Ἐξτρεμιστές σέ Β. Ἤπειρο-Θράκη προκαλοῦν τόν Ἑλληνισμό

Αὐστηρή γλῶσσα ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν

ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΟΣ – Η ΑΚΣΕΝΕΡ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ συντονισμένων πυρῶν ἀπό Τούρκους καί Ἀλβανούς ἐξτρεμιστές εὑρίσκεται ὁ Ἑλληνισμός. Τουλάχιστον γιά πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια ὑπῆρξε ἀντίδρασις ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἀναφερόμεθα στήν ἐνέργεια κάποιων θρασυδείλων Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι στήν Κρανιά τῆς Φοινίκης ἀνατίναξαν τό μνημεῖο τοῦ ἥρωος τῆς Βορείου Ἠπείρου Θύμιου Λώλη, ἑνός ὁπλαρχηγοῦ γιά τόν ὁποῖο θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ἐγεννήθη μέ τό ὅπλο στό χέρι καί πέθανε μέ τό ὅπλο στό χέρι.

Πολεμοῦσε τούς Τούρκους στίς ἀρχές τοῦ περασμένου αἰῶνος μαχόμενος γιά τήν ἐλευθερία τῆς Βορείου Ἠπείρου, καί παρά τήν ἡλικία του κατά τήν δεκαετία τοῦ ’40 ἔδιδε ἀκόμη μάχες. Κατά τῶν Γερμανῶν, κατά τῶν Ἀλβανῶν καί κατά τῶν ξενοκίνητων κομμουνιστῶν.

Εὐτυχῶς αὐτήν τήν φορά ἡ Ἀθήνα ἀντέδρασε. Τόν ἀποτροπιασμό του ἀλλά καί τήν ἀνησυχία του ἐξέφρασε τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, καταδικάζοντας τήν πράξη τῶν Ἀλβανῶν. Το ΥΠΕΞ τονίζει: «Μέ τή σταθερή θέση, ὅτι προκλήσεις ἔναντι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας καί, ἐν τέλει, ἔναντι τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων, θά πρέπει νά τυγχάνουν ἄμεσης διερεύνησης καί διαλεύκανσης, μέ ἀπόδοση τῶν δραστῶν στήν δικαιοσύνη, ἀναμένουμε τίς δέουσες ἐνέργειες τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς, τό συντομότερο, πρός ἀποκατάσταση τοῦ αἰσθήματος ἀσφάλειας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας». Καί καταλήγει μέ τήν προειδοποίηση, ὅτι «τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καί ἡ Ἑλληνική Πρεσβεία, καθώς καί οἱ Προξενικές μας Ἀρχές στήν Ἀλβανία, παρακολουθοῦν στενά τήν ὑπόθεση».

Τήν ἴδια στιγμή, ὅμως, οἱ Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου καταγγέλλουν τήν «ὀλιγωρία τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν νά ἐντοπίσουν τούς αὐτουργούς τῆς βεβήλωσης τοῦ Μνημείου τοῦ Θύμιου Λώλη». Ἡ Ἕνωσις Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ΟΜΟΝΟΙΑ ἔχει ἤδη ἀναλάβει πρωτοβουλία γιά τήν ἀνέγερση ἀξιοπρεποῦς νέου μνημείου. Νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν ἀπό λίγους μῆνες τό μνημεῖο τοῦ ὁπλαρχηγοῦ Λώλη εἶχε δεχθεῖ τήν ἐπίθεση βανδάλων, πού μέ σφυριά καί βαριοποῦλες τοῦ προξένησαν φθορές. Τότε δέν ὑπῆρξε ἀντίδρασις ἀπό τήν ἐπίσημη Ἑλλάδα, καί οἱ Ἀλβανοί ἀποθρασύνθηκαν. Χθές οἱ Ἀλβανοί κτύπησαν μέ ἐκρηκτικά.

«Τό Μνημεῖο καταστράφηκε ὁλοσχερῶς, ἀλλά πέραν τούτου ἡ ὀργανωμένη ὁμάδα πού ἔδρασε θέλησε νά στείλει καί τό μήνυμα, ὅτι δρᾶ μέ τίς μεθόδους τῆς τρομοκρατίας» τονίζει σχετικῶς ἡ ΟΜΟΝΟΙΑ.

Καί ἐνῶ ἡ ἑλληνική μειονότης στήν Βόρειο Ἤπειρο χειμάζεται ἀπό τήν ἀλβανική ἐπιθετικότητα, ἡ μουσουλμανική μειονότης τῆς Θράκης εὐημερεῖ. Ἀντί ὅμως νά τό ἐκτιμοῦν αὐτό κάποια ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας, προβαίνουν στίς δικές τους προκλήσεις. Χαρακτῆρα ἐθνικῆς συνεγέρσεως θέλησαν νά δώσουν κάποιοι κατευθυνόμενοι μειονοτικοί στήν ἐκδήλωση μνήμης γιά τήν συμπλήρωση 24 ἐτῶν ἀπό τόν θάνατο –σέ τροχαῖο δυστύχημα– τοῦ διατελέσαντος βουλευτοῦ Ἀχμέτ Σαδίκ. Νά θυμίσουμε ὅτι ὁ Σαδίκ, τήν ἐκλογή τοῦ ὁποίου ἐπέτρεψε τό 1989 ὁ ἀνόητος ἐκλογικός νόμος τοῦ Μένιου Κουτσόγιωργα, πού εἶχε καταδικάσει καί τήν χώρα σέ ἀκυβερνησία ἑνός περίπου ἔτους, εἶχε σκοτωθεῖ ὅταν τό αὐτοκίνητο πού ὁδηγοῦσε ὁ ἴδιος ξέφυγε ἀπό τήν πορεία του καί συγκρούσθηκε μέ τρακτέρ. Κανένα περιθώριο γιά συνωμοσιολογίες. Καί ὅμως κάποιοι θέλουν νά τόν ἀναγάγουν σέ «ἐθνικό ἥρωα». Γι’ αὐτό καί ἔχει προσκληθεῖ ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος Μεράλ Ἀκσενέρ. Ἡ ἴδια, ὑπό τήν ἰδιότητα τῆς ἀντιπροέδρου τῆς Τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως, εἶχε εὑρεθεῖ στήν Θράκη καί τό 2013, τότε γιά τά 18 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ Σαδίκ. Καί κατά τρόπο ἀνοίκειο εἶχε ἐπισκεφθεῖ ὅλες τίς αὐτοαποκαλούμενες «τουρκικές» ἑνώσεις τῶν μουσουλμάνων τῆς περιοχῆς.

Σήμερα τό ἀπόγευμα ἔχει προγραμματισθεῖ ἰσλαμική προσευχή στόν τάφο τοῦ Σαδίκ, καί ἐν συνεχεία δεῖπνο θά παραθέσει τό μειονοτικό κόμμα DEB στά κεντρικά γραφεῖα του στήν Κομοτηνή. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στήν πρόσκληση πού ἔχει ἀποστείλει τό προαναφερθέν κόμμα μεταξύ ἄλλων ἀναφέρεται: «Μπορεῖ σωματικά νά τόν χάσαμε (Σ.Σ. τόν Ἀχμέτ Σαδίκ), ἀλλά ἐμεῖς δείχνουμε στόν κόσμο πώς οἱ ἰδέες του ζοῦνε σωματικά στίς καρδιές μας καί ἐμεῖς βαδίζουμε στόν δρόμο πού ἐκεῖνος χάραξε. Ὡς κόμμα DEB καί ὡς τουρκική μειονότητα δυτικῆς Θράκης συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα γιά τήν ταυτότητα πού ἔδωσε ἐκεῖνος μέ ὅλη του τήν δύναμη. Εἶναι ἀπόλυτη ἡ πίστη μας, πώς ἡ τουρκική μειονότητα δυτικῆς Θράκης γιά μιά ἀκόμη φορά θά δείξει τήν πίστη της καί θά συρρεύσει στόν τάφο τοῦ ἡγέτη μας δρ. Σαδίκ Ἀχμέτ». Τό DEB καί οἱ μουσουλμάνοι ὀπαδοί του οὐδέποτε καταπιέσθηκαν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί οὐδέποτε ἀντιμετώπισαν περιορισμούς στήν τήρηση τῶν ἐθίμων τους καί τήν ἐκτέλεση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων τους. Καί ὅμως κάποιοι ἀπό αὐτούς βυσσοδομοῦν καί θέλουν νά δημιουργήσουν ἑστίες ἐξτρεμισμοῦ.

Γι’ αὐτό ἡ Ἑλλάς πρέπει νά λαμβάνει τά μέτρα της. Ὑπέρ τῶν Ἑλλήνων. Εἴτε κατοικοῦν στήν Θράκη εἴτε στήν Βόρειο Ἤπειρο.

Κεντρικό θέμα