῆρα γεωπολιτικοῦ μανιφέστου. Τόνισε ὅτι σήμερα «ξεκινᾶ ἡ ὑλοποίηση ἑνός σχεδίου γιά νά μετατρέψει τήν χώρα μας σέ παραγωγό ἐνέργειας», ἔκανε λόγο γιά «ἐπένδυση ἐθνικῆς σημασίας», ὑπεστήριξε ὅτι ἡ συμφωνία «δίνει ἄλλο βάρος στόν ἤδη αὐξημένο γεωπολιτικό ρόλο τῆς πατρίδας», σημείωσε ὅτι ἀποτελεῖ «βῆμα γιά νά ἀξιοποιήσει τόν ὀρυκτό της πλοῦτο», παρατήρησε ὅτι «ἀνοίγει ἕνας μεγάλος κύκλος γιά τήν ἔρευνα καί τήν ἐξόρυξη ὑδρογονανθράκων» καί διεβεβαίωσε ὅτι «ἔχει ἐπιλεγεῖ ἡ αὐστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία διεθνῶς ὥστε νά μείνουν οἱ περιοχές Νatura ἄθικτες». Ὑπερηφανεύθηκε τέλος ὅτι τό 40% τῶν ἐσόδων βάσει τῆς συμβάσεως θά ἀποδοθεῖ στό ἑλληνικό Δημόσιο.

Αὐτά, στίς 27 Ἰουνίου 2019. Δέν συμπληρώθηκαν οὔτε τρεῖς μῆνες ἀπό τότε. Χθές, κατά τήν διάρκεια τῆς καθιερωμένης συνεντεύξεως Τύπου, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔκανε μία μεγαλοπρεπῆ «κωλοτούμπα», καί μάλιστα σέ χρόνο συντομώτερο ἀπό τήν κυβίστηση τοῦ μνημονίου. Μία ἡμέρα μετά τίς προκλητικές δηλώσεις Ἐρντογάν μέ τίς ὁποῖες ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἀπαίτησε ἀπό τήν Κύπρο τό 50% τῶν ἐσόδων ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, καί τήν ὥρα πού ὁ ἄξων Καστελλόριζο – Κρήτη ἔχει δεσμευθεῖ προκλητικῶς μέ Naftex ἀπό τούς Τούρκους, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως σήμερα κ. Τσίπρας αἴφνης κατελήφθη ἀπό ἀνησυχίες γιά τήν… μόλυνση τῆς Μεσογείου. Πάλι καλά πού δέν τήν χαρακτήρισε νέο Ἀμαζόνιο! Καί ἀπό ἐκεῖ πού ὅλα ἦταν διασφαλισμένα περιβαλλοντικῶς γιά νά ἀξιοποιήσουμε τήν ΑΟΖ μας, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μεταμφιεσθείς σέ Οἰκολόγο-Πράσινο ἄρχισε νά λέει περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Ἀρχικῶς σημείωσε ὅτι «εἶναι ἕνα θέμα ἡ ἀξιοποίηση τοῦ φυσικοῦ πλούτου τῆς χώρας, ἄρα ἔπρεπε νά γίνουν ἔρευνες γιά νά δοῦμε ποιά εἶναι τά κοιτάσματα, ποιός εἶναι ὁ φυσικός μας πλοῦτος, καί εἶναι ἄλλο θέμα ἄν θά στραφοῦμε στήν ἀξιοποίησή του». Ἔπειτα ὑπεστήριξε ὅτι τό «πετρέλαιο ἴσον χθές» καί ὅτι τό «φυσικό ἀέριο εἶναι μεταβατικός φυσικός πόρος», κάτι πού εἶχε πεῖ καί τόν Ἰούνιο ἀλλά μέ πολύ ἠπιότερη διατύπωση «καύσιμο γέφυρα γιά οἰκονομία χαμηλῶν ἐκπομπῶν διοξειδίου ἄνθρακα».

Καί στό τέλος …κλιμάκωσε. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἔκανε λόγο γιά μία «διεθνῆ συζήτηση» πού ἔχει ἀρχίσει, τήν ὁποία πρέπει «νά λάβουμε ὑπ’ ὄψιν» καί ἐξέφρασε τήν ἀνησυχία του γιά τήν «μόλυνση τῆς Μεσογείου». Τό ἀκόμη ὡραιότερο; Ὁ «πράσινος» κ. Τσίπρας ἀνέφερε ὅτι τά ζητήματα περιβάλλοντος μποροῦν νά ἀποτελέσουν ζήτημα κοινῆς ἀτζέντας γιά τήν διαμόρφωση τῆς νέας Κεντροαριστερᾶς. Εἰδικώτερα τόνισε: «Ὁ καθένας μπορεῖ νά λέει ὅτι εἶναι φιλοπεριβαλλοντιστής οἰκολόγος, νά πίνει καφέ χωρίς καλαμάκι, ἀλλά νά εἶναι ὑπέρ τῆς ἀσύδοτης ἐκμετάλλευσης τοῦ περιβάλλοντος. Πρέπει νά ἀνοίξει μία μεγάλη συζήτηση καί τό τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει μέ τούς φυσικούς πόρους καί τήν ἀξιοποίησή τους. Γιά τούς ὑδρογονάθρακες στήν Κρήτη ἔπρεπε νά γίνει ἔρευνα, ὥστε νά γνωρίζουμε τά κοιτάσματα μέ τόν ἐθνικό μας πλοῦτο. Ἡ ἀξιοποίηση εἶναι ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. Πρέπει νά μᾶς ἀπασχολεῖ σοβαρά ἡ πιθανότητα μόλυνσης μιᾶς περιοχῆς».

Τίθεται λοιπόν ἕνα βασικό ἐρώτημα: Γιατί ὁ Τσίπρας τοῦ Σεπτεμβρίου ἀναιρεῖ τόν Τσίπρα τοῦ Ἰουνίου καί σχεδόν ἀνοικτά θέτει ζήτημα ἐνταφιασμοῦ τῶν ὑδρογονανθράκων; Στήν πλέον θετική ἑρμηνεία γιά τόν ἴδιο, ἴσως πληροφορήθηκε ὅτι τό 40% πού προβλέπει ἡ σύμβασίς του μέ τήν ExxonMobil καί τήν Total ἀποτελεῖ ὄνειρο θερινῆς νυκτός καί πραγματοποιεῖ στροφή 180 μοιρῶν.

Ἐάν οἱ ΗΠΑ θέλουν νά «ρίξουν» τήν Ἑλλάδα στήν διανομή τῶν κοιτασμάτων γιά νά φέρουν ξανά στήν ἀγκαλιά τῆς Δύσεως τήν Τουρκία, τότε, ναί, ἔχει πράγματι νόημα ἡ ἐγκατάλειψις τῆς ἐθνικῆς στρατηγικῆς γιά τήν ΑΟΖ. Εἶναι ὅμως αὐτό; Ἤ μήπως ἐπωφελοῦνται ἐγχώριες δυνάμεις ἀπό τόν ὁριστικό ἐνταφιασμό τῶν κοιτασμάτων; Ἤ μήπως μέ τήν «πράσινη» ἀτζέντα ὁ κ. Τσίπρας συγκλίνει μέ τήν ἀτζέντα Βαρουφάκη, ὁ ὁποῖος προεκλογικῶς, υἱοθετώντας καί αὐτός τήν ἀτζέντα Σόρος, εἶχε ταχθεῖ, (ἦταν ὁ πρῶτος) ἐπιτιθέμενος στόν Πρωθυπουργό τοῦ Ἰσραήλ Νετανιάχου, ὑπέρ τοῦ ἐνταφιασμοῦ τῶν ὑδρογονανθράκων;

Αὐτό εἶναι τό μεῖζον θέμα τῆς χθεσινῆς συνεντεύξεως κατά τήν ἄποψη τῆς «Ἑστίας». Ἀλλά ἡ ἀντιπαράθεσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τήν ΝΔ ἐπεριορίσθη στό ζήτημα τῶν πλεονασμάτων. Οὔτε κἄν στό ζήτημα τῆς Novartis, γιά τό ὁποῖο τό Μαξίμου ἀπέφυγε νά σχολιάσει τό παραμικρό. Κακῶς. Ἡ ΑΟΖ ἀποτελεῖ κορυφαῖο ἐθνικό θέμα.

Κεντρικό θέμα