«Ἐν εὐθέτω χρόνω ἐκλογές ἄν χάσω τήν δεδηλωμένη»

Ὁ Τσίπρας ἐκβιάζει Καμμένο, «ἀδειάζει» Πολάκη, ψηφίζει Παυλόπουλο

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ στό Μαξίμου τό ψιθυρίζουν σέ ἀνθρώπους πού ἐμπιστεύονται: ὅταν ὁ Ἀλέξης Τσίπρας πίνει συνεχῶς νερό κατά τήν διάρκεια συνεντεύξεως ἔχει ἄγχος. Καί ὁ Πρωθυπουργός χθές βράδυ ἤπιε πολύ νερό κατά τήν συνέντευξη πού ἔδωσε στόν τηλεοπτικό σταθμό Open καί τήν Ἕλλη Στάη. Ἄρα εἶχε ἄγχος, καί μάλιστα πολύ. Ἔπρεπε νά πείσει τούς Ἕλληνες ὅτι διατηρεῖ τόν ἔλεγχο τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, ὅτι εἶναι πόλος σταθερότητος καί ἄλλα τοιαῦτα, ἐνῶ ἡ ἀντίστροφη μέτρησις γιά τήν ἀπομάκρυνση τῆς Κυβερνήσεώς του ἀπό τήν ἐξουσία ἔχει ἤδη ἀρχίσει. Ὡστόσο, παρά τίς προσεκτικά ζυγισμένες φράσεις του προδόθηκε. Τό γεγονός καί μόνον ὅτι ἀναγκάσθηκε νά ἀπειλήσει τό πολιτικό σύστημα ὅτι θά ὑποστεῖ «ζημία ἡ χώρα» ἄν δέν περάσει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί ὅτι «ἡ χώρα θά ἐξευτελιστεῖ διεθνῶς ἄν ἡ συμφωνία δέν περάσει» καί δέν χαρίσουμε τό ὄνομα Μακεδονία, στήν πραγματικότητα προδίδει τό μέγεθος τοῦ ἄγχους καί τοῦ πανικοῦ τοῦ Πρωθυπουργοῦ γιά τίς ἐπικείμενες ψηφοφορίες στήν Βουλή.

Ἀνάλογος ἦταν ὁ κεκαλυμμένος πανικός ὅταν ἀνεφέρετο στόν Πάνο Καμμένο. Τοῦ ἔστειλε τό μήνυμα, ὅτι τυχόν ἀποχώρησίς του ἀπό τήν πλειοψηφία θά σημαίνει ὅτι «ρίχνει νερό στόν μύλο τῶν ἀντιπάλων τῆς Κυβέρνησης». «Χειριστικός», ὅπως ἀποκαλοῦν τέτοιους τύπους οἱ ψυχολόγοι, τοῦ καλλιέργησε ἐνοχικά σύνδρομα. Ἀπό τά λεγόμενα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, χθές τό βράδυ, φαίνεται, λοιπόν, πώς ἡ Κυβέρνησις κρέμεται ἀπό μία κλωστή. Πώς ὁ κ. Τσίπρας κάνει ἤδη τούς σχεδιασμούς του γιά τήν περίπτωση πού χάσει τήν δεδηλωμένη στήν ψηφοφορία πού ἀνεκοίνωσε ὅτι θά διεξαχθεῖ ἐντός τοῦ Ἰανουαρίου στήν Βουλή μέ αἴτημα τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης.

«Ἀδειάζοντας» στενούς συνεργάτες του ἀλλά καί θεσμικούς παράγοντες τοῦ Κοινοβουλίου οἱ ὁποῖοι ἐπιχειρηματολογοῦσαν διαρκῶς ὑπέρ τῶν κυβερνήσεων μειοψηφίας –μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δώδεκα χῶρες τῆς Εὐρώπης κυβερνῶνται ἔτσι, ὁ Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ὅτι σέ μία τέτοια περίπτωση ἀπωλείας τῆς δεδηλωμένης καί συγκροτήσεως κυβερνήσεως ἀνοχῆς «δέν ὑπάρχει συνταγματικό πρόβλημα, ἀλλά ὑπάρχει ὅμως πολιτικό πρόβλημα». Καί σέ μία τέτοια περίπτωση δέν θά διστάσει νά προκηρύξει πρόωρες ἐκλογές «ἐν εὐθέτω χρόνω καί συντεταγμένα». Ὅπου συντεταγμένα ἐννοοῦνται ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν ἐργασιῶν γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ἡ προστασία τῆς πρώτης κατοικίας, ἡ ρύθμισις τῶν σχέσεων Κράτους – Ἐκκλησίας, οἱ 120 δόσεις. Προηγουμένως καί ἀφοῦ ἠρωτήθη τί θά πράξει ἐάν ὁ Πάνος Καμένος ἀποσύρει τήν ἐμπιστοσύνη του, ἀπήντησε: «Θά μετρηθοῦμε στήν Βουλή καί ὄχι στά μαρμαρένια ἁλώνια. Θά ζητήσουμε ψῆφο ἐμπιστοσύνης πρίν τίς Πρέσπες». Αἴσθηση προεκάλεσε ἐπίσης ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐκτός ἀπό τήν συνταγματική ἑρμηνεία γιά τίς κυβερνήσεις μειοψηφίας «ἄδειασε» πολλούς συνεργάτες του. «Ἄδειασε» τόν ὑπουργό Ὑγείας Παῦλο Πολάκη, ἐπειδή ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἐπιστολή του κατά λειτουργῶν τῆς Δικαιοσύνης, λέγοντας ὅτι ἦταν «λάθος» του καί πώς τόν παρετήρησε γι’ αὐτό, ἐνῶ δέν δίστασε νά χαρακτηρίσει πολλά κυβερνητικά στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποτυχημένα.

«Ἔκανα λάθος ἐπιλογές σέ πρόσωπα» σημείωσε αὐτοκριτικά. Αἴσθηση ἐπίσης προεκάλεσε τό ἐγκώμιο πού ἔπλεξε στό πρόσωπο τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, ἀνακοινώνοντας ὅτι θά στηρίξει ἐκ νέου τήν ὑποψηφιότητά του γιά τό ὕπατο ἀξίωμα. Κατά τά λοιπά, ὁ Πρωθυπουργός ἐπιβεβαίωσε, μέ τόν ἕνα ἤ μέ τόν ἄλλο τρόπο, δύο σημαντικές ἀποκαλύψεις πού ἔκανε προσφάτως ἡ «Ἑστία». Ἐπιβεβαίωσε κατ’ ἀρχάς τό πρωτοσέλιδό μας γιά ἀποσύνδεση τῶν Πρεσπῶν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τό πρωτόκολλο ἐντάξεως στό ΝΑΤΟ, ἡ ὁποία ὅπως εἶπε «θά γίνει σέ χρόνο μεταγενέστερο». Στήν πραγματικότητα μεταθέτει τήν ψηφοφορία αὐτή γιά νά δοθεῖ ἀπολύτως διλημματικός χαρακτήρας στήν ψηφοφορία γιά τήν κύρωση τῶν Πρεσπῶν, ὥστε νά φανεῖ ποιός εἶναι πιστός τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν Γερμανῶν καί ποιός ὄχι. Ὁ Πρωθυπουργός δέν ἀπέρριψε ἐπίσης τό ἐνδεχόμενο (τό ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία» καί αὐτό) νά ἀνακοινώσει τήν ἐπαναφορά τῆς 13ης συντάξεως ὅταν βελτιωθοῦν τά δημοσιονομικά ἀποτελέσματα, διευκρίνισε ὅμως κλείνοντας τό μάτι στούς συνταξιούχους ὅτι «σήμερα πού μιλᾶμε δέν ὑπάρχει ἀκόμη ἡ δυνατότητα αὐτή».

Ἀξιοσημείωτη, τέλος, εἶναι ἡ μεταμόρφωσίς του σέ «περιστερά» στό ζήτημα τῆς Novartis. Ἀπό τίς λάβρες καταγγελίες του καί τούς πύρινους λόγους του περί παλαιοῦ συστήματος στήν Θεσσαλονίκη (ὁμιλία Παλαί Ντέ Σπόρ), ὁ Πρωθυπουργός ἐνεφανίσθη νά εὔχεται τήν ἀθωότητα τῶν «ὀκτώ», μεταξύ τῶν ὁποίων βεβαίως καί τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ καί τοῦ Ἀδώνιδος Γεωργιάδη.

Ἤ πράγματι ἡ ἔρευνα κατέρρευσε καί ὁ Τσίπρας παίρνει τίς ἀποστάσεις του γιά νά γλυτώσει τήν κατακραυγή ἤ κάτι ἑτοιμάζει καί παριστάνει τήν ἀθώα περιστερά. Ἴδωμεν.

Κεντρικό θέμα