«Ἐδῶ δέν εἶναι Βαλκάνια ἀξιότιμη κυρία Μέρκελ!»

«Οἱ Σκοπιανοί εἶναι Σλάβοι» – Τί εἶπαν πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες Παυλόπουλος – Καγκελλάριος

ΕΝΑΣ ἀπό τούς πλέον διάσημους στίχους πού ἑρμήνευσε στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ὁ Διονύσης Σαββόπουλος ἦταν αὐτός διά τοῦ ὁποίου ἐφιστοῦσε σέ ὅλους τήν προσοχή ὅτι «Ἐδῶ εἶναι Βαλκάνια, δέν εἶναι παῖξε γέλασε». Πρόκειται γιά τόν περίφημο «Μπάλλο» του. Σέ αὐτόν περιγράφει τήν ἀπρόοπτη ἐπίσκεψη πού ἔκανε σέ φίλους του κάποιος ὁ ὁποῖος ἐθεωρεῖτο πώς εἶχε …ἀποδημήσει. «Καί ἀφοῦ μέ καλωσόρισαν καί ἀφοῦ μέ βαρεθήκαν’ κατάλαβαν τήν φάρσα μου καί μ’ ἀρνηθήκαν’. Ἄσε τά θαύματα τήν μάσκα πέταξε ἐδῶ εἶναι Βαλκάνια, δέν εἶναι παῖξε γέλασε» ἑρμήνευσε τότε ὁ Νιόνιος. Εἰδικά γιά τά θαύματα… προφητικός!

Τρεῖς δεκαετίες μετά ὁ στίχος αὐτός ἔμελλε νά ἀποτελέσει σέ παραλλαγή του ἕνα ἀπό τά βασικά θέματα πού συζήτησαν χθές, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μέ τήν Γερμανίδα Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ. Ἡ κατάστασις πού ἐπικρατεῖ στήν πάλαι ποτέ πυριτιδαποθήκη τῆς Εὐρώπης ἀναστατώνει τήν πολύπειρο πολιτικό, ἡ ὁποία φοβᾶται ἀλλαγές συνόρων ἐξ αἰτίας τοῦ Σκοπιανοῦ καί γι’ αὐτό βιάζεται νά ὁλοκληρωθεῖ μέ διαδικασίες ἐξπρές ἡ κύρωσις τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς διαδικασίας θά ἀνοίξει νέος κύκλος πιέσεων γιά «Πρέσπες 2» μεταξύ τῆς Σερβίας καί τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἡ Καγκελλάριος ἄφησε μάλιστα νά διαφανεῖ ἡ ἀγωνία της γιά τήν κατάσταση στήν περιοχή χρησιμοποιώντας τήν λέξη «συνοχή» γιά τά Βαλκάνια. Τήν ἀναγκαιότητα νά ὑπάρξει συνοχή. Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας πέραν τῆς ἐγέρσεως τοῦ ζητήματος τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων («εἶναι νομικῶς ἐνεργές καί δικαστικῶς ἐπιδιώξιμες») γιά τό ὁποῖο ἡ Μέρκελ περιορίσθηκε νά ἀποκριθεῖ ὅτι «εἶναι ὑπόθεση καρδιᾶς», δέν ἔφερε σέ δύσκολη θέση τήν Καγκελλάριο δημοσίως. Δέν ἀνεφέρθη οὔτε στίς προϋποθέσεις ὁλοκληρώσεως τῆς συμφωνίας οὔτε στά προβλήματα πού ἔχουν προκύψει στίς ἑλληνο-αλβανικές σχέσεις μπροστά στίς κάμερες. Ὡστόσο, πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες βρῆκε τήν εὐκαιρία νά τῆς πεῖ πολύ ἀνοικτά πώς σκέπτεται τό ζήτημα τῆς διευρύνσεως τῆς ΕΕ καί ἔθεσε τήν διαχωριστική γραμμή πού ἀπαιτεῖτο. «Ἐμεῖς δέν εἴμαστε Βαλκάνια, κυρία Μέρκελ!» φέρεται εἰπών καί προσέθεσε: «Ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι Βαλκάνια. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι Νοτιοανατολική Εὐρώπη. Βαλκάνια εἶναι τά Σκόπια τῶν ὁποίων οἱ κάτοικοι εἶναι Σλάβοι. Βαλκάνια εἶναι τό Κοσσυφοπέδιο, ἡ Βοσνία, ἡ Ἀλβανία κ.ο.κ». Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας προχώρησε σέ αὐτόν τόν διαχωρισμό τόν ὁποῖο εἶναι λίαν ἀμφίβολο ἐάν ἡ Μέρκελ κατανοεῖ, μή ἐντάσσοντας τήν Ἑλλάδα στά Βαλκάνια, γιά δύο λόγους. Ὁ ἕνας ἀφορᾶ στήν εὐρωπαϊκή προοπτική τῶν γειτονικῶν κρατῶν στά βόρεια σύνορά μας, γιά τά ὁποῖα ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική ἔχει θέσει σειρά προϋποθέσεων.

«Ὅσοι μποροῦν νά μποῦν στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά μποῦν, ὅσοι δέν μποροῦν νά μήν μποῦν» εἶναι μιά φράσις πού φέρεται πώς ἀπηχεῖ τίς προεδρικές σκέψεις. Καί τό πιθανώτερο γιά ὅσους γνωρίζουν τόν τρόπο σκέψεως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἶναι ὅτι ἀναφέρεται στήν γειτονική Ἀλβανία, ἡ ὁποία δημιουργεῖ συνεχῶς προβλήματα. Ὡστόσο, ἡ φράσις «ἐμεῖς δέν εἴμαστε Βαλκάνια» ἔχει καί ἄλλη προέκταση, δεύτερη. Ἀποτελεῖ ἑρμηνευτική δήλωση τοῦ ἄρθρου 7 τῆς συμφωνίας ἐν τῆ εὐρεία ἐννοία, μέ τήν ὁποία ξεκαθαρίζεται ἐμμέσως πλήν σαφῶς ὅτι οἱ Σκοπιανοί εἶναι Σλάβοι καί δέν δύνανται νά διεκδικοῦν τίτλους τῆς ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας ὅπως οἱ ὅροι «Μακεδόνας» καί «Μακεδονικό Ἔθνος».

Ὅσον ἀφορᾶ στό ὑπόλοιπο μέρος τῆς συναντήσεως –εἰδικῶς στό σκέλος τῶν γερμανικῶν ἀποζημιώσεων, πηγές τῆς Προεδρίας ἐκτιμοῦν πώς μετά τόν Γερμανό Πρόεδρο Στάινμάιερ, ὁ ὁποῖος ἄκουσε προσφάτως τόν Προκόπη Παυλόπουλο νά θέτει τό ζήτημα χωρίς νά ἀντιδρᾶ ἰδιαίτερα, ἔτσι καί ἡ Μέρκελ σέ αὐτήν τήν συνάντηση ἔδωσε χλιαρή, πλήν ἀσαφῆ, ἀπάντηση. Δήλωσε: «Ξέρουμε γιά τά ἐγκλήματα πού διεπράχθησαν ἀπό πλευρᾶς ἐθνικοσοσιαλιστῶν στήν Ἑλλάδα. Γι’ αὐτό εἶναι ὑπόθεσις “καρδιᾶς” νά στηρίξουμε τήν Ἑλλάδα πρός ὄφελος καί τῶν δύο κρατῶν, καί τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Γερμανίας». Καί τέλος, κάτι ἀξιοσημείωτο γιά τήν ἐξωτερική πολιτική –ἀλλά μικρῆς ἀξίας γιά τόν ἑλληνικό λαό– εἶναι ὅτι ἡ Καγκελλάριος ἐγκατέλειψε τόν ὅρο «Μακεδονία» πού χρησιμοποιοῦσε παγίως κατά τίς συναντήσεις της στό Βερολῖνο μέ Ἕλληνες ἡγέτες καί υἱοθέτησε –πρώτη φορά– τόν ὅρο «Βόρειος Μακεδονία»…

Κεντρικό θέμα