Ἐγκατέλειψαν καριέρες γιά νά ὑπηρετήσουν τήν πατρίδα

Καί τό «εὐχαριστῶ»; Ἐπίθεσις ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ πώς εἶναι νεοφιλελεύθεροι

ΟΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΑΘΗ ὡς ἰδέα ἀλλά δέν θά μποῦμε κάν στόν κόπο. Νά συγκρίνουμε τά βιογραφικά τῶν μόλις ἀπελθόντων ὑπουργῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι παρέδωσαν χθές εἰρηνικά τά ὑπουργεῖα τους στούς διαδόχους τους, μέ τά βιογραφικά τῶν νέων ὑπουργῶν τῆς ΝΔ. Περιττεύει κάθε σύγκρισις, θεωροῦμε! Ἀπό τήν μία πλευρά εἴχαμε νά κάνουμε μέ κατά τεκμήριο στελέχη τοῦ κομματικοῦ σωλῆνα, πλήν ἐλαχίστων καί λαμπρῶν ἐξαιρέσεων, καί ἀπό τήν ἄλλη ἔχουμε νά κάνουμε μέ βιογραφικά ἀρίστων μέ μεταπτυχιακά, διδακτορικά καί, τό κυριώτερο, ἐργασιακή ἐμπειρία σέ ἡγετικές θέσεις τοῦ μάνατζμεντ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως. Σκεφθήκαμε πώς ἡ σύγκρισις καί μόνον θά ἀποτελοῦσε ὕβρι στίς περγαμηνές ἑνός ἑκάστου καί ἑκάστης πού ἐπρόκειτο νά μπεῖ στήν ἴδια ζυγαριά μέ συνδικαλιστές τοῦ δημοσίου τομέα καί μεσαία κομματικά στελέχη. Ἄν καί ἀπορρίπτουμε αὐτοῦ τοῦ εἴδους τήν σύγκριση, θεωροῦμε σωστό καί σκόπιμο νά σᾶς δώσουμε μιά μικρή γεύση ἀπό τά βιογραφικά τῶν «ἀγνώστων» νέων ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν, τά πρόσωπα τῶν ὁποίων δέν ἦταν οἰκεῖα στούς διαπιστευμένους δημοσιογράφους τῶν καναλιῶν, ὥστε νά τούς ζητήσουν δηλώσεις ἐν ὄψει τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων τους. Τά βιογραφικά στοιχεῖα τους εἶναι καταλυτικά καί θά ἔπρεπε νά κάνουν τήν κομματική ἐφημερίδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, «Αὐγή», νά ντρέπεται πού τούς ἐπιτίθεται μέ πρωτοσέλιδες ρετσέτες τοῦ τύπου «Μέ συνταγή ΣΕΒ καί ΔΝΤ: Δίκτυο ἐξωκοινοβουλευτικῶν ὑφυπουργῶν τεχνοκρατῶν γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ νεοφιλελεύθερου σχεδίου Μητσοτάκη». Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐγκατέλειψαν καριέρες καί σίγουρες ὑψηλές ἀπολαβές, προκειμένου νά ὑπηρετήσουν τήν πατρίδα τους ἔναντι γλίσχρας ἀμοιβῆς, πού δέν προσεγγίζει κάν τήν βουλευτική ἀποζημίωση, καί ἀντί εὐχαριστῶ δέχονται καί τήν διαβολή τῶν ἡμιεπισήμων κομματικῶν ἐντύπων τῆς Ἀριστερᾶς. Ντροπή.

Ἄν καί δέν ἐντυπωσιαζόμαστε ἀπό τήν φυσική δυσκολία τῆς Ἀριστερᾶς νά συμβιώσει μέ τήν Ἀριστεία – τά ἴδια σχόλια ἔκαναν τά κομματικά της ἔντυπα ὅταν οἱ ὑπουργοί Παιδείας τους ἔδιωξαν διακεκριμένους καθηγητές τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού εἶχαν στελεχώσει τά Συμβούλια Διοικήσεως τῶν ΑΕΙ, μέ τόν νόμο Διαμαντοπούλου, ὑποχρεούμαστε νά καταγράψουμε τήν ἀσχήμια. Πόσω μᾶλλον πού σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ὅπως τοῦ πρώην ἀρχηγοῦ ΓΕΣ Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Δημήτρη Κράνη, ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι αὐτός πού ἔχει τήν εὐθύνη τῆς «ἀποστρατείας» τους, γιά νά μπορεῖ νά κάνει σήμερα κριτική ἀφ’ ὑψηλοῦ γιά τίς τάχα νεοφιλελεύθερες ἐπιλογές τους.

Παραθέτουμε ἐνδεικτικῶς ὁρισμένα στοιχεῖα ἀπό τά βιογραφικά τῶν νέων ὑπουργῶν καί ὑφυπουργῶν, πού ὅρκισε χθές ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, μέ τήν εὐχή πώς ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἀναγνωρίσει κάποτε καί στούς ἴδιους καί στόν Κυριάκο Μητσοτάκη τήν ὑλοποίηση αὐτῆς τῆς τολμηρῆς ἀποφάσεως μετακλήσεώς τους στήν Ἑλλάδα. Ἐνδεικτικῶς:

– Κωνσταντῖνος Φραγκογιάννης: Μέ σπουδές στήν Ἀμερική ἔχει διατελέσει γιά πάνω ἀπό 30 χρόνια ὑψηλόβαθμο στέλεχος σέ ἑταιρεῖες ὅπως ἡ Βιοχάλκο, ὁ Ὅμιλος Βασιλάκη καί ἡ Ἐμπορική Τράπεζα, μέχρι νά ἀναλάβει Διευθυντής Ἀναπτύξεως τῆς Chipita. Ἔχει ἡγηθεῖ 18 ἐπενδύσεων παραγωγικοῦ χαρακτῆρος σέ 16 χῶρες, 9 κοινοπρακτικῶν ἐπενδύσεων καί 5 ἐξαγορῶν.

– Γιάννης Τσακίρης: Εἰδικός σέ θέματα ἐπιχειρηματικῶν συμμετοχῶν. Ἐπί κεφαλῆς τῆς Μονάδας Εἰδικῶν Προγραμμάτων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ταμείου Ἐπενδύσεων ἀπό τό 2006.

– Βασίλης Διγαλάκης: πρώην πρύτανις Πανεπιστημίου Κρήτης. Ἐργάσθηκε στό ἐρευνητικό ἰνστιτοῦτο τοῦ Stanford στίς ΗΠΑ καί ὑπεστήριξε τήν ἵδρυση νεοφυῶν ἐπιχειρήσεων.

– Δόμνα Μιχαηλίδου: στήν Διεύθυνση Οἰκονομικῶν Μελετῶν ΟΟΣΑ στό Παρίσι ἀπό τό 2006, μέ εἰδίκευση στόν ἀνταγωνισμό. Σύμβουλος Δημοσίας Ὑγείας τῆς κυβερνήσεως τοῦ Ἰράν.

– Γεράσιμος Θωμᾶς: Ἀναπληρωτής Γενικός Διευθυντής τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Ἐνέργειας τῆς Κομμισσιόν. Προϊστάμενος γραφείου τοῦ ἐπιτρόπου Ἀλμούνια, ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Ρομάνο Πρόντι καί τοῦ Πέδρο Σόλμπες.

– Γρηγόρης Ζαρειφόπουλος: Περιφερειακός Διευθυντής Ἀνατολικῆς Εὐρώπης τῆς Google.

– Κυριάκος Πιερρακάκης: Ἀπόφοιτος τοῦ Kennedy School καί τοῦ ΜΙΤ.

– Ἀλκιβιάδης Στεφανῆς: Ἀπεφοίτησε ἀπό τήν Ἀνωτάτη Σχολή Πολέμου καί τό Πανεπιστήμιο Ἐθνικῆς Ἀμύνης στήν Οὐάσιγκτων τῶν ΗΠΑ.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε μερικούς ἀπό τούς καλύτερους. Ἀντί γιά τόν λίθο τοῦ ἀναθέματος πρέπει νά τούς στηρίξουμε. Ἡ ἐπιτυχία τους εἶναι κρίσιμη γιά τήν γενιά τῶν νέων ἐπιστημόνων πού ἔφυγαν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί μελετοῦν τήν πιθανότητα νά ἐπιστρέψουν.

Κεντρικό θέμα