Ἐμβόλιο ἤ χρεωκοπία;

Διλήμματα τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως Ἀδώνιδος Γεωργιάδη πρός ἐπιχειρηματίες τήν ὥρα πού ἡ Δικαιοσύνη κρίνει τό αἴτημά του γιά τούς προστατευόμενους μάρτυρες

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ τήν ὥρα πού ἡ μετάλλαξη «Δέλτα» σαρώνει λαούς καί οἰκονομίες τῆς περιοχῆς καθίσταται κάτι περισσότερο ἀπό ἀναγκαῖος. Ἔστω καί ἄν ἡ Πολιτεία καθυστέρησε νά προσεγγίσει καί νά πείσει τούς διστακτικούς πολῖτες πού ἄλλοτε ἀποκαλοῦσε χλευαστικά «ψεκασμένους». Ἡ ἀνοσία εἶναι ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα τό μέγα διακύβευμα τῶν προσεχῶν κρισίμων ὀγδόντα ἡμερῶν. Αὐτός πού δέν εἶναι ἀναγκαῖος ὅμως εἶναι ὁ πανικός, ἡ διασπορά διαδόσεων καί ἡ κατατρομοκράτησις τῶν πολιτῶν. Ἕως χθές, σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα, ὁ ἐμβολιασμός συνεδέετο ἐπισήμως μέ τήν ἀναχαίτιση τῆς πανδημίας καί μέ τήν τιθάσευση τῆς ὑγειονομικῆς κρίσεως. Ἀκόμη καί ἡ ἀριστερή ἐφημερίς τῶν Παρισίων Libération κυκλοφόρησε προχθές σέ ὅλη τήν Γαλλία μέ ἐξώφυλλο τό δίλημμα «ἐμβόλιο ἤ παράταση». Τῆς πανδημίας ἐννοεῖται. Ἀπό χθές στήν Ἑλλάδα ἔχουμε ὅμως μία μεταβολή. Μία εὐρωπαϊκή πρωτιά. Γιά πρώτη φορά σέ δηλώσεις κρατικοῦ ἀξιωματούχου καί δή οἰκονομικοῦ Ὑπουργοῦ συνδέεται εὐθέως τό ἐμβόλιο μέ τήν χρεωκοπία τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως. Κατ’ ἀρχάς. Καί ἐμμέσως μέ τοῦ δημοσίου τομέως. Γιά πρώτη φορά ὑποστηρίζεται –τήν στιγμή πού ἡ Ἑλλάς πασχίζει νά κάνει κατά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀναπτυξιακό ἅλμα– ὅτι… «λεφτά δέν ὑπάρχουν». Καί πώς «ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νά ὡριμάσουμε». Τίς δηλώσεις αὐτές ἔκανε ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης συμπτωματικῶς τίς ἡμέρες πού ἡ δικαιοσύνη ἀξιολογεῖ τό αἴτημά του καί πέντε ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων γιά τό «ξεκουκούλωμα» τῶν προστατευομένων μαρτύρων τῆς Νοvartis. Κάτι πού ἴσως νά ἀποτελεῖ, ὅπως ἐπισημαίνουμε, τυχαία σύμπτωση. Ὡστόσο ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως στόν τηλεοπτικό σταθμό Οpen ἐγείρονται τεράστια ἐρωτήματα. Ὁ κύριος Ὑπουργός ὑποστηρίζει ὅτι «ἦρθε ἡ ὥρα νά ὡριμάσουμε». Ἐρωτᾶται: Ποιοί εἶναι οἱ ἀνώριμοι πού καλοῦνται πρός ὡρίμανσιν; Οἱ Ἕλληνες; Ὁ ἑλληνικός λαός; Ἡ Κυβέρνησις στήν ὁποία μετέχει; Ποῖος εἶναι ὁ ἀνώριμος; Τό πρῶτο ἐρώτημα. Ἔπειτα: ὁ κύριος Γεωργιάδης προεξοφλεῖ ὅτι ἡ ἑλληνική οἰκονομία δέν ἀντέχει τέταρτο κῦμα πανδημίας καί πώς ὑπάρχει κίνδυνος χρεωκοπιῶν. Καί μάλιστα, πότε; Τήν στιγμή πού ὁ Πρωθυπουργός τῆς χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε προχθές στόν ΣΕΒ ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἕτοιμη γιά ἕνα μεγάλο ἀναπτυξιακό ἅλμα.

Ἐρώτημα: Τό μνημονιακοῦ ὕφους δίλημμα «ἐμβόλιο ἤ χρεωκοπία» πού ἀπηύθυνε πρός ἐπιχειρηματίες χθές ὁ Ὑπουργός Ἀναπτύξεως καί μάλιστα σέ ὑψηλούς τόνους ἔχει τήν σφραγῖδα καί τήν συμφωνία τῆς Κυβερνήσεως; Ἰδίως τοῦ Μεγάρου Μαξίμου; Τό ρῆμα «χρεωκοπῶ» πού περιελήφθη ἀπαραδέκτως στό λεξιλόγιο τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως, ἑνός οἰκονομικοῦ Ὑπουργοῦ δηλαδή, φέρει τήν ἔγκριση τῆς Κυβερνήσεως; Ἤ πρόκειται μήπως γιά ἕναν ἀκόμη «αὐτοσχεδιασμό» του; Καί πῶς προβάλλει ὁ κύριος Γεωργιάδης τό δίλημμα «ἐμβόλιο ἤ χρεωκοπία» ὅταν γνωρίζει ἐκ τῆς θέσεώς του ὅτι ἔχουν γίνει ἤδη κινήσεις ἐντός ΕΕ ὅπως ἡ ἀμοιβαιοποίησις τοῦ χρέους καί σέ προπαρασκευαστικό ἐπίπεδο οἱ διασυνοριακές συγχωνεύσεις τραπεζῶν μεταξύ τους γιά νά θωρακισθοῦν οἱ εὐρωπαϊκές οἰκονομίες ἀπό τέτοιου τύπου ἀπειλές; Καί τέλος: Τολμᾶ δέ νά ἀπειλεῖ ἐπιχειρηματίες μέ χρεωκοπία ὁ κύριος Γεωργιάδης ὅταν ψήφισε –ὄχι μόνον αὐτός– σειρά νομοθετικῶν ρυθμίσεων γιά τήν οἰκονομική διάσωση μεγάλων ὁμίλων; Γι’ αὐτούς ὑπῆρχαν λεφτά, ὑπῆρχε καί ὡριμότης γιά τήν διάσωση, ἀλλά γιά τούς ἄλλους ὄχι;

Γιά τήν ἱστορία παραθέτουμε τίς δηλώσεις τοῦ κυρίου Ὑπουργοῦ, ἀναλυτικῶς:

«Ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα νά ὡριμάσουμε. Δέν ὑπάρχουν ἄλλα λεφτά. Ἄν ἔρθει πανδημία τόν χειμῶνα, τελειώσαμε οἰκονομικά.». Αὐτό τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ ἄλλων, ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως καί Ἐπενδύσεων Ἄδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στό Open.

Μιλώντας σέ ἐπιχειρηματίες μέ νυκτερινά κέντρα ἑστιάσεως γιά τούς μεικτούς καί ἀμιγεῖς χώρους, μάλιστα, ρώτησε: «Θέλετε χειμῶνα νά σᾶς ξανακλείσουμε καί τώρα πιά πού δέν ὑπάρχουν καί λεφτά νά χρεωκοπήσετε, ἤ ὄχι; Ἀντί νά φωνάζεις σέ μᾶς, νά πεῖς σέ καλλιτέχνες νά κάνουν δηλώσεις νά πᾶνε νά ἐμβολιαστοῦν οἱ ἄνθρωποι, νά μήν ἔχουμε πανδημία τόν χειμῶνα» καί συνεπλήρωσε: «Ἐγώ φταίω πού δέν πάει ὁ ἄλλος νά ἐμβολιαστεῖ; Οὔτε ἐσεῖς, οὔτε ἐγώ, οὔτε ὁ ἐπιχειρηματίας φταίει. Ὁ ἰός εἶναι μιά πραγματικότητα πού γεννήθηκε στή ζωή μας. Δέν μπορῶ νά πείσω τόν καθένα, οὔτε κηδεμόνας εἶμαι οὔτε τίποτα.».

Ἀκόμη, τόνισε πώς ἀντιλαμβάνεται τήν κριτική, ὡστόσο δέν ἔχει καταλάβει ποιά εἶναι ἡ ἀντιπρότασις ἀπό ὅσους ἀντιδροῦν. «Δέν μποροῦμε νά τά ἔχουμε ὅλα στή ζωή ταυτόχρονα, τό κράτος δίνει ἕνα ἐμβόλιο δωρεάν καί κάνεις τά κουμάντα σου στή ζωή. Ἄν δέν θές ἐμβόλιο, κάνε rapid test» ἀνέφερε. «Ὁ ἐμβολιασμένος κινδυνεύει λιγότερο. Ἡ πολιτεία ρυθμίζει τά τῆς ἀνθρώπινης κυκλοφορίας καί κανονικότητας. Νά μήν ὑπῆρχε καμμία διάκριση, οὔτε ἰός οὔτε πόλεμος» ὑπεγράμμισε ἐπί πλέον ὁ ὑπουργός καί, παραλλήλως, σημείωσε πώς ὁ καθένας ἔχει τήν ἐλευθερία νά κάνει τήν ἐπιλογή του. Ἐξέφρασε, βεβαίως, τήν βεβαιότητα, πώς θά φθάσουμε τό 50 μέ 60% ἐμβολιασμῶν στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ, ὡστόσο «θέλει πάνω ἀπό 75%».

Κεντρικό θέμα