Ἔχει τό ἀκαταλόγιστο λόγω ἡλικίας!…

Βερναρδάκης: Λυπηθεῖτε τόν Ἀλέξη, εἶναι μόνο 44 – Πρωτοφανής δήλωσις ὑπουργο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ τώρα ἡ ἡλικία. Ὁ ὑπουργός-ἁρμόδιος γιά τόν συντονισμό τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου Χριστόφορος Βερναρδάκης ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει τό ἐλαφρυντικό ὅτι εἶναι μόνο 44 ἐτῶν. Μά εἶναι σοβαρή δήλωσις αὐτή; Ἄν θεωροῦν ὅτι στήν ἡλικία τῶν 44 ἐτῶν ὁ Πρωθυπουργός μας εἶναι ἀνώριμος, νά τόν στείλουν οἱ ἴδιοι στό σπίτι του γιά δέκα-εἴκοσι χρόνια, μέχρις ὅτου ἀποκτήσει τήν ἀπαραίτητη ὡριμότητα. Πεῖρα βεβαίως δέν πρόκειται νά ἀποκτήσει, δεδομένου ὅτι οὔτε μέχρι σήμερα ἀπέκτησε.

Θεωρώντας ὅτι ἡ ἀνάληψις τῆς πολιτικῆς εὐθύνης (χωρίς κανείς νά παραιτεῖται) εἶναι «πολλές συγγνῶμες μαζί», ἔρχεται νά ἀπαιτήσει τίς παραιτήσεις τῶν… βουλευτῶν τῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Ἀποκαλύπτει ἔτσι τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τήν ἀπόσειση τῶν εὐθυνῶν της καί τήν διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητος. Κάτι πού δέν μποροῦσε νά κάνει μόνος του ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας. Ἄλλωστε, εἶναι μόνο 44 ἐτῶν!

Μᾶς εἶπε, λοιπόν, ἀπό ραδιοφώνου ὁ κ. Βερναρδάκης: «Θά περίμενα, ἄν κανείς εἶναι εἰλικρινής σέ αὐτή τή διαδικασία, κάποιοι νά παραιτηθοῦν ἀπό τίς βουλευτικές τους ἕδρες, διότι διαχρονικά ἔχουν συντελέσει στό χωροταξικό καί πολεοδομικό ἔγκλημα στήν Ἀνατολική Ἀττική καί εἶναι πολλοί αὐτοί καί φτάνουν μέχρι τά ὅρια τῶν ἀνώτατων ἀρχόντων, δέν εἶναι ἁπλοί βουλευτές.

»Ἀνάληψη πολιτικῆς εὐθύνης σημαίνει ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι κατ᾽ ἀρχήν ἀναγνωρίζεις τό πρόβλημα, ἀναγνωρίζεις δυσλειτουργίες κι ἀκριβῶς ἐπειδή εἶναι πολιτική ἡ εὐθύνη θά πρέπει νά πάρει ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα γιά νά μήν ξανασυμβεῖ. Ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει κάθε μέρα μία παραίτηση γιά ὁποιονδήποτε λόγο καί εἶναι τελείως προσχηματική. Ἄν θεωροῦμε ὅτι ἡ πολιτική εὐθύνη γίνεται ἀπολύτως προσωποποιημένη εὐθύνη καί πρέπει νά ὁδηγεῖ σέ παραιτήσεις, ἄν μποῦμε σέ αὐτή τή συζήτηση, πρῶτοι θά ἔπρεπε νά παραιτηθοῦν περίπου τό 1/3 τῶν βουλευτῶν τῆς σημερινῆς Βουλῆς. Αὐτό θά ἦταν μία πράξη πού θά ἔδειχνε πραγματικά μία ἐντιμότητα σέ αὐτή τήν πολιτική θέση, θά ἔδειχνε μία στάση εὐθύνης, διότι ἐδῶ ἔχει συντελεστεῖ ἕνα ζήτημα πού ἀγγίζει πολλές δεκαετίες, ἔχει πάρα πολλές πλευρές –καί οἰκονομικές πλευρές. Νά μήν βάλλεται ἕνας ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι 44 ἐτῶν καί ἔχει φορτωθεῖ ὄχι μόνο τίς πολεοδομικές, χωροταξικές ἀδυναμίες τῆς Πολιτικῆς Προστασίας, τίς ἀδυναμίες πυρόσβεσης, ἀλλά καί τό οἰκονομικό ἔγκλημα πού ἔχει συντελεστεῖ ἀπέναντι στή χώρα, ἀλλά καί τό ἔγκλημα στό κοινωνικό κράτος».

Καί ἐνῶ τό πρωί ζητοῦσε τίς παραιτήσεις τοῦ 1/3 τῶν βουλευτῶν, τό ἀπόγευμα χθές, ὁ κ. Βερναρδάκης ἀπό τόν κομματικό ραδιοφωνικό σταθμό ἀνέβασε τήν ἀπαίτηση αὐτή στά 2/3 τῶν μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου. Περιέλαβε δηλαδή καί κυβερνητικούς βουλευτές. Περιέλαβε ἐνδεχομένως καί τόν ἑαυτό του;

Τόν μόνο πού ἄφησε ἀπ’ ἔξω εἶναι ὁ νεαρός (ἐτῶν 44) Πρωθυπουργός. Αὐτόν πού κάποτε προεβάλλετο ὡς τό «νέο». Αὐτόν πού ἤθελε νά κυβερνήσει τήν χώρα γιά νά διώξει τό «παλιό». Αὐτός δέν φταίει γιά τίποτε… Ἀπέτυχε, διότι εἶναι «νέος»! Ἀλλά δέν ὑπάρχει τίποτε πιό «παλιό», τίποτε πιό φαῦλο ἀπό αὐτήν τήν μεθόδευση τήν ὁποία μετέρχεται ὁ ὑποτιθέμενος νέος καί ἄπειρος 44χρονος Ἀλέξης Τσίπρας. Ἡ ἄρνησις ἀναλήψεως εὐθύνης δέν συνιστᾶ οὔτε «ἀναγνώριση τῶν προβλημάτων» οὔτε «πολλές συγγνῶμες μαζί». Συνιστᾶ πολιτική δειλία.

Ἀλλά αὐτή ἡ δειλία καί αὐτή ἡ ἐπίκλησις ἀκαταλογίστου δέν συνάδει μέ τό ὑψηλό λειτούργημα τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Μπορεῖ ἄραγε νά τό κατανοήσει αὐτό ὁ μόλις 44 ἐτῶν Ἀλέξης Τσίπρας; Καί ἄν ἐξακολουθεῖ νά αἰσθάνεται ὅτι «ἀδικεῖται» διότι «ἔχει φορτωθεῖ» «ἀδυναμίες» καί «ἐγκλήματα», νά τοῦ θυμίσουμε ὅτι ὁ Κώστας Καραμανλῆς δέν ἦταν πολύ μεγαλύτερος (ἦταν 48 ἐτῶν) ὅταν ἀνέλαβε Πρωθυπουργός καί οὐδέποτε ἐπικαλέσθηκε τήν ἡλικία του ὡς δικαιολογία, οὐδέποτε δέ ἀπέφυγε τήν ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν πού συνεπάγεται ἡ ἄσκησις τῶν καθηκόντων τοῦ Πρωθυπουργοῦ.

Νά τοῦ ἐπισημάνουμε ταυτοχρόνως ὅτι ὁ Ἐμμανυέλ Μακρόν, ὁ ὁποῖος κυβερνᾶ μιά μεγάλη χώρα καί κρατᾶ τά κλειδιά τῶν πυρηνικῶν της, εἶναι 40 ἐτῶν. Εἶναι καί αὐτός ἀνώριμος; Ὁ Καγκελλάριος τῆς Αὐστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς εἶναι 31 ἐτῶν. Ἀνώριμος καί αὐτός; Πηγαίνοντας ἀκόμη πιό πίσω, ἡ ἐκλογή τοῦ Μπίλλ Κλίντον στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες πανηγυρίσθηκε ὡς ἄνοδος στήν ἐξουσία τῆς γενιᾶς τῶν 40άρηδων. Πού φυσικά δέν ἐθεωροῦντο ἀνώριμοι. Ἤ δέν ἔτυχε νά ἔχουν κάποιον Χριστόφορο Βερναρδάκη νά τούς τό σχολιάσει! Ὁ Κλίντον τότε ἦταν 47 ἐτῶν, ἀλλά ἀπό ἡλικίας 33 ἐτῶν ἦταν κυβερνήτης τοῦ Ἀρκανσσώ, μιᾶς Πολιτείας μέ ἔκταση λίγο μεγαλύτερη ἀπό τήν Ἑλλάδα (137.733 τετραγωνικά χιλιόμετρα ἔναντι 131.957 τῆς Ἑλλάδος).

Σέ ποιά ἡλικία λοιπόν θά μποροῦσε ὁ Ἀλέξης Τσίπρας νά ἔχει καταστεῖ ὥριμος γιά νά γίνει Πρωθυπουργός; Σέ ποιά ἡλικία θά μποροῦσε νά ἀρχίσει νά ἀντιλαμβάνεται ἔννοιες ὅπως ἡ ὑπευθυνότης; Γνωρίζουμε ὅτι κάποιος θά μποροῦσε νά ἀπαντήσει πώς δέν εἶναι μόνον ἡ ἡλικία ἀλλά τά σωρευμένα προβλήματα 44 ἐτῶν (ὅσων καί ἡ ἡλικία τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας). Εἶναι ἡ εὔκολη ὑπεκφυγή. Διότι ἐν τέλει ὁ ἴδιος καί ἡ Κυβέρνησίς του, σέ τρία μόνον χρόνια, δημιούργησαν πολύ περισσότερα προβλήματα ἀπό ὅσα οἱ προκάτοχοί του, ὅλοι μαζί.

Κεντρικό θέμα