Εκτάκτως το Σάββατο 30.04 με την Εστία της Κυριακής: Ελεύθερη Σμύρνη

Σπάνιες φωτογραφίες  σε ένα  πολύτιμο, συλλεκτικό Λεύκωμα για την Σμύρνη της καρδιάς μας!

Ένας δυσεύρετος φωτογραφικός θησαυρός από τον φακό του φιλέλληνα Boissonnas • Για πρώτη φορά με την Εστία!

Κεντρικό θέμα