ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκεῖνος ὁρκίσθηκε στήν Βίβλο ἐκείνη «ἀπώθησε» τό Εὐαγγέλιο

Καί ἔπειτα «ἔτρεχε» στήν Ἀρχιεπισκοπή μέ αἴτημά της γιά νά ζητήσει συγγνώμη

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ἰσοδυναμεῖ μέ χίλιες λέξεις. Δύο φωτογραφίες ὅμως; Στήν περίπτωση τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν (ὁ ὁποῖος ὁρκίσθηκε στήν οἰκογενειακή βίβλο ἀφοῦ προηγουμένως ἐκκλησιάσθηκε μαζί μέ τήν ἀντιπρόεδρό του καί τήν οἰκογένειά του) καί τῆς ἡμετέρας αὐτοῦ ἐξοχότητος Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Αἰκατερίνης Σακελλαροπούλου, οἱ δύο φωτογραφίες ἀντιστοιχοῦν σέ «ἑκατομμύρια» συναισθήματα. Ὄχι σέ δύο χιλιάδες λέξεις. Διότι οἱ συγκρίσεις γιά τήν στάση τῶν δύο ἀρχηγῶν κρατῶν ἀπέναντι στά ἱερά κείμενα εἶναι καταλυτικές καί προσφέρονται πρός ἐξαγωγή συμπερασμάτων. Ὁ φιλελεύθερος δημοκρατικός Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ὁρκίσθηκε μέ τό δεξί χέρι ἀναπεπταμένο καί τό ἀριστερό του τοποθετημένο ἐπάνω στήν οἰκογενειακή Βίβλο, κειμήλιο τοῦ 18ου αἰῶνα, πού μετέφερε ὁ ἴδιος στό Καπιτώλιο ἀπό τό σπίτι του. Ἡ υπόσχεσις πού ἔδωσε μέ τόν ὅρκο ἀπέναντι στόν ἀμερικανικό λαό εἶναι μεταξύ ἄλλων «νά προστατεύσω καί νά ὑπερασπισθῶ τό Σύνταμα τῶν ΗΠΑ. Ἄς μέ βοηθήσει ὁ Θεός!».

Ἡ ἡμετέρα Πρόεδρος Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου διερεύνησε τήν πιθανότητα νά μήν δώσει θρησκευτικό ὅρκο, ἀλλά τό Σύνταγμα ἦταν δεσμευτικό. Καί ἔτσι τήν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας της ἔκανε ἀντίσταση: Ἔθεσε τήν παλάμη της στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀλλά ἐπενέλαβε στήν δημοτική μερικές λέξεις ἀπό τό κείμενο τοῦ ὅρκου πού ἦταν στήν καθαρεύουσα. Γιά τήν Ἁγία καί Ἀδιαίτερη Τριάδα! Ὡστόσο δέν ξέχασε. Ἔτσι κατά τήν ἐπεισοδιακή ὅπως ἐξελίχθηκαν τά πράγματα δοξολογία τῆς Πρωτοχρονιᾶς, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου ἠρνήθη νά ἐπιδείξει τόν οἱονδήποτε σεβασμό στό Ἱερό Εὐαγγέλιο, τό ὁποῖο στήν Ἑλλάδα δέν ἀποτελεῖ μόνο θρησκευτικό κείμενο ἀλλά εἶναι συνδεδεμένο μέ τούς ἀγῶνες γιά τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀκολουθῶν τά ἔθιμα ἀπό τήν βυζαντινή αὐτοκρατορία ἐξῆλθε στόν πρόναο νά προϋπαντήσει τήν ἀρχηγό τοῦ κράτους. Ἐκείνη ὅμως στήν θέα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἔμεινε ἀπαθής. Σχεδόν τό «ἀπώθησε» μέ τήν ψυχρότητά της. Καί ὁ Ἱερώνυμος γιά νά τήν βγάλει ἀπό τήν δύσκολη θέση παρέδωσε τό Εὐαγγέλιο σέ συνεργάτη του ἱερωμένο. Ἡ ὀργή πού ἐπεκράτησε στό ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά καί ἡ ἀμηχανία πού ἔνοιωσε ἡ Πρόεδρος μετά τήν μετάδοση τῶν εἰκόνων ἀπό τίς φιλελεύθερες ΗΠΑ μᾶλλον τήν ἐθορύβησαν. Πολύ δέ περισσότερο πού οἱ μυστικές δημοσκοπήσεις καταγράφουν ἐλεύθερη πτώση γιά τήν δημοτικότητά της. Ἔτσι διαισθανομένη πώς τό Μαξίμου παίρνει ἀποστάσεις ἀπό αὐτήν ἄρχισε τήν σταδιακή ἀναδίπλωση. Πρῶτα ἀναδιπλώθηκε γιά τά δικαιώματα καί δέν ἐπανέλαβε ἐνώπιον τοῦ Ἀλεξίου Τσίπρα ὅσα ἔγραψε στήν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» καί προεκάλεσαν τήν διακριτική ἐνόχληση τοῦ Μεγάρου Μαξίμου. Τήν Πέμπτη, μετά τήν ὁρκωμοσία Μπάιντεν, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας παρεκάθισε σέ δεῖπνο πού παρέθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος πρός τιμή τους. Κατά τήν διάρκεια τοῦ δείπνου ἡ Πρόεδρος προσπάθησε νά λειάνει τίς παρεξηγήσεις καί νά ἀποκαταστήσει τίς σχέσεις της μέ τήν Ἐκκλησία. Ἦταν αὐτό τό δεῖπνο στήν πραγματικότητα μιά ἐκδήλωση ἐμπράκτου συγγνώμης καθώς ἡ ἴδια μετέβη στήν Ἀρχιεπισκοπή μέ δικό της αἴτημα. Καί μέ δική της πρωτοβουλία διοχεύτηκε ἡ πληροφορία στήν «Καθημερινή». Τό ἐάν τήν ἐννοεῖ τήν συγγνώμη, θά τό δείξει ἡ συνέχεια. Ἴδωμεν. Σέ κάθε περίπτωση πάντως ἡ Πρόεδρος δείχνει νά κατάλαβε τό λάθος της. Καί αὐτό τῆς πιστώνεται.

Κεντρικό θέμα