Ἐμφύλιος στόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τό νέο Καταστατικό

Ὁ Τσίπρας διαγράφει ἀπό τά ψηφοδέλτια μέλη τῆς παλιᾶς φρουρᾶς – Τό 12%-15% τοῦ Ἀνδρουλάκη τόν ἐξωθεῖ σέ ἐκλογή ἀπό τήν βάση

ΦΙΛΟΥΣ καί ἐχθρούς ἀρχίζει νά μετρᾶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας μέσα στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἐν ὄψει τοῦ κρίσιμου Συνεδρίου τοῦ κόμματος στά τέλη Μαρτίου. Ἡ πρότασίς του νά ἀλλάξει ἐκ βάθρων τό καταστατικό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί νά δώσει βῆμα στά χιλιάδες μέλη τοῦ κόμματος, ἐπιβεβαιώνοντας τό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» τῆς 19ης Δεκεμβρίου, ἔχει προκαλέσει ἐμφύλιο μεταξύ πρωτοκλασσάτων στελεχῶν. Ὅσοι γνωρίζουν τί συμβαίνει στό κόμμα –εἰδικά μετά τήν ἧττα τό 2019, ἀνέμεναν ὅτι ὁ κ. Τσίπρας θά υἱοθετοῦσε τόν τρόπο ἐκλογῆς προέδρου πού ἐφήρμοσαν ΠΑΣΟΚ καί ΝΔ, καί θά ἤρχετο σέ σύγκρουση μέ μέλη τῆς ἀριστερῆς πτέρυγος πού ἀντιδροῦν στό ἐνδεχόμενο νά στηθοῦν κάλπες γιά ἐσωκομματικές ἐκλογές σέ σχολεῖα καί δημοτικά κτίρια. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ Νίκου Ἀνδρουλάκη καί ἡ ἐκρηκτική ἄνοδος τοῦ ΠΑΣΟΚ στίς δημοσκοπήσεις τρομάζουν τήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού θέλει τό ταχύτερον δυνατόν νά κερδίσει ὅσο περισσότερο χαμένο χρόνο μπορεῖ. Ἡ Κουμουνδούρου ἐνδεχομένως νά πιστεύει ὅτι τό ἄνοιγμα στήν ἐκλογική βάση θά ἀνακόψει τήν ὁρμή τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη, πού ἀρχίζει καί παίρνει μαζί του μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅμως τό πρόβλημα στόν ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶναι μόνο τό πρόσωπο πού κατοικοεδρεύει στήν Χαριλάου Τρικούπη.

Πρόβλημα ὑπάρχει καί ἐντός τοῦ κόμματος. Καί μάλιστα σοβαρό. Τό ρῆγμα στήν Κουμουνδούρου μεγαλώνει συνεχῶς. Ἡ εἰσήγησις τοῦ Προέδρου εἶχε τήν στήριξη τῶν «προεδρικῶν» καί τῶν πασοκογενῶν, ὄχι ὅμως τῶν σκληροπυρηνικῶν ἀριστερῶν. Ἡ «Ὀμπρέλα» μέ τούς «53+» δέν πρόκειται νά μείνει μέ σταυρωμένα τά χέρια. Ἕνδεκα μέλη τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου κατεψήφισαν τήν ἀπ’ εὐθείας ἐκλογή Προέδρου καί Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό τά μέλη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται γιά τούς Εὐκλείδη Τσακαλῶτο, Νῖκο Βούτση, Νῖκο Φίλη, Πάνο Σκουρλέτη, Θοδωρῆ Δρίτσα, Δημήτρη Βίτσα, Τάσια Χριστοδουλοπούλου, Ράνια Σβίγγου, Ἔφη Καλαμαρᾶ, Πάνο Λάμπρου καί τόν γραμματέα τῆς Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντῖνο Βλαχάκη. Ὑπῆρχαν ὅμως καί ἐκεῖ «διαρροές», ἀφοῦ οἱ φίλα προσκείμενοι τῶν «53+» Ἀριστείδης Μπαλτᾶς καί Σία Ἀναγνωστοπούλου ψήφισαν τήν πρόταση τοῦ Προέδρου τους. Μάλιστα ἀρκετοί ἐκ τῶν διαφωνούντων κινδυνεύουν νά μήν δοῦν τό ὄνομά τους στά ψηφοδέλτια, ἐφ’ ὅσον στό συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὑπερψηφισθεῖ ἡ πρότασις τοῦ κ. Τσίπρα νά μήν μποροῦν νά θέσουν ὑποψηφιότητα βουλευτές πού ἔχουν 12 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσία! Τό ἀνώτατο ὅριο τριῶν θητειῶν θά ἰσχύσει καί γιά τούς εὐρωβουλευτές καί τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἄγνωστο παραμένει ἐάν θά ἔχει ἀναδρομική ἰσχύ, γιατί σέ διαφορετική περίπτωση θά ἀποχαιρετίσουμε τούς περισσότερους βουλευτές.

Εἶναι πασιφανές ὅτι ἡ προεδρική φρουρά ἐπιδιώκει νά βάλει τέλος ἤ ἔστω νά ἀποδυναμώσει τίς συνιστῶσες πού ὑπάρχουν ἐντός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τίς ὁποῖες θεωροῦν βαρίδι γιά τήν ἐξέλιξη τοῦ κόμματος. Οἱ «11» μαζί μέ ἐκείνους πού τούς ἀκολουθοῦν πιστεύουν ὅτι τό κόμμα θά γίνει ἀκόμη πιό ἀρχηγικό, δέν θά ὑπάρχει λογοδοσία καί θά ἐπιβληθεῖ ἕνα «star system» στήν Κεντρική Ἐπιτροπή. Γιατί θεωροῦν ὅτι θά ἐκλεγοῦν ὅσοι προβάλλονται στά ΜΜΕ, ἔχουν ἐπαφές μέ τήν ἡγεσία καί τήν οἰκονομική ἄνεση γιά «συναναστροφές». Ἀντιθέτως, κύκλοι τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ὅτι ἡ ἄμεση ἐκλογή θά δώσει τήν δυνατότητα σέ στελέχη πού ἔχουν θετική ἀναφορά στό κοινωνικό γίγνεσθαι νά ἐκλεγοῦν καί στήν Κεντρική Ἐπιτροπή, ἀκόμη καί ἐάν δέν προέρχονται ἀπό τίς ἤδη ὑπάρχουσες τάσεις. Ἐπίσης, ἡ ἀπομάκρυνσις τῶν παλαιοτέρων στελεχῶν θά δώσει νέα πνοή στό κόμμα καί ἕνα ἀνανεωτικό προφίλ στόν ἴδιο τόν πρόεδρό του.

Τό κρυφό ὅπλο τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα λέγεται Ἐπιτροπή Δεοντολογίας. Θά ἐκλέγεται ἀπ’ εὐθείας ἀπό τό Συνέδριο καί θά παρακολουθεῖ τήν τήρηση τοῦ καταστατικοῦ καί θά ἐπιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις στούς παραβάτες. Ὅταν ὅμως τά παραπτώματα εἶναι σοβαρά, τά ὁποῖα ἡ ἴδια ἡ Ἐπιτροπή θά ἀξιολογεῖ, τότε θά ὑπάρχει ἀκόμη καί διαγραφή στελέχους. Γιά τέτοια παραπτώματα ἡ Ἐπιτροπή Δεοντολογίας θά πρέπει νά συγκεντρώσει τά 2/3 προκειμένου νά προβεῖ σέ διαγραφή. Τόν τελικό λόγο θά ἔχει τό Συνέδριο πού θά ἀρχίσει τίς ἐργασίες του στίς 31 Μαρτίου. Θά κληθεῖ νά ἐγκρίνει καί τίς ὑποψηφιότητες γιά Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τήν Κεντρική Ἐπιτροπή, ἐνῶ ἡ ψηφοφορία θά διεξαχθεῖ ἀμέσως μετά τό Συνέδριο.

Πάντως ἡ εἰσήγησις τοῦ κ. Τσίπρα ἔχει διαφορές μέ τόν τρόπο ἐκλογῆς στήν ΝΔ καί τό ΠΑΣΟΚ. Δέν θά δοῦμε πολῖτες νά πηγαίνουν νά ψηφίζουν ἀκόμη καί ἐάν δέν εἶναι μέλη τοῦ κόμματος, ἀκόμη καί ἐάν πληρώσουν ἐγγραφή τήν τελευταία στιγμή. Ὁ Πρόεδρος θέλει ἡ λίστα τῶν ψηφοφόρων νά μήν εἶναι ἀνοικτή. Φίλοι τοῦ κόμματος, πού δέν εἶχαν καμμία προηγούμενη ἐμπλοκή στά ἐσωκομματικά, θά ἀποκλεισθοῦν. Μόνο ἐγγεγραμμένα μέλη καί ἐφ’ ὅσον ἡ ἐγγραφή ἔχει γίνει ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ψηφοφορία, θά συμμετάσχουν στήν διαδικασία. Κατά συνέπεια δέν πρόκειται νά δοῦμε οὔτε τίς οὐρές πού στήθηκαν στίς ἐκλογές τῆς ΝΔ οὔτε τίς παρατάσεις πού ἐδόθησαν στήν ἐκλογική διαδικασία γιά τήν ἀνάδειξη Προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ. Μετά βίας ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει 60.000 στελέχη, τά ὁποῖα ἐνδεχομένως θά αὐξηθοῦν, ἀλλά δύσκολα θά καταρρίψουν τά ρεκόρ τῆς ΝΔ καί τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Κεντρικό θέμα