Ἐμπόριο ψήφων μέ τά λεφτά τῶν ἄλλων

Αὐξήσεις 100 εὐρώ σέ δύο δόσεις στόν κατώτατο στόν ἰδιωτικό τομέα – Ἰανουάριο-Ἰούνιο

ΤΟΝ πολιτικό σχεδιασμό του μέ ὁρίζοντα τίς εὐρωεκλογές καί ἐθνικές ἐκλογές τοῦ Μαΐου 2019 ἄρχισε νά ξεδιπλώνει ἀπό χθές ὁ Πρωθυπουργός μέ τήν ὁμιλία του στό Ὑπουργικό Συμβούλιο. Ἀπό μιά προσεκτική ἀνάγνωσή της τό συμπέρασμα πού προκύπτει εἶναι ξεκάθαρο: ὁ κ. Τσίπρας θά συνεχίσει νά ἀσκεῖ τήν ταξική πολιτική μεροληψίας πού ἔχει ἀναλύσει διά μακρόν στό παρελθόν ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Εὐκλείδης Τσακαλῶτος. Τό τέλος τῶν μνημονίων ἐπιφυλάσσει πενηντάευρα στόν κόσμο τῆς μισθωτῆς ἐργασίας καθώς καί σέ ἄλλες κοινωνικές ὁμάδες πού ἀποτελοῦν τούς στόχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –ὁ Πρωθυπουργός ἔκανε ἀναφορά στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί τούς αὐτοαπασχολουμένους καθώς καί τίς μικρές ἐπιχειρήσεις.

Ἀντιθέτως, τουλάχιστον, χθές, ὁ κ. Τσίπρας ἀδιαφόρησε καί πάλι γιά τήν μεσαία τάξη ἀλλά καί γιά τόν κόσμο τῆς ἀγορᾶς πού θά κληθοῦν νά σηκώσουν τό βάρος τῶν αὐξήσεων πού ὑπεσχέθη ὁ κ. Πρωθυπουργός –αὐτός θά τό καταβάλλει, ὁ ἰδιωτικός τομέας, καί ὄχι ὁ κ. Τσίπρας ἀπό τήν τσέπη του. Καί θά τό καταβάλλει ταυτοχρόνως μέ τίς ὑψηλές ἐργοδοτικές εἰσφορές πού καταβάλλει στά ἀσφαλιστικά ταμεῖα. Καί ἀπό ὅ,τι φάνηκε ἀπό τήν ὁμιλία του τῆς ἐπιφυλάσσει –τῆς μεσαίας τάξεως– ἐκτός ἀπό τά «φουσκωμένα» ἐκκαθαριστικά τοῦ ΕΝΦΙΑ καί τό νέο περιουσιολόγιο πού εἶναι ὁ προπομπός τῶν ἀμάχητων τεκμηρίων διαβιώσεως. Τό κρεσέντο τῶν παροχῶν Τσίπρα μέ τά πενηντάευρα-αὐξήσεις τοῦ κατωτάτου μισθοῦ θά ἀρχίσει συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» τόν Ὀκτώβριο.

Ἡ ὑπουργός Ἐργασίας Ἔφη Ἀχτσιόγλου ἔχει ἕτοιμη τήν τροπολογία πού ἀπαιτεῖται γιά νά ξεκινήσουν ἕως τίς ἀρχές Ὀκτωβρίου οἱ συζητήσεις μέ στόχο τόν Ἰανουάριο, ὥστε οἱ μισθωτοί νά δοῦν μηνιαῖες αὐξήσεις πενῆντα εὐρώ στήν τσέπη τους. Ἐπιδίωξις τῆς Κυβερνήσεως εἶναι νά ὑπάρξει μία πρώτη αὔξησις τῆς τάξεως τῶν 30-50 εὐρώ στούς κατωτάτους μισθούς τό πρῶτο ἑξάμηνο τοῦ 2019 καί νά ἀκολουθήσει μία δεύτερη τόν Ἰούνιο. Μέ τό τέχνασμα αὐτό ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά θελήσει νά «ζεστάνει» τούς χιλιάδες ἀπογοητευμένους νέους ψηφοφόρους ἀπό τήν πολιτική του καί θά ἐπιδιώξει νά τούς καταστήσει πολιτικούς ὁμήρους του: «Ἄν θέλετε νά εἰσπράξετε καί τήν δεύτερη δόση τῆς αὔξησης τότε ψηφίστε με στίς ἐθνικές κάλπες καί τίς εὐρωκάλπες τοῦ Ἰανουαρίου» εἶναι τό μήνυμα Τσίπρα.

Ὅπως διαδίδουν στό παρασκήνιο κορυφαῖα στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, γιά νά ἀποσπάσουν τήν προσοχή τῶν συνομιλητῶν τους καί νά γίνει πιστευτό τό παραμύθι τους, στόχος εἶναι μέσα ἀπό τήν θεσμοθετημένη διαδικασία νά προσεγγίσει ὁ κατώτατος μισθός τό παλαιό ὕψος τῶν 751 εὐρώ. Τά συνήθη ψέματα δηλαδή ἀντίστοιχα μέ τό πρόγραμμα τῆς Θεσσαλονίκης. Βεβαίως ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζοντας ὅτι ἡ ὁμιλία του στό Ὑπουργικό Συμβούλιο «ταξιδεύει» ἀμέσως στίς Βρυξέλλες καί τό Βερολῖνο σημείωσε ὑποκριτικά πώς «πρέπει νά ἀκούσουμε καί τά σήματα τῆς ἀγορᾶς». Ἄν τά «ἄκουγε» θά εἶχε ὑποπέσει στήν ἀντίληψή του ἄρθρο τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΕΒ Θεοδώρου Φέσσα, ὁ ὁποῖος κτυπώντας καμπανάκι τόν προειδοποιοῦσε: «Τό ἐνδεχόμενο ξήλωμα στήν ἀγορά ἐργασίας δυναμιτίζει τίς προοπτικές ἀνάκαμψης τῆς οἰκονομίας, ἰδιαίτερα ἄν ἐπικρατήσει ἡ λανθασμένη ἄποψη ὅτι ἡ βιώσιμη ἀνάπτυξη μπορεῖ νά στηριχθεῖ ὄχι τόσο στήν αὔξηση τῆς προσφορᾶς μέσω τῆς ἀνταγωνιστικότητας καί κερδοφόρων ἐπενδύσεων ἀλλά στήν αὔξηση τῆς ζήτησης μέσω πολιτικῶν ἀναδιανομῆς τοῦ εἰσοδήματος»…

Κεντρικό θέμα