Ἔκρηξις πληθωρισμοῦ Ἔφθασε τό 8,9% τόν Μάρτιο

Ἐφιαλτικῶν διαστάσεων κῦμα ἀνατιμήσεων πλήττει τούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς

ΒΟΜΒΑ στούς οἰκογενειακούς προϋπολογισμούς ἀποτελεῖ ἡ ἔκρηξις τοῦ πληθωρισμοῦ πού κατεγράφη τόν Μάρτιο, ἐνῶ τά χειρότερα ἔρχονται ἀφοῦ τά κύματα τῶν ἀνατιμήσεων συνεχίζονται ἀκάθεκτα, μέ τίς τιμές νά ἐκτοξεύονται πάνω ἀπό τό 50%.

Ἡ ἐκτόξευσις τοῦ πληθωρισμοῦ τόν Μάρτιο ἀποτελεῖ νέο ρεκόρ δεκαετιῶν, καθώς ἡ αὔξησις τῶν τιμῶν εἶναι ἡ ταχύτερη ἀπό τό 1995, ἤτοι καταγράφεται ὑψηλό 27 ἐτῶν, ἐνῶ ὁ Γενικός Δείκτης Τιμῶν εἶχε αὐξηθεῖ κατά 7,2% τόν Φεβρουάριο, κατά 6,2% τόν Ἰανουάριο καί 5,1% τόν Δεκέμβριο.

Ἐνδεικτικό εἶναι πώς ἀπό τίς 12 ὁμάδες ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν μόνο μία κατέγραψε μείωση τῶν τιμῶν, αὐτή μόνο τῶν ἐπικοινωνιῶν, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες εὑρέθησαν στά ὕψη. Οἱ μεγαλύτερες αὐξήσεις εἶναι καί πάλι στήν ἐνέργεια (καί διαχέονται πλέον ἀπό τό φυσικό ἀέριο στόν ἠλεκτρισμό) ἀλλά καί στά εἴδη διατροφῆς καί σέ ἄλλα πεδία. Οἱ αὐξήσεις ροκανίζουν τίς τσέπες τῶν νοικοκυριῶν ἀφοῦ κρίσιμα ἀγαθά καί ὑπηρεσίες καταγράφουν τεράστιες ἀνατιμήσεις. Ὁ ἠλεκτρισμός κατά 79%, τό φυσικό ἀέριο κατά 68% καί τό πετρέλαιο θερμάνσεως κατά 58,5%. Στά τρόφιμα οἱ ἀνατιμήσεις 19,9% καταγράφονται στά λάδια καί 13% στά λαχανικά. Τά γαλακτοκομικά καί τά αὐγά εἶχαν αὔξηση στίς τιμές τους κατά 8,4%, τά δημητριακά καί τό ἀλεύρι κατά 7,6%, ἀφοῦ οἱ ηὐξημένες τιμές δέν ἔχουν περάσει ἀκόμη στό σύνολό τους στίς τιμές λιανικῆς. Οἱ τιμές στά κρέατα εἶχαν αὔξηση 6,4%, στά ψάρια 3,5%, στόν καφέ 5,4% καί στά λοιπά τρόφιμα 5,1%. Τά μεταχειρισμένα αὐτοκίνητα εἶχαν αὔξηση στίς τιμές τους 11,1% καί τά καινούργια 8,5%. Κατά 26,8% ηὐξήθησαν τά εἰσιτήρια τῶν ἀεροπλάνων καί κατά 16% αὐτά τῶν πλοίων. Τό κόστος διαμονῆς σέ ξενοδοχεῖα καί μοτέλ ἀνέβηκε στό 18,5%.

Ἐνῶ σέ ἕναν μόνο μῆνα (Μάρτιο πρός Φεβρουάριο) ἐσυνεχίσθη ἡ ἄνοδος τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους, καθώς ἀνετιμήθησαν περαιτέρω τό πετρέλαιο θερμάνσεως (18,3%) καί ὁ ἠλεκτρισμός (4,6%),). Ὡς ἀποτέλεσμα, νέες αὐξήσεις τιμῶν κατεγράφησαν σέ: μεταφορά ἐπιβατῶν μέ ἀεροπλάνο (20,9%), μεταφορά ἐπιβατῶν μέ πλοῖο (12,3%) καί καύσιμα καί λιπαντικά (9,6%). Στά εἴδη διατροφῆς νέες ἀνατιμήσεις ἐσημειώθησαν σέ: Πουλερικά (3,4%), Ἐλαιόλαδο (3,1%), Τυριά (2,9%), Ἀρνί καί Κατσίκι (2,4%), Πατάτες (2,2%), Ψωμί (2%).

Στήν ἔκθεση τοῦ διοικητοῦ τῆς ΤτΕ ὑπῆρχε πρόβλεψις γιά πληθωρισμό ἀπό 5,2% ἕως 7% στό δυσμενές σενάριο, ἐνῶ τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἤδη ξαναγράφει τούς στόχους τοῦ προϋπολογισμοῦ γιά τό 2022 καί ἀνεβάζει τόν πληθωρισμό σέ πάνω ἀπό 5% γιά ἐφέτος. Συμφώνως πρός τό Γραφεῖο Προϋπολογισμοῦ τῆς Βουλῆς, στό βασικό σενάριο, ὁ πληθωρισμός θά ἀνέλθει στό 6,99% τό 2022 καί ἡ ἀνάπτυξις στό 3,58%. Βάσει τοῦ ἤπιου σεναρίου ἡ ἀνάπτυξις θά φτάσει στό 2,75% καί ὁ πληθωρισμός στό 7,43%. Στό ἀκραῖο σενάριο ἡ ἀνάπτυξις ἀγγίζει τό 2,21% καί στό 11,01% σέ πληθωρισμό. Τό βασικό σενάριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης δείχνει τόν ἐτήσιο πληθωρισμό στήν Εὐρωζώνη στό 5,1% τό 2022, ἀπό 3,2% τό 2022. Ἄν ἐπιβεβαιωθοῦν αὐτές οἱ προβλέψεις, τότε ἡ ἀκρίβεια θά ἐπιστρέψει στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τό 1994 ὅταν ὁ πληθωρισμός εἶχε κτυπήσει κόκκινο (10,7%), ἐνῶ τό 1993 ἦταν στό 12%.

Κεντρικό θέμα