ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκκλησία ὑπέρ ΗΠΑ καί κατά Πούτιν γιά τήν Οὐκρανία

Κρίσιμη γεωπολιτική ἀπόφασις – Δῶρο στήν Κυβέρνηση

ΜΙΑ κρίσιμη ἀπόφαση μέ σαφεῖς γεωπολιτικές προεκτάσεις φέρεται πώς ἔλαβε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος μετά διεργασίες ἀρκετῶν μηνῶν. Ἀποστέλλει ἐντός τῶν ἑπομένων μηνῶν πρός τόν ἡγέτη τῆς λεγομένης Σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας κ. Ἐπιφάνιο τό λεγόμενον «εἰρηνικό γράμμα», διά τοῦ ὁποίου ἀναγνωρίζει τό Αὐτοκέφαλον τῆς νεοϊδρυθείσης Ἐκκλησίας. Στήν πραγματικότητα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔρχεται μετά τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κων/λεως ἴσως ἀπό τίς πρῶτες στόν κόσμο καί παρεμβαίνει στήν διαμάχη Ρωσσίας – Οὐκρανίας γιά τό μεῖζον ἐκκλησιαστικό ζήτημα πού ἔχει προκύψει, ὑπέρ τῆς δεύτερης.

Γιά τό θέμα αὐτό ἀλλά καί γιά τό πρόγραμμα τῶν ξεχωριστῶν ἐκδηλώσεων πού ἔχει ἀποφασίσει ἡ Ἐκκλησία γιά τό 2021, ἐνημέρωσε μεταξύ ἄλλων ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στήν πρόσφατη ἡμίωρη συνάντησή τους, καί μάλιστα πρίν ἀπό τήν σύγκληση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου. Καί τοῦτο γιά δύο λόγους: Πρῶτον, διότι ἡ ἀπόφασις αὐτή εἶναι ὅπλο γιά τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς Ἑλλάδος, καί εἰδικῶς στίς σχέσεις της μέ τίς ΗΠΑ. (Ἐπίκειται συνάντησις Τράμπ – Μητσοτάκη.) Ὑπερβαίνει κατά πολύ τά ἐκκλησιαστικά ὅρια. Δεύτερον, διότι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θέλησε μέ αὐτόν τόν τρόπο καί παρά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ συνεργάτου του Κωστῆ Δήμτσα ἀπό τήν Διοίκηση τοῦ Ἁγίου Ὄρους νά προβεῖ σέ μιά κίνηση καλῆς θελήσεως πρός τό Μαξίμου καί νά ρίξει γέφυρες πρός τήν Κυβέρνηση ἐν ὄψει τῶν διαπραγματεύσεων πού ἀρχίζουν τόν Ὀκτώβριο στήν ἐπιτροπή Ἐκκλησίας – Πολιτείας γιά τό ζήτημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.

«Μιά φτωχή καί ἀποδυναμωμένη ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά παίξει διεθνῆ ρόλο» λένε χαρακτηριστικά ὅσοι γνωρίζουν. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος προσπέρασε τήν πρόκληση τῆς ἀντικαταστάσεως συνεργάτου του καί ἐπεχείρησε μέ τήν προνομιακή ἐνημέρωση πού ἔκανε στόν Πρωθυπουργό νά σπάσει τό κλῖμα καχυποψίας πού εἶχε δημιουργηθεῖ στίς μεταξύ τους σχέσεις ἀπό τήν περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Γιά νά φθάσει στό σημεῖο αὐτό ὁ κ. Ἱερώνυμος, ἔπρεπε νά ἀνευρεθεῖ τρόπος σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁ διχασμός τῆς Ἱεραρχίας στήν ὁποία οἱ συσχετισμοί ἔχουν ἀλλάξει μετά τό ζήτημα τῶν χειρισμῶν γιά τήν μισθοδοσία τῶν ἱερέων. Καί πράγματι φαίνεται πώς εὑρέθη. Ἡ εἰσήγησις τῶν Ἐπιτροπῶν Νομοκανονικῶν Ζητημάτων καί Διορθοδόξων-Διαχριστιανικῶν Σχέσεων ὑπό τήν ἡγεσία τῶν Μητροπολιτῶν Διδυμοτείχου Δαμασκηνοῦ καί Δημητριάδος Ἰγνατίου (μέ τήν συμβολή καί τοῦ Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου) εἰσηγοῦνται τήν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας μέ ἐπιχειρήματα ἀπό τίς παλαιότερες ἱδρύσεις ἤ ἐπανιδρύσεις Ἐκκλησιῶν ὅπως αὐτές τῆς Ἀλβανίας καί τῆς Τσεχίας. Ἡ ἀνακοίνωσις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀναγνωρίζει μάλιστα «τό προνόμιο τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά χειριστεῖ περαιτέρω τό ζήτημα τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας». Μέ αὐτόν τόν τρόπο –τήν ἀποστολή τοῦ λεγομένου «εἰρηνικοῦ γράμματος» πρός τόν Ἐπιφάνιο– ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στηρίζει (ἄν καί δέν ἐνημερώθηκε προηγουμένως γιά αὐτήν) τήν ἀπόφαση ἀναγνωρίσεως τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας πού ἔλαβε στίς 2 Ἰανουαρίου 2019 ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Τό ζήτημα ἀναμένεται νά κλείσει καί τυπικῶς στήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρίου, ἡ ὁποία δεσμεύεται ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.

Ἡ ἀπόφασις Ἱερωνύμου ἔχει μεγάλη γεωπολιτική σημασία. Ἡ Ἑλλαδική θά εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες, ἄν ὄχι ἡ πρώτη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στόν κόσμο, πού θά ἀναγνωρίσει τό ἀποτέλεσμα τῆς Ἑνωτικῆς Συνόδου. Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἐπέκρινε σφόδρα τόν περασμένο Φεβρουάριο τήν ἀπόφαση τῆς ἀνακηρύξεως Αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία, ἐνῶ ὁ Πατριάρχης τῆς Ρωσσίας Κύριλλος εἶπε ὅτι τό Κίεβο εἶναι για τούς Ρώσσους πιστούς «πόλις ἀνάλογης ἱστορικῆς σημασίας μέ τήν Ἱερουσαλήμ γιά τόν Οἰκουμενικό Χριστιανισμό» καί πόλις «μητέρα ὅλων τῶν ρωσσικῶν πόλεων». Δημοσίευμα τοῦ «Σπούτνικ» τόν περασμένο Μάιο ὑπεστήριζε ὅτι οἱ ΗΠΑ ἀσκοῦσαν πιέσεις στόν Ἀρχιεπίσκοπο ὑπέρ τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, καί γιά τόν λόγο αὐτό τόν εἶχαν ἐπισκεφθεῖ στήν Μονή Πετράκη πέντε Ἀμερικανοί διπλωμάτες. Ὁ ἡγέτης τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος συνηντήθη, τέλος, στίς 4 Ἰουλίου, Ἡμέρα Ἀνεξαρτησίας, μέ τόν ἐπιτετραμμένο τῶν ΗΠΑ στήν Οὐκρανία Γουίλλιαμ Ταίυλορ.

Κεντρικό θέμα