Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με την Εστία της Κυριακής: Οι Βασιλείς στην Ελλάδα – Εικόνες και στιγμιότυπα

Ένα μοναδικό, ιστορικό φωτογραφικό λεύκωμα, με ανέκδοτες & αθησαύριστες φωτογραφίες 2 αιώνων.

Τα βασιλικά πρόσωπα που χάραξαν την ελληνική ιστορία.

Για πρώτη φορά με την Εστία!

* Εκτάκτως το Μεγάλο Σάββατο με την Εστία της Κυριακής

Κεντρικό θέμα