Ἐκρηκτικός μηχανισμός εὑρέθη στήν Πεντέλη

«Σημάδεψαν» τήν Ραφήνα καί τόν Μαραθῶνα οἱ δρᾶστες – 45 οἱ ἑστίες τῆς φωτιᾶς

Η «ΕΣΤΙΑ» ἔθεσε μέ τό χθεσινό αἰχμηρό πρωτοσέλιδό της χωρίς περιστροφές τό μεῖζον ζήτημα γιά τήν τραγωδία τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς μέ τούς 81 μέχρι στιγμῆς ἐπιβεβαιωμένους νεκρούς: Ποιός ἔβαλε ἀπό δόλο ἤ ἀμέλεια τήν πυρκαϊά; Ποιούς ἐνδεχομένως ὑποψιάζεται ὁ Πρωθυπουργός γιά νά κάνει λόγο γιά «ἀσύμμετρο φαινόμενο»; Γιατί ἐκλήθη ὁ Διοικητής τῆς ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης στήν εὐρεῖα σύσκεψη πού ἔγινε τήν Τρίτη στό Μέγαρο Μαξίμου ἐάν δέν ὑπῆρχε θέμα ἐθνικῆς ἀσφαλείας παρά μόνον κλιματικῆς ἀλλαγῆς; Ἔχουν βάση οἱ πληροφορίες πώς ἡ ΕΥΠ εἶχε πληροφορίες γιά ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν χωρίς νά ξέρει ὅμως ποῦ; Γιατί οἱ ἑστίες τῆς φωτιᾶς δέν ἦταν δεκατέσσερεις ἀλλά σαρανταπέντε, ὅπως «εἶδαν» τά ἀμερικανικά «drones»;

Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ χθεσινή αἰχμηρή προσέγγισίς μας ἐνόχλησε τήν Κυβέρνηση καί τό Μέγαρο Μαξίμου. Εἰδικῶς ἐπειδή συνδυάσθηκε μέ τήν ἀνάδειξη καί προβολή μιᾶς παλαιοτέρας δηλώσεως τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ μέ τήν ἰδιότητα τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μέ τήν ὁποία χλεύαζε τήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ γιά τά περί ἀσύμμετρης ἀπειλῆς. (Τώρα μᾶλλον πρέπει νά ζητήσει συγγνώμη.)

Ὅμως, ἐμεῖς τολμήσαμε νά θέσουμε στό ἐπίκεντρο τοῦ δημοσίου διαλόγου ἐκτός ἀπό τό ζήτημα τῶν ἀναμφισβήτητων ἀντικειμενικῶν πολιτικῶν εὐθυνῶν τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως καί τήν διάσταση τῶν αἰτίων τῆς πυρκαϊᾶς. Θέματος πού παρουσιάζει τεράστιο ἐνδιαφέρον γιά τόν ἑξῆς λόγο: ἡ Κυβέρνησις δέν θά εἶχε τήν «εὐκαιρία» νά δείξει τήν ἀνικανότητά της στήν διαχείριση κρίσεων ἄν (ἐνδεχομένως) κάποιοι ἄλλοι δέν ἦταν τόσο ἱκανοί στήν πρόκληση τῆς κρίσεως. Σήμερα πηγαίνουμε ἕνα βῆμα πιό κάτω.

Ἀκούσαμε μέ προσοχή τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα νά λέει στό διάγγελμα πού ἀκολούθησε τήν κυβερνητική σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου ὅτι «τά πῶς καί τά γιατί» τῆς πυρκαϊᾶς θά διερευνηθοῦν μετά τήν λήξη τοῦ τριημέρου πένθους. Ὁ ὑπαινιγμός του ἦταν σαφής μαζί βεβαίως μέ τούς ὑπολοίπους πού κωδικοποιήσαμε στό χθεσινό φύλλο. («Οἱ παράλληλες πυρκαϊές μᾶς προβληματίζουν», «ἀσύμμετρο φαινόμενο»)

Ἡ ἀπόπειρα ἀποκρυπτογραφήσεως τῶν χρησμῶν τοῦ κυρίου Τσίπρα δέν ἦταν εὔκολη καθώς ἡ «Ἑστία» δέν εἶναι δημοφιλής ἐφημερίδα στό κυβερνητικό στρατόπεδο. Οἱ ἐρωτήσεις της δέν ἀπαντῶνται συνήθως.

Μετά μεγάλων κόπων καταφέραμε ὅμως νά ἀντλήσουμε μία πληροφορία: ὅτι εἶναι εἰς γνῶσιν τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Μεγάρου Μαξίμου ἕνα ἐξόχως ἐνδιαφέρον εὕρημα: ὑπολείμματα ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ.

Σύμφωνα μέ τίς ἐλάχιστες πληροφορίες πού καταφέραμε νά ἀποσπάσουμε ἀπό κυβερνητικό ἀξιωματοῦχο (ἀλλά δέν καταφέραμε νά ἐπιβεβαιώσουμε ἀπό δεύτερη πηγή, καθώς τό θέμα εἶναι εὐαίσθητο), οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίας Τάξεως (κλιμάκια τῆς ΕΥΠ) πού ἔσπευσαν στό σημεῖο ἐνάρξεως τῆς πυρκαϊᾶς στό Νταού Πεντέλης ἀλλά καί στίς γύρω περιοχές πρός αὐτοψία, ἐντόπισαν ὑπολείμματα ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ πού ὑποδηλώνουν πώς τήν πυρκαϊά τήν ἔβαλε ἀνθρώπινο χέρι καί ὄχι ἡ …κλιματική ἀλλαγή.

Τό σημεῖο μάλιστα ὅπου φέρεται ὅτι εὑρέθη ὁ μηχανισμός εἶχε ὡς «θέα» τήν Ραφήνα καί τόν Μαραθῶνα πού φαίνεται ὅτι σημάδευαν οἱ δρᾶστες. Ἄν καί τό θέμα εἶναι λεπτό καί δέν καταφέραμε νά ἐπιβεβαιώσουμε τήν πληροφορία μας ἀπό δεύτερη πηγή, τό ἐπαναλαμβάνουμε –ἔχουμε ζωηρές ἀμφιβολίες ἄν θά τό πράξει ἡ Κυβέρνησις στήν παροῦσα φάση– ἐν τούτοις ἀναλαμβάνουμε τό ρίσκο τῆς δημοσιοποιήσεως.

Ἡ προκαταρκτική ἐξέτασις πού παρήγγειλε ἡ εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου γιά τά αἴτια τῆς πυρκαϊᾶς –ἡ μόνη δημοσία λειτουργός πού ἔστρεψε ἀμέσως τό ἐνδιαφέρον της πρός τά ἐκεῖ– θά ἀναγκάσει οὕτως ἤ ἄλλως τίς ἀρχές νά προσκομίσουν τυχόν εὑρήματά τους γιά τήν ἐπιβοήθηση τῆς δικαστικῆς ἐρεύνης, μεταξύ αὐτῶν καί τά ὑπολείμματα ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ πού φέρονται ὅτι εὑρέθησαν στό βουνό.

Τό ποιός ἐνδεχομένως κρύβεται πίσω ἀπό τήν τοποθέτηση ἑνός τέτοιου μηχανισμοῦ εἶναι ὅμως ἄγνωστο. Μᾶλλον δέν θά τό μάθουμε ποτέ. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ μηχανισμοί δέν συνοδεύονται ἀπό αὐτόγραφα τῶν δραστῶν. Ἀλλά σίγουρα ἀξίζει τόν κόπο νά ψάξουμε. Δολοφόνησε ἀνθρώπους!!!

Κεντρικό θέμα