Ἐκβιάζει γιά τήν ἀποφυλάκισή του ὄχι γιά τήν μεταγωγή του!

Τί ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό τήν ἀπεργία πείνης τοῦ καταδικασμένου γιά τρομοκρατία Δημήτρη Κουφοντίνα

Η «ΕΣΤΙΑ» ἀνέδειξε τό θέμα πρό καιροῦ! Μέ βάση τόν νέο ποινικό κώδικα ὁ ὁποῖος ἐψηφίσθη ἐπί ΣΥΡΙΖΑ τῇ ἀποχῇ τῆς ΝΔ δίδεται στόν Δημήτρη Κουφοντίνα ἡ δυνατότης νά ζητήσει τήν ἀποφυλάκισή του μετά 17 χρόνια ἐκτίσεως ποινῆς στίς φυλακές τοῦ Κορυδαλλοῦ. Σύμφωνα μέ τίς οἰκεῖες διατάξεις, ὁ καταδικασμένος σέ 25 χρόνια φυλακή γιά ἕνδεκα δολοφονίες, τρομοκράτης Κουφοντίνας, μπορεῖ νά ζητήσει νά ἐκτίσει τά τελευταῖα ὀκτώ χρόνια τῆς ποινῆς του κατ’ οἶκον μέ ἠλεκτρονική ἐπιτήρηση (ἄρθρα 105Β, 110Α τοῦ νέου ποινικοῦ κώδικος). Ἡ πληροφορία ἀνεστάτωσε τήν Κυβέρνηση ἡ ὁποία ἀνεζήτησε τρόπους ὥστε νά ἐκτίσει στήν φυλακή τό ὑπόλοιπο τῆς ποινῆς του ὁ τρομοκράτης, γεγονός πού διέρρευσε στόν Τύπο ὅμως. Ἀστόχως. Σέ σαββατιάτικη ἐφημερίδα. Ἡ ἀποκάλυψις τῶν κυβερνητικῶν σχεδιασμῶν ἐθορύβησε τόν τρομοκράτη. Ὀργάνωσε ἔτσι τήν ἀπεργία πείνης καί τίς κινητοποιήσεις γιά τά δικαιώματά του, ὄχι μέ στόχο τήν μεταγωγή του ἀλλά γιά νά δημιουργήσει εὐνοϊκό κοινωνικό κλῖμα γιά τήν ἀποφυλάκισή του. Ἀποκαλυπτικό τῶν προθέσεών του εἶναι πρόσφατο κείμενο τοῦ δικηγόρου Γιάννη Ραχειώτη, ὁ ὁποῖος ὑπεστήριξε τά ἑξῆς:

«Ὁ Κουφοντίνας ἀπό τό κελί του μέτρησε σωστά τίς ἀλλαγές. Δηλαδή τήν ἐπικείμενη ἐξόντωσή του (ὅπως καί τῶν ὑπολοίπων) μέ μιά ἀόριστης διάρκειας κράτηση (τώρα πού ἡ ποινή τους φτάνει στό τέλος), πνιγμένη στήν ἀπόλυτη σιωπή καί στέρηση. Αὐτός εἶναι ὁ “πολιτισμένος” τρόπος ἐκτέλεσης. Ἕνα Γκουαντανάμο μέσα στίς τοπικές φυλακές. Μπροστά σέ αὐτό τό μέλλον ἡ ἀπεργία πείνης ἦταν ὁ (μόνος δυστυχῶς) δρόμος.».

Ἡ σύγκρουση δέν εἶναι γιά μιά μεταγωγή ἀπό τό Δομοκό στήν Ἀθήνα…

»Ὁ ἀγώνας γιά τή ζωή τοῦ Κουφοντίνα δέν εἶναι γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους. Δέν εἶναι, γιατί καί οἱ “ἀπεχθεῖς ἐγκληματίες ἔχουν δικαιώματα, ὅπως ἔγραψε πρόσφατα ἕνας ἀκαδημαϊκός –γιός ἀνώτατου στελέχους τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ… (ἔχουμε δεῖ καί χειρότερα.)

»Τό ζήτημα πού τίθεται εἶναι ἄν μποροῦμε νά ζήσουμε ἐδῶ χωρίς ἔγκριση ἀπό κάποια Πρεσβεία, ἄν μποροῦμε νά ἀπαλλαχτοῦμε ἀπό τούς ἐγκάθετους τῶν δυτικῶν συμφερόντων. Ὁ θάνατος τοῦ Κουφοντίνα θά εἶναι νίκη τοῦ μετεμφυλιακοῦ συστήματος ἐξάρτησης. Ἀπ’ τήν πλευρά μας δέν ψάχνουμε γιά ἥρωες, ἔχουμε. Νίκη χρειαζόμαστε.

»Ἐπειδή ἐδῶ βρισκόμαστε, ἡ νίκη δέν θά ἔρθει μέ ἐκκλήσεις πρός τούς ποικιλώνυμους παράγοντες τῆς τοπικῆς καί εὐρωπαϊκῆς ἐλίτ. Δέν ἔχουν πραγματική ἐξουσία σέ τέτοιες περιπτώσεις. Ἡ λαϊκή κινητοποίηση σέ ὅλη τή χώρα εἶναι τό κρίσιμο μέγεθος.».

Ἡ «Ἑστία» δέν υἱοθετεῖ βεβαίως τήν ρητορεία τοῦ γνωστοῦ συνηγόρου περί Γκουαντανάμο καί λοιπῶν. Ὁ Κουφοντίνας ἀφῄρεσε ἕνδεκα ζωές! Ὡστόσο φωτίζει μέ τήν ἀναπαραγωγή τοῦ κειμένου του τά ἀπώτερα κίνητρα τοῦ μέλους τῆς 17 Νοέμβρη γιά νά γίνει κατανοητό σέ τί ὀφείλεται ἡ ἀδυσώπητη σύγκρουσις πού ξέσπασε μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη – Τσίπρα καί γιατί οἱ ἐπιθέσεις ἀναρχικῶν σέ ἀστυνομικά τμήματα.

Ἡ ὑπόθεσις Κουφοντίνα προεκάλεσε πολιτική ἀντιπαράθεση μεταξύ τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἀρχικῶς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας, ὅπως καί δεκάδες ἄλλοι βουλευτές καί στελέχη τοῦ κόμματός του, ἐζήτησε νά γίνουν δεκτά τά αἰτήματα τοῦ τρομοκράτου «γιατί ἡ ζωή του κρέμεται σέ μιά κλωστή», γιατί «ἡ Δημοκρατία δέν ἐκδικεῖται» καί γιατί «ἡ ἀνθρώπινη ζωή σέ ἕνα κράτος δικαίου ἀποτελεῖ ὕψιστο ἀγαθό». «Μέ σεβασμό στό κράτος δικαίου καί στίς ἀνθρωπιστικές ἀξίες, παρέχεται στόν κατάδικο κάθε δυνατή ἰατρική φροντίδα. Προνομιακή μεταχείριση, ὅμως, καί παραβίαση τῆς ἔννομης τάξης δέν εἶναι δυνατόν νά ζητεῖται καί μάλιστα ἀπό τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης» ἦταν ἡ ἠχηρά ἀπάντησις τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν κ. Τσίπρα. Δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει ὅτι στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ διεδήλωσαν ὑπέρ τοῦ ἐκτελεστοῦ τῆς «17Ν» φωνάζοντας τό σύνθημα «ὅταν οἱ ἀντάρτες θά μπαίνουν στήν Ἀθήνα τό Σύνταγμα θά λέγεται πλατεῖα Κουφοντίνα»!

Καταλήγοντας τό Μέγαρο Μαξίμου ὑπεγράμμισε ὅτι σέ ἕνα κράτος δικαίου ὁ νόμος ἰσχύει γιά ὅλους, ἀκόμη καί γιά ἐκείνους πού τούς περιφρονοῦν, πού δέν δείχνουν ἴχνος μεταμελείας καί πού προσβάλλουν τήν μνήμη τῶν θυμάτων τους, «κάνοντας ἐπιδεικτικά βόλτες στά σημεῖα πού τά δολοφόνησαν».

Ὁμάς συγγενῶν τῶν θυμάτων τῆς τρομοκρατίας, μέ μία συγκλονιστική ἀνακοίνωση, ἐτόνισαν «Ὥς Ἐδῶ» καί ἀπευθύνθηκαν κατ’ ἀρχήν στόν Κουφοντίνα ἀναφέροντας ὅτι «παρά τό γεγονός ὅτι δολοφόνησε τούς ἀνθρώπους μας, τόν καλοῦμε νά ὑποχωρήσει ἀπό τό αἴτημά του καί νά ζήσει. Τό νά πεθάνει δέν θά φέρει κανέναν ἀπό τούς δικούς μας πίσω». Ἐν συνεχείᾳ ἐκάλεσαν αὐτούς πού ζητοῦν ἀπό τήν Πολιτεία νά ὑπαναχωρήσει «νά ζητήσουν ἀπό τό δολοφόνο νά διακόψει τήν ἀπεργία πείνας. Τό δίκιο του, ἄν θεωρεῖτε ὅτι ἔχει, ἄς τό βρεῖ στά δικαστήρια». Τέλος, οἱ συγγενεῖς ἀπευθυνόμενοι πρός ὅλους τούς πολῖτες ἐσημείωσαν ὅτι τό κράτος δικαίου «εἶναι ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ἔννομης τάξης. Δέν ἐκβιάζεται, γιατί ἀλλιῶς δέν ὑπάρχει τίποτα πάνω στό ὁποῖο νά βασιστοῦμε ὅλοι ἐμεῖς, πού σέ ἀντίθεση μέ τόν δολοφόνο, πιστεύουμε στήν Δημοκρατία καί τόν τρόπο λειτουργίας της».

Οἱ ἐπιθέσεις στό «ὄνομα» τοῦ Κουφοντίνα ξεπερνοῦν τίς 350, μέ τούς δρᾶστες νά βάζουν εἰς τό στόχαστρον ἀστυνομικό τμῆμα, τό πατρικό σπίτι τοῦ Πρωθυπουργοῦ στά Χανιά, πολιτικά γραφεῖα, τράπεζες, καταστήματα, ὀχήματα κ.ἄ. Χθές τό μεσημέρι περίπου 20 ἀναρχικοί ἐξετόξευσαν μολότωφ, καπνογόνα, πέτρες καί ἄλλα ἀντικείμενα στήν εἴσοδο τοῦ Α.Τ. Καισαριανῆς. Ἀπό τήν ἐπίθεση ὑπέστησαν ζημίες μοτοσυκλέττες.

Ἀναρχικοί στά Χανιά ἔρριξαν μπογιές καί ἔγραψαν συνθήματα ὑπέρ τοῦ τρομοκράτου στήν εἴσοδο τοῦ πατρικοῦ τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη στά Χανιά. Οἱ ἄγνωστοι ἐξαπέλυσαν ἐπιθέσεις καί στά γραφεῖα τῆς Νομαρχιακῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ΝΔ καί στό πολιτικό γραφεῖο τοῦ βουλευτοῦ Μανούσου Βολουδάκη.

Γκαζάκια ἐτοποθέτησαν ἄγνωστοι ἔξω ἀπό τό κτίριο τοῦ Ἱδρύματος «Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης» στό Θησεῖο. Τήν φωτιά ἔσβησε ἐγκαίρως ὁ σκοπός ὑπηρεσίας. Ἄλλη ὁμάς ἀναρχικῶν συνεκεντρώθη ἔξω ἀπό τό Νοσοκομεῖο Λαμίας γιά νά «συμπαρασταθεῖ» στόν ἀπεργό πείνης. Ἄλλοι «φίλοι» τοῦ Κουφοντίνα ἐπραγματοποίησαν μπαράζ ἐπιθέσεων σέ δύο τράπεζες καί ὀκτώ καταστήματα στό Μαρούσι καί τό Παλαιό Φάληρον.

Κεντρικό θέμα