Ἐκδίκησις ΣΥΡΙΖΑ γιά Λοΐζου – Ρουμελιώτη

Ἰσοδύναμο τετελεσμένο μέ ἐπίθεση σέ εὐρωβουλευτή τῆς ΝΔ καί Στουρνάρα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ του ρέστα φαίνεται ὅτι «παίζει» ὁ ΣΥΡΙΖΑ στήν τελική εὐθεῖα πρός τίς εὐρωεκλογές, τίς ὁποῖες ὅπως ἐκτιμᾶ ἡ «Ἑστία» θά μετατρέψει ταυτοχρόνως ἤ ἀμέσως μετά ἀπό αὐτές σέ ἐθνικές ἐκλογές. Αἴφνης καί μετά ἀπό καιρό ἐγκαθίστανται τά ζητήματα διαφανείας καί πάλι στήν κορυφή τῆς πολιτικῆς ἀτζέντας, μέ εὐσεβῆ πόθο τήν ἀποσυσπείρωση τῆς ΝΔ καί μέ μύχιο σκοπό τήν διάλυση τοῦ ΠΑΣΟΚ πάνω ἀπό τίς κάλπες. Πρός ἐπιβεβαίωσιν αὐτής τῆς ἐκτιμήσεως συγκλίνουν τά ἑξῆς γεγονότα:

• Κατά πληροφορίες πού ἔχει στήν διάθεσή της ἡ ΝΔ ἀπό δικαστικές πηγές, ἕως αὔριο Παρασκευή πιθανολογεῖται πώς ὁλοκληρώνεται ἡ ἔρευνα τῶν ἀνακριτῶν Διαφθορᾶς γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis. Τό ἄν θά ἀσκηθοῦν διώξεις, σέ ποιά πρόσωπα, ποίων κομμάτων καί ἄν θά τεθοῦν φάκελοι στό ἀρχεῖο καί γιά ποιά πρόσωπα, ἐπίσης, αὐτό εἶναι μέχρι στιγμῆς ἄγνωστο. Τό ἐνδιαφέρον πάντως εἶναι ὅτι ἡ ὁλοκλήρωσις τῆς ἐρεύνης γιά τήν Novartis συμπίπτει μέ τήν διεξαγωγή τοῦ Συνεδρίου τοῦ ΚΙΝΑΛ τό Σαββατοκύριακο. Κρίσιμο εἶναι ἄν ὑπάρχουν ἀποδείξεις ἄν οἱ τυχόν διώξεις θά ἀσκηθοῦν ἐν συνόλως ἤ σέ κάθε πρόσωπο χωριστά, καί ἄν ἰσχύει αὐτό, ποιό πρόσωπο θά εὑρεθεῖ στό ἐπίκεντρο πρῶτο. Τοῦ ΠΑΣΟΚ ἤ τῆς ΝΔ;

• Συμφώνως πρός ἐκτιμήσεις, ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀναζητεῖ ἰσοδύναμο τετελεσμένο γιά τά πλήγματα πού ὑπέστη μέ τήν ἀποκάλυψη τοῦ δανείου Πολάκη ἀπό τήν Attica Bank καί τήν δημοσιοποίηση τοῦ σκανδάλου Λοΐζου. Ὡς πρός τό πρῶτο, τήν Τρίτη τό ἀπόγευμα ἐσημειώθη μιά ἐντυπωσιακή ἐξέλιξις. Ὁ ἐπίκουρος εἰσαγγελεύς Διαφθορᾶς κ. Κούντριας ἄσκησε κακουργηματική δίωξη κατά τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ Διοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννη Στουρνάρα Γιώργου Πάσχα (Ἐπιθεωρητοῦ), μέ τήν κατηγορία ὅτι δέν ἐξυπηρετεῖ τρία δάνεια ὕψους 800.000 εὐρώ πού ἔλαβε τό 2007 ὡς στέλεχος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.

Ἀπό τό περιβάλλον Πάσχα διατυπώνεται ἡ ἐκτίμησις ὅτι ἡ ἐπίθεσις πού δέχεται ὁ ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ SSM ἀπό τόν Παῦλο Πολάκη συνδέεται μέ τήν συμμετοχή του στό ξήλωμα τῆς διοικήσεως Ρουμελιώτη ἀπό τήν Attica Bank μέσω SSM, γεγονός πού εἶχε ὡς συνέπεια νά χάσει ὁ ΣΥΡΙΖΑ τόν πολιτικό ἔλεγχο στήν μοναδική, μή συστημική τράπεζα πού ἤλεγχε. Ἡ ἐπίθεσις πού τοῦ ἔγινε γιά τό δάνειο ἀπό τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο θεωρεῖται πώς ἀποτελεῖ προκάλυμμα πρός τέρψιν τοῦ φιλοθεάμονος κοινοῦ. Ἄλλη εἶναι ἡ αἰτία. Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει, πάντως, ὅτι οἱ 800.000 εὐρώ δέν ἀποτελοῦν ληξιπρόθεσμο δάνειο ἀλλά stock options πού ἐδόθησαν καί σέ ἄλλα στελέχη τῆς Ἐθνικῆς ἐκείνη τήν ἐποχή ὡς μπόνους καί πώς δέν ἔχει ληξιπρόθεσμο χρέος πρός οἱαδήποτε τράπεζα. (Σημείωσις τῆς «Ἑστίας»: ὁ Πάσχας εἶναι τό ἔμπειρο ἐκεῖνο στέλεχος πού μέ τήν Ἐπιθεώρηση πού ἔκανε ἔκλεισε τό κατάστημα τῆς τουρκικῆς Ziraat Bankası στήν Ρόδο, ἐνῶ ἐπέτυχε γιά τούς ἰδίους λόγους τήν ἀποπομπή τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἰδίας τραπέζης στήν Κομοτηνή. Στήν πραγματικότητα πληρώνει τήν ἐπαγγελματική σχέση του μέ τόν Ἰωάννη Στουρνάρα.)

Ὡς πρός τό δεύτερο, τό σκάνδαλο Λοΐζου, ἡ Κυβέρνησις ἀναζητεῖ ἰσοδύναμο στήν ὑπόθεση πού ἀπασχολεῖ τήν ὑπηρεσία κοινοτικῆς ἀπάτης OLAF μέ ἀντικείμενο τό καθεστώς ἀπασχολήσεως βοηθῶν ἐν ἐνεργεία εὐρωβουλευτοῦ τῆς ΝΔ. Ὅλως τυχαίως ἡ κοινοτική ὑπηρεσία ἐπισκέπτεται τήν Ἀθήνα αὐτόν τόν καιρό, μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ψηφοδελτίων τῆς ΝΔ καί ἀναζητεῖ πληροφορίες μέ ἀφορμή τό γεγονός ὅτι συνεργάτες τοῦ συγκεκριμένου εὐρωβουλευτοῦ φέρονται νά μήν ἐπεσκέφθησαν ποτέ τίς Βρυξέλλες καί νά μήν πάτησαν ποτέ στό κτίριο τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου στό Στρασβοῦργο. Κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ἡ ΝΔ σήκωσε τό θέμα τῆς Λοΐζου, ἐν γνώσει της ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἐπιχειρήσει ἀντιπερισπασμό μέ τό θέμα αὐτό. Ἡ Λοΐζου ἦταν τό δικό της ἰσοδύναμο ἐν ὄψει τῆς βεβαίας ἐπιθέσεως πού ἐκτιμᾶ ὅτι θά δεχθεῖ.

Ἡ «σκόνη» πού θά ἐπιχειρήσει νά σηκώσει τό προσεχές διάστημα ὁ πανικόβλητος ΣΥΡΙΖΑ ἐξαρτᾶται πολύ ἀπό τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης γιά τήν Novartis. Ἄν ἀποδειχθεῖ ὅτι ἄνθρακες ὁ θησαυρός καί οἱ διώξεις περιορισθοῦν σέ συγκεκριμένα πρόσωπα, τότε τό ἀπελπισμένο σχέδιο ἀντεπιθέσεώς του κατά τῆς Κεντροδεξιᾶς παρατάξεως δέν θά ἔχει καμμία τύχη. Θά γυρίσει μπούμεραγκ –αὐτεπίστροφον ἑλληνιστί. Ἐάν ὑπάρξει κάτι περισσότερο τότε πέραν τῆς ἀναταραχῆς στήν Κεντροδεξιά, θά προσπαθήσει νά διοχετεύσει τήν δυσαρέσκεια τῶν πολιτῶν γιά τίς ὄζουσες ὑποθέσεις στίς «παράγκες» πού στήνει στό κέντρο –ὑποτίθεται– τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, μέ τήν συμμετοχή «κατεψυγμένων» πρώην ὑπουργῶν τῆς ΝΔ, οἱ ὁποῖοι ἀνασύρονται ἀπό τήν βαθεῖα ψύξη γιά νά προκαλέσουν ζημία στήν ΝΔ.

Τό εὐχάριστο εἶναι ὅτι τό ἐπιτελεῖο Μητσοτάκη καί ὁ ἴδιος προσωπικῶς ἔχουν ἀρίστη εἰκόνα γιά τό ὀργανωμένο σχέδιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά τῆς παρατάξεως καί ἀγρυπνοῦν. Ἀλλά ὅπως λένε δέν θά ἐκπλαγοῦν μέ τίποτε, διότι «οἱ ἄνθρωποι εἶναι κατσαπλιάδες»…

Κεντρικό θέμα