Ἐκτός Κυβερνήσεως οἱ Ὑπουργοί τῶν «παραθύρων» καί τῆς κοινωνικῆς δικτυώσεως

ΕΝΑΣ ἀπό τούς πλέον γνωστούς κανόνες τῆς πολιτικῆς ἐπικοινωνίας εἶναι ὁ ἑξῆς: «Νά μιλᾶς σπανίως γιά νά ἀκούγεσαι.».

Ὡστόσο ἡ ἐπικοινωνιακή διαχείρισις τοῦ κατά προτεραιότητα ἐμβολιασμοῦ τῶν κυβερνητικῶν στελεχῶν, κορυφαίων Ὑπουργῶν, καί σέ ὁρισμένες περιπτώσεις καί τῶν συζύγων τους ἔδειξε ὅτι ἡ Κυβέρνησις καιρό τώρα μέ ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις κινεῖται στόν ἀντίποδα αὐτοῦ τοῦ δόγματος. Ἡ δέ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη νά δώσει ἐντολή διακοπῆς τοῦ ἐμβολιασμοῦ κυβερνητικῶν στελεχῶν περιόρισε μέν τήν ζημία πού προεκλήθη στήν εἰκόνα της ἀπό τήν βάναυση παραβίαση τοῦ ἠθικοῦ κριτηρίου, ὡστόσο δέν ἀνέτρεψε τίς ἐντυπώσεις.

Στάς δυσμάς αὐτῆς τῆς θυελλώδους χρονιᾶς ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβαλλε κόστος ἀπό τό προσωπικό κεφάλαιο ἀξιοπιστίας πού ἔχει οἰκοδομήσει μέ τούς πολῖτες προκειμένου εἴτε νά διορθώσει τίς χείριστες ἐντυπώσεις ἀπό τά σόου τῶν ἐμβολιασμένων Ὑπουργῶν του στά κοινωνικά δίκτυα εἴτε νά ἀνατρέψει ἀστόχαστες ἀποφάσεις Ὑπουργῶν πού ἔπλητταν χιλιάδες συνταξιούχους. Ὡστόσο τό πρόβλημα παραμένει, καί ἄν τό Μαξίμου δέν δράσει ἀμέσως μέ τήν αὐγή τῆς νέας χρονιᾶς, θά ὀξυνθεῖ.
Δέν εἴμεθα οἱ πρῶτοι πού τό ἐπισημαίνουμε βεβαίως, ἀλλά ὁ κόμπος αὐτήν τήν φορά ἔφτασε στό χτένι. Μιά ὁμάς Ὑπουργῶν κάνει πολιτική στήν θεωρία καί ὄχι στήν πράξη. Πολιτική στά τηλεπαράθυρα ὅπου διατηρεῖ μόνιμο στασίδι καί στά κοινωνικά δίκτυα διαπληκτιζόμενη διαρκῶς μέ πολῖτες, «σελέμπριτυ» καί λοιπούς γραφικούς τοῦ δημοσίου βίου. Ὅταν δέν ἀνεβάζει φωτογραφίες γιά νά μᾶς δείξει ὅτι «κάτι» κάνει καί «ποῦ» βρίσκεται, αὐτή ἡ ὁμάς συνήθως ἐμφανίζεται σέ μεγάλη συχνότητα σέ τηλεοπτικές ἐκπομπές προκειμένου νά ἀνακοινώσει ἡμιτελεῖς ἀποφάσεις οἱ ὁποῖες ὅπως ἀποδεικνύεται δέν ἰσχύουν. Ὁ μαϊντανός πού πωλοῦν οἱ ὀπωροπῶλες στά καταστήματά τους ἐνίοτε εἶναι πιό φρέσκος ἀπό τόν λόγο τῶν Ὑπουργῶν –πολιτικῶν μαϊντανῶν.

Ὁ Πρωθυπουργός παρατηρεῖ ἠνωχλημένος ἐδῶ καί καιρό τήν λειτουργία αὐτῶν τῶν Ὑπουργῶν. Κατά καιρούς ἔχει φροντίσει μέ τόν τρόπο του νά προειδοποιήσει ὅτι ἄν οἱ ἐξαγγελίες τῶν τηλεπαραθύρων δέν πατοῦν σέ στέρεο ἔδαφος καί ἀποτελοῦν ἔπεα πτερόεντα, ὅσοι ἐμμένουν σέ αὐτόν τόν τρόπο ἐργασίας θά εἶναι ἀνεπανόρθωτα ἐκτεθειμένοι ἀπέναντί του στόν πρῶτο ἀνασχηματισμό.

Ἡ «Ἑστία» πληροφορεῖται πώς μετά καί τό ἐπικοινωνιακό φιάσκο τοῦ ἐμβολιασμοῦ πού ὁδήγησε τήν Κυβέρνηση σέ ἀναδίπλωση –ἡ ἀναπληρώτρια ἐκπρόσωπος Ἀριστοτελία Πελώνη ἀνεκοίνωσε χθές τήν ἀκύρωση τῶν κατά προτεραιότητα ἐμβολιασμῶν μεσαίων κυβερνητικῶν στελεχῶν– ὁ κύβος ἐρρίφθη. Ὑπουργοί πού διακρίνονται μόνον στά τηλε-παράθυρα, στό facebook καί στό twitter, ἀλλά ὄχι στό πεδίο ἀσκήσεως τῶν ἁρμοδιοτήτων τους, θά ἀπομακρυνθοῦν κλωτσηδόν ἀπό τό κυβερνητικό σχῆμα μέσα στόν Ἰανουάριο.

Ὁ κύριος Μητσοτάκης ὁ ὁποῖος εἶναι φανατικός τηλεθεατής τῆς σειρᾶς Crown (τό Στέμμα) ἔχει μπεῖ στόν πειρασμό, καιρό τώρα, νά προχωρήσει σέ ἕναν σαρωτικό καί παραδειγματικό ἀνασχηματισμό τύπου Θάτσερ. Στήν ὁμώνυμη σειρά ἡ ἀείμνηστος Βρεταννίς Πρωθυπουργός πρωταγωνιστεῖ σέ ἕνα ἐπεισόδιο κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀποφασίζει νά καρατομήσει ἰσχυρούς Ὑπουργούς οἱ ὁποῖοι ἐθεωροῦντο «χλιαροί», καθόλου ἀποφασιστικοί ἀλλά μέ ἰδιαίτερη ἱκανότητα στίς δημόσιες σχέσεις. Ἀντέστη γιά καιρό στόν πειρασμό ἀναλόγων ἀνθρωποθυσιῶν ὁ Πρωθυπουργός δίδων χρόνο στούς Ὑπουργούς του γιά βελτίωση. Ἄλλοι τόν ἔδραξαν, ἄλλοι ὄχι. Ἡ κλεψύδρα ἄδειασε. Ἡ συνέχεια ἐπί τοῦ πεδίου.

Κεντρικό θέμα