Εἰρωνεία Τσίπρα πρός Κοτζιᾶ: Νῖκο, ἤσουν ἀνοικτό βιβλίο!

Θητεία μέ ἡμερομηνία λήξεως στό ΥΠΕΞ – Ἀντεπίθεσις τοῦ «Πράττω»

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ἐπεδίωξε χθές ἀπό τίς Βρυξέλλες νά ὁδηγήσει στό περιθώριο τῆς ἐπικαιρότητος τό θέμα τῆς παραιτήσεως τοῦ Νίκου Κοτζιᾶ. Ἡ φρασεολογία πού χρησιμοποίησε ὅμως μέ ἐπιδέξιο τρόπο ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔφερε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, καθώς παρομοίωσε εἰρωνικῶς τόν ἐπί 3,5 χρόνια στενό συνεργάτη του καί ἐμπνευστή τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν μέ «ἀνοικτό βιβλίο». Ὄχι τυχαῖα βεβαίως! Ἤθελε νά ὑπαινιχθεῖ πώς ὁ ὑπουργός του εἶχε ἀνομολόγητες ἡγετικές φιλοδοξίες πού ὁ ἴδιος «διάβασε». Γι’ αὐτό καί τόν ἐξώθησε σέ παραίτηση. Ἀφοῦ ἔκανε τά συνήθη σχόλια πού γίνονται σέ περιπτώσεις καρατομήσεως πολιτικῶν –ὅπως ὅτι τό ἔργο του στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν εἶναι σημαντικό– τόν εἰρωνεύθηκε μέ φιλική διάθεση ἀφοῦ τόν χαρακτήρισε «ἀνοικτό βιβλίο» τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Γιά νά ὁλοκληρώσει ὁ κ. Τσίπρας τήν πολιτική ταφόπλακα τοῦ τέως ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν δήλωσε ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως εὐτυχής καθώς θά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἀνοίγει τό «βιβλίο» καί νά τό συμβουλεύεται τακτικά στό μέλλον. Προφανῶς ὅμως τό βιβλίο αὐτό δέν θά μείνει γιά πολύ καιρό στήν βιβλιοθήκη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀφοῦ ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε χθές στήν συνέντευξη Τύπου ἡ παραμονή του στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἔχει ἡμερομηνία λήξεως: τήν ὁλοκλήρωση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Φανταζόμεθα ὅτι δέν θά συνεχίσει νά ξεφυλλίζει τό «ἀνοικτό βιβλίο Κοτζιᾶ» ὅταν θά ἀναθέσει τό νευραλγικό αὐτό πόστο στόν ἑπόμενο ὑπουργό.

Ἐντύπωση, ὡστόσο, προκαλεῖ ὅτι ἡ ἐννιασέλιδη ἐπιστολή παραιτήσεως τοῦ κ. Κοτζιᾶ παραμένει ἀκόμη στό γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἑρμητικά κλειστή, καθώς φέρει τήν ἔνδειξη «αὐστηρά προσωπικό». Θά τήν διαβάσει προσεκτικά ὅταν ἐπιστρέψει, ἀλλά δέν πρόκειται νά τήν δώσει στήν δημοσιότητα, ὅπως ζήτησε ὁ κ. Κοτζιᾶς. Μέ αὐστηρό ὕφος εἶπε ὅτι δέν συνηθίζει νά δημοσιοποιεῖ αὐστηρά προσωπικά ἔγγραφα, στέλλοντας τό μήνυμα ὅτι σέ περίπτωση πού ἀποκαλυφθεῖ μελλοντικῶς τό περιεχόμενο τῆς ἐπιστολῆς δέν θά προέρχεται ἀπό ἐκεῖνον. Ἐνοχλημένος προφανῶς ἀπό τίς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων γιά τό ἴδιο ζήτημα τόνισε ὅτι «γιά μένα τό θέμα αὐτό ἔχει λήξει».

Μετά τό «βιβλίο», ὁ Πρωθυπουργός ἐπικεντρώθηκε στό «καπέλλο». Ὄχι ὅμως ὅποιο καπέλλο, ἀλλά αὐτό τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς. Ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς, διεμήνυσε ὁ κ. Τσίπρας, ὅποιος ἀπό τήν Κυβέρνηση ἐκπροσωπεῖ τήν χώρα στό ἐξωτερικό πρέπει νά τό φοράει. Ἡ ἐνδυματολογική αὐτή ὁδηγία ἀπευθύνεται κυρίως πρός τόν Πάνο Καμμένο, μέ τήν προειδοποίηση ὅτι δέν πρόκειται νά ἀνεχθεῖ ἄλλο ἀτόπημα. Ἐντός τῆς χώρας θά τοῦ ἐπιτρέψει νά ἐκφράζεται ὅπως θέλει, ἀφοῦ ἀπαντώντας σέ σχετική ἐρώτηση εἶπε ὅτι εἶναι σύνηθες φαινόμενο σέ ὅλη τήν Εὐρώπη νά ὑπάρχουν διαφορετικές ἀπόψεις στίς κυβερνήσεις συνεργασίας. Ἀρνήθηκε ὅμως νά διαψεύσει ὅτι γνώριζε ἐδῶ καί καιρό, ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ ὑπουργός Ἀμύνης, τήν ὕπαρξη ἐναλλακτικοῦ σχεδίου γιά τό Σκοπιανό. Ὅπως ἀρνήθηκε νά ἀπαντήσει ἐάν ὁ κυβερνητικός ἑταῖρος του φορᾶ τό «καπέλλο τῆς ἐθνικῆς γραμμῆς».

Γιά μία ἀκόμη φορά εἶπε ὅτι δέν θά γίνουν ἐκλογές «τούτη τήν ὥρα» καθώς, ὅπως ἰσχυρίσθηκε, ἡ Κυβέρνησίς του «χαίρει τῆς πλήρους καί ἀπόλυτης στήριξης τῆς πλειοψηφίας τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπίας». Στό τέλος τῆς συνεντεύξεως ὁ κ. Τσίπρας ἀπεκάλυψε ὅτι δέν ἀποκλείεται νά στηρίξει τούς ὑποψηφίους τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, γιά τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ὄχι ὅμως τῆς Ἀριστερᾶς. Τήν τελική ἀπόφαση θά τήν λάβει ὅταν ὁλοκληρωθοῦν οἱ διεργασίες.

Ὁ κ. Κοτζιᾶς, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, δέν ἔκρυψε τήν ὀργή του γιά τήν στάση τοῦ κ. Καμμένου, πού τόν φωτογράφισε σέ πολλές ἀπό τίς δηλώσεις πού ἔκανε, ἐν ἀναμονῆ τοῦ σημερινοῦ τέτ-α-τέτ μέ τόν κ. Τσίπρα στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἀφοῦ κατέστησε σαφές ὅτι θά συνεχίσει νά κινεῖται στά ἀριστερά τοῦ κόμματος, ὁμίλησε γιά «ὀχετό» πού ἔχει ξεχυθεῖ εἰς βάρος του καί ἐπικρίνεται ἀπό ἀνήθικους ὑβριστές. Χωρίς νά ἀναφέρει τό ὄνομα τοῦ κ. Καμμένου εἶπε ὅτι ἡ σημερινή συγκυρία ἀπαιτεῖ σοβαρότητα καί ὄχι τυχοδιωκτισμό, καί «αὐτός πού ρίχνει τήν λάσπη ἔχει βρώμικα χέρια» ἐννοώντας τίς κατηγορίες γιά κακοδιαχείριση τῶν μυστικῶν κονδυλίων. Δέν πρόκειται ὅμως νά σωπάσει ἀφοῦ εἶναι ἀποφασισμένος εἴτε μέ τήν βοήθεια βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἴτε μέ βουλευτές ἀπό ἄλλα κόμματα νά φέρει πρόταση νόμου ὥστε νά ἐξετάζεται ἡ χρῆσις τῶν μυστικῶν κονδυλίων καί στά ἄλλα Ὑπουργεῖα.

Κεντρικό θέμα