Εἰς τό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ὁ Δένδιας συνέτριψε τόν Τσαβούσογλου μέσα στήν Ἄγκυρα – Καταιγιστικές ἀπαντήσεις γιά Αἰγαῖο, Χάγη, παραβιάσεις, μειονότητες, Ἁγία Σοφία, ἀπειλή πολέμου, ἀποστρατιωτικοποίηση

IΣΩΣ κάποιοι νά εἶχαν ἀμφιβολίες, ὡς πρός τήν σκοπιμότητα τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στήν Ἄγκυρα. Ὁ τρόπος ὅμως διά τοῦ ὁποίου ἀπήντησε σέ ὅλες τίς προσπάθειες τοῦ Μεβλούτ Τσαβούσογλου νά θέσει τίς τουρκικές διεκδικήσεις, κατέδειξε ὅτι ἡ ἐπίδειξις τόλμης στήν πολιτική ἀποδίδει. Εἶναι προφανές ὅτι κατά τήν κοινή συνέντευξη Τύπου πού ἠκολούθησε τίς συνομιλίες, ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός ἠθέλησε νά «παγιδεύσει» τήν ἑλληνική πλευρά καί νά τήν φέρει νά ἀκούει τίς θέσεις, τίς ἀπαιτήσεις καί τίς διεκδικήσεις τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν. Ὁ κ. Δένδιας ὅμως ἀντέδρασε καταλυτικῶς. Στήν πρωτοφανοῦς ἀπρεπείας στάση τοῦ Τούρκου ὁμολόγου του ἀπήντησε ἀνατρέπων τούς ἰσχυρισμούς του, σημεῖο πρός σημεῖο. Τόν κατετρόπωσε μέσα στήν Ἄγκυρα, ὅπου ἡ φωνή τῆς λογικῆς ἠκούσθη γιά πρώτη ἴσως φορά κατά τρόπον τόσο ἀπόλυτο καί ἀποστομωτικό.

Ὁ Τσαβούσογλου ὁμιλοῦσε γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου καί ὁ Νῖκος Δένδιας ἀπεκάλυπτε τήν ἀπειλή ἀπό τήν συγκέντρωση ἀποβατικῶν δυνάμεων ἀπέναντί τους καί τίς πτήσεις μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πάνω ἀπό ἑλληνικό ἔδαφος. «Θέσατε θέμα ἀποστρατιωτικοποίησης τῶν νησιῶν. Γιατί ὑπάρχει στρατός στά νησιά; Ὑπάρχει, γιατί ἀπειλοῦνται ἀπό κάπου. Κοστίζει χρήματα ὁ στρατός» εἶπε μέ ἠρεμία ἀλλά καί μέ ἔμφαση.

Ὁ Τσαβούσογλου ὁμιλοῦσε γιά τήν «δυσαρμονία» τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου τῶν δέκα μιλίων ἔναντι τῶν χωρικῶν ὑδάτων τῶν ἕξι μιλίων καί ὁ Ἕλλην ὑπουργός ἐτόνιζε ὅτι σέ αὐτήν τήν διευθέτηση πού ἐπραγματοποιήθη κατά τήν δεκαετία τοῦ 1930, ἡ Τουρκία ἀντέδρασε μόλις τό 1975.

«Δέν δεχόμεθα ὅτι ἡ Τουρκία παραβιάζει τά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος στό Αἰγαῖο» ἰσχυρίζετο ὁ Τσαβούσογλου, ὁμιλῶν μάλιστα γιά προκλητικές δηλώσεις τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τήν Χάγη, εἶπε ὅτι «εἶναι ἕνας δικαστικός μηχανισμός πού λέει πώς “ἐσεῖς πρέπει νά διευθετήσετε τό θέμα τοῦ Αἰγαίου καί τῶν θαλασσίων ζωνῶν”. Οἱ δηλώσεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς δέν ἀφοροῦν τό διεθνές Δίκαιο». Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Δένδια ἦταν καταιγιστική. «Σέ εὐχαριστῶ, ἀγαπητέ Μεβλούτ, πού μοῦ ἐπιτρέπεις ἐσύ νά ἀπαντήσω. Οἱ συνεργάτες σου, φαντάζομαι, εἶναι βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως. Ἡ Τουρκία ἔχει παραβιάσει τό Διεθνές Δίκαιο στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλά καί ἔχει παραβιάσει κυριαρχικά δικαιώματα. Ἔχει κάνει πάνω ἀπό 400 πτήσεις πάνω ἀπό ἑλληνικό ἔδαφος.»

Ὁμίλησε γιά τίς μειονότητες ὁ Τσαβούσογλου: «Ὅσο γιά τά μειονοτικά ἐμεῖς ἀποδεχόμεθα ὡς Ρωμιούς τούς Ἕλληνες τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐσεῖς δέν ἀποδέχεσθε τήν τουρκική ταυτότητα τῆς μειονότητος στήν Ἑλλάδα, καί αὐτό συνιστᾶ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων». Ἡ πληρωμένη ἀπάντησις τοῦ κ. Δένδια ἦταν πώς ἡ μειονότης τῆς Θράκης δέν εἶναι τουρκική, «εἶναι μουσουλμανική, δέν τό λέμε ἐμεῖς, τό λέει ἡ συνθήκη τῆς Λωζάννης. Ἀρέσει, δέν ἀρέσει στήν Τουρκία, ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάννης ἰσχύει».

Ὅσον ἀφορᾶ τό μεταναστευτικό, ὁ Τσαβούσογλου ὑποκριτικῶς ὑπεστήριξε ὅτι πρόκειται γιά «προσφυγικό» καί κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ὅτι εἶχε «μηχανισμό ἀπωθήσεως 80.000 ψυχῶν». Ὁ κ. Δένδιας ὑπενθύμισε πώς ἡ Τουρκία ὠθοῦσε πρίν ἀπό ἕνα ἔτος τούς μετανάστες πρός τά ἑλληνικά σύνορα καί ὑπεγράμμισε ὅτι «εἰδικά μετά τά γεγονότα τοῦ Φεβρουαρίου καί τοῦ Μαρτίου, ἡ Τουρκία δέν θά ἔπρεπε νά κάνει μάθημα στήν Ἑλλάδα». Ὑπογραμμίζων μάλιστα μία παγία πολιτική τῶν Ἀθηνῶν ἐτόνισε: «Θά ἤθελα νά πῶ ξεκάθαρα ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμη νά προχωρήσει σέ μιά θετική ἀτζέντα. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ἐγκατάλειψη τῶν πάγιων θέσεων καί τῶν θέσεων τῆς ΕΕ». Ἀνεφέρθη καί στήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῆς Τουρκίας τονίζων ὅτι ἡ Ἑλλάς ὑποστηρίζει «τήν ἐνταξιακή πορεία τῆς Τουρκίας, ἐφ’ ὅσον αὐτή τό ἐπιθυμεῖ.» Ὑπενθυμίζει λοιπόν ὅτι ἀπαράβατος ὅρος εἶναι ὁ σεβασμός στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες τῆς ΕΕ περιλαμβανομένου καί τοῦ διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης.

Ἐν τέλει ὁ Τσαβούσογλου ἠναγκάσθη νά καταφύγει στήν ἐπίκληση τῆς ἀμοιβαίας κατανοήσεως: «Ἀμοιβαία κατανόηση σημαίνει νά μποῦμε ὁ ἕνας στά παπούτσια τοῦ ἄλλου. Ἄν συνεχίσουμε ἔτσι δέν θά μπορέσουμε νά λύσουμε τίς μεταξύ μας διαφορές». Ὁ κ. Δένδιας ἀντέτεινε νά μήν συνεχίσουν «αὐτόν τόν ἀτέρμονα διάλογο γιά πράγματα πού ξέρουμε ὅτι διαφωνοῦμε, ἀλλιῶς θά χαλάσουμε ὅ,τι ξεκινήσαμε». Θά τονίσουμε τέλος, τήν σημασία τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στό ζήτημα τῆς Ἁγίας Σοφίας τήν ὁποία τό καθεστώς Ἐρντογάν ἔχει μετατρέψει σέ τζαμί. Ὑπεγράμμισε ὅτι μία ἀντιστροφή τῆς ἀποφάσεως τῆς Τουρκίας νά μετατρέψει τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί θά ἦταν «πρός τό συμφέρον τῆς Τουρκίας ἀλλά καί τῆς εἰκόνας της διεθνῶς». Κυβερνητικές πηγές ἐβεβαίωναν χθές ὅτι ὁ Νῖκος Δένδιας ἦταν σέ πλήρη συνεννόηση μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη καί εἶχε ρητή ἐντολή, ἄν προκληθεῖ ἀπό τόν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, νά ἀπαντήσει ἀναλόγως.

Ὁ Ἕλλην ὑπουργός Ἐξωτερικῶν εἶχε ἐνωρίτερα συναντηθεῖ καί μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν, μέ τόν ὁποῖο συζητήθηκαν διμερεῖς καί εὐρωτουρκικές σχέσεις, περιφερειακές ἐξελίξεις καί διεθνῆ ζητήματα. Μάλιστα ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνεφέρθη στήν ὀργάνωση διεθνοῦς διασκέψεως γιά τά ζητήματα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου.

Κεντρικό θέμα