Ἐκβιασμός γιά τό Καστελλόριζο: Ναυτικός ἀποκλεισμός ἤ μειωμένη ἐπήρεια

Ἡ Τουρκία τό ἀναδεικνύει ὡς εἰδικό κεφάλαιο διαπραγματεύσεως γιά νά μήν ἀνακηρύξουμε ΑΟΖ μέ Κύπρο.

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τόν ἐκβιασμό τῆς Τουρκίας ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ τήν ἔναρξη ad hoc διαλόγου γιά τό Καστελλόριζο χωρίς νά ἔχουν ἀποχωρήσει προηγουμένως ἀπό τήν Ἀνατολική Μεσόγειο τά τουρκικά πολεμικά καί ἐρευνητικά πλοῖα, Ὀρούτς Ρέις, ἐπεχείρησε χθές μονομερῶς ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ μετά ἀπό τήν ἐπικοινωνία Μέρκελ – Ἐρντογάν καί Τράμπ – Ἐρντογάν. (Ὁ σουλτάνος ἀπαίτησε νά ἀποχωρήσουμε πρῶτοι ἐμεῖς, ὅπως ἀπεκάλυψε ἡ Ἑστία τό Σάββατο!) Ὁ ἰσχυρισμός του, πώς ἀρχίζει διάλογος σέ ἐπίπεδο διπλωματῶν, διεψεύσθη ἀμέσως μέ ὀργή ἀπό τήν Ἀθήνα.

Ὁ συναγερμός πού ἐπικρατεῖ στό Πεντάγωνο τίς τελευταῖες ὧρες μετά τήν σταδιακή κλιμάκωση πού ἐπιχειρεῖ ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας Ταγίπ Ἐρντογάν στήν θαλάσσια περιοχή πέριξ τοῦ Καστελλορίζου συνεχίζεται! Ἡ μετακίνησις τοῦ πεδίου τῆς ἀντιπαραθέσεως ἀπό τό ἀπώτατο σημεῖο τῆς ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπίδος στό σημεῖο πού συναντᾶται μέ τήν ΑΟΖ τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας στήν περιοχή γύρω ἀπό τό σύμπλεγμα τῆς Μεγίστης δέν ἔχει ὡς στόχο τό θερμό ἐπεισόδιο ὅπως ἐκτιμᾶται ἀπό τήν Κυβέρνηση, ἀλλά τήν ἔγερση ἑνός ἐκβιαστικοῦ διλήμματος ἀπό τήν Τουρκία: ἤ ἡ Ἑλλάς θά ὑποχωρήσει (καί θά τό δηλώσει ἐπισήμως) ἀπό τήν παγία ἄποψη, ὅτι τό Καστελλόριζο ἔχει πλήρη ἐπήρεια καί ἄρα διαθέτει ὑφαλοκρηπῖδα καί πλήρη ΑΟΖ, ἤ οἱ τουρκικές δυνάμεις θά ἐπιχειρήσουν τόν ναυτικό ἀποκλεισμό του. Καί κατά συνέπεια τήν ἀποκοπή του ἀπό τήν ὑπόλοιπη χώρα. Στήν πραγματικότητα τό ἀκριτικό νησί τοῦ Αἰγαίου τό ὁποῖο θά ἐπισκεφθεῖ τήν ἄλλη ἑβδομάδα ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου μέ τήν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεώς του ἀναδεικνύεται ἀπό τήν Ἄγκυρα ὡς ἕνα νέο, εἰδικό, ξεχωριστό κεφάλαιο-πιλότος στήν ὑπό διαμόρφωσιν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου. Καί τό αἴτημα τῆς γείτονος εἶναι σαφές καί συγκεκριμένο: ἀποστρατιωτικοποίησις καί ἀναγνώρισις μειωμένης ἐπήρειας. Ἐξ οὗ καί οἱ πολεμικοί τόνοι ἀπό τόν Πρόεδρο Ἐρντογάν, τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Τσαβούσογλου καί πλειάδα ἀποστράτων πού διατυπώνουν ἄποψη κατ’ ἐντολήν τῆς Ἀγκύρας. Ἐξ οὗ καί ἡ στημένη παρέμβασις Στόλτενμπεργκ.

Στήν Ἀθήνα ἐκτιμᾶται ὅτι οἱ Τοῦρκοι δέν θά ἐπιχειρήσουν θερμό ἐπεισόδιο, διότι πρῶτον ἄν ἤθελαν θά τό εἶχαν κάνει –ἡ ἐπακούμβησις τῆς Κεμάλ Ρέις καί τό ρῆγμα τριῶν μέτρων ἦταν ἰδανική ἀφορμή γι’ αὐτούς, καί δεύτερον διότι ὁ Πρόεδρος Τράμπ ἦταν ξεκάθαρος στό μήνυμά του πρός τόν Ἐρντογάν: «Δέν θέλω πόλεμο μέσα στήν προεκλογική περίοδο». Αὐτό ὅμως δέν ἐμποδίζει τήν Ἄγκυρα νά ἀποπειρᾶται τήν Φιλανδοποίηση τῆς περιοχῆς θέτοντας τό δίλημμα «συμβιβασμός γιά ἐπήρεια καί ἀποστρατιωτικοποίηση ἤ ναυτικός ἀποκλεισμός». Προοπτική πού αὐξάνει κατακόρυφα τήν εὐθύνη τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ νά διατηρήσει ἀλώβητη τήν περιοχή, ὅπως μέ ἐπιτυχία καί αὐταπάρνηση τό πράττει τίς τελευταῖες σαράντα ἡμέρες στό Αἰγαῖο καί τήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου. Στήν Κυβέρνηση λοιπόν δέν θεωροῦν ἰσχυρή τήν πιθανότητα τοῦ θερμοῦ ἐπεισοδίου, ἀναγνωρίζουν ὅμως τούς κινδύνους τῆς κλιμακώσεως. Στό ἐσωτερικό της ἐπικρατοῦν πάντως δύο σχολές σκέψεως. Ἡ πρώτη ὑποστηρίζει τήν δυναμική στάση καί βεβαίως καμμία διαπραγμάτευση. Μέ ἐμπροσθοφυλακή τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις δίδεται ἡ μάχη γιά τήν ἀποτροπή καί τόν περιορισμό τῆς συζητήσεως στήν μία καί μόνη διαφορά πού ἀναγνωρίζει ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στίς σχέσεις μας μέ τήν Τουρκία, τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν.
Ἡ δεύτερη ἄποψις, πού ἀπηχεῖ τίς ἀπόψεις Ροζάκη καί ἀπορρίπτει τόν «μαξιμαλισμό» στήν διαπραγμάτευση, θεωρεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά συζητήσει μέ τήν Τουρκία γιά …εἰδικό καθεστώς Καστελλορίζου προκειμένου νά ὑπάρξει ἀποσυμπίεσις καί ἀποκλιμάκωσις. Σύμφωνα μέ αὐτή τήν ἄποψη ἡ συμφωνία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου πού ἀφήνει ἀπ’ ἔξω περιοχές ἀπό τόν 28ο μεσημβρινό καί πέρα συνιστᾶ καί ἕνα σῆμα τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Τουρκία γιά περαιτέρω διαπραγμάτευση. Ποία ἀπό τίς δύο αὐτές ἀπόψεις θά ἐπικρατήσει, τῆς δυναμικῆς ἀντιδράσεως ἤ τῆς συνδιαλλαγῆς, θά φανεῖ στό πεδίο τίς προσεχεῖς δύο κρίσιμες ἑβδομάδες. Μέχρι τοῦ Σταυροῦ θά ξέρουμε καί εὐχόμεθα νά μήν ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ ἐκτίμησις κορυφαίας πολιτικοῦ ὅτι «θά χάσουμε τό Καστελλόριζο γιά νά προστατέψουμε κάτι ἄλλο». Βασίζουμε τίς ἐλπίδες μας γιά τήν θετική ἔκβαση στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις μας γιά ὅσο καιρό παραμείνουν στήν περιοχή, δεδομένου ὅτι ἡ διαρκής ἔκδοσις ἀντι-navtex ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά κάποτε θά ὁλοκληρωθεῖ.

*Ὑστερόγραφο: ἡ φιλοκυβερνητική ἐφημερίς Γενή Σαφάκ σέ ἄρθρο ὑπό τόν τίτλο «Νέα πρόκλησις στό Καστελλόριζο: Ἕλλην Πρόεδρος γιά ἐπίσκεψη», ἀνέφερε προκλητικῶς ὅτι «ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις συνεχίζει νά αὐξάνει τίς ἐντάσεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο γιά τά νησιά, τῶν ὁποίων ἡ κατάστασις ἀμφισβητεῖται»!

 

Κεντρικό θέμα