«Ἐάν ἀγοράσω τό ἐμβόλιο Sputnik θά “πέσει” ἡ Κυβέρνησίς μου!»

Ὅπως ἔγινε καί στήν Σλοβακία – Ὁμολογία σόκ ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Καί παραδοχή: Ἀπέτυχε ἡ Εὐρώπη στόν ἐμβολιασμό

ΖΩΗΡΕΣ ἐκπλήξεις ἐπεφύλασσε ἡ χθεσινή πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις στήν Βουλή γιά τήν πανδημία κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας ὁ Πρωθυπουργός προέβη εἰς δύο παραδοχάς:

• Ἡ Εὐρώπη ἀπέτυχε μέ τό πρόγραμμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

• Ὁ ἴδιος θά εἶχε τήν τύχη τοῦ Σλοβάκου Πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος ὁδηγήθηκε εἰς παραίτησιν ἀπό τό ἀξίωμά του μετά κυβερνητική κρίση λόγῳ τῆς πρωτοβουλίας του νά ἀγοράσει τό ρωσσικό ἐμβόλιο Sputnik!

Ὁ Πρωθυπουργός ἀπέφυγε χθές κατά τήν ὁμιλία του στήν Βουλή νά χρησιμοποιήσει τόν ὅρο «ἄνοιγμα» τῆς οἰκονομίας. Ἐξήγησε ὅτι θά πρέπει νά ἀποφεύγεται καί εἰσηγήθηκε τήν χρήση τοῦ ὅρου «ἀναπροσαρμογή». Δέν τό ἔπραξε βεβαίως τυχαῖα. Γνωρίζει ὅτι μέ τούς ρυθμούς πού κινεῖται τό πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ δέν θά καταφέρει νά ἐξασφαλίσει τήν ἀνοσία τῆς ἀγέλης ἕως τό καλοκαίρι. Ὁ κύριος Μητσοτάκης ἔκανε ὅμως καί κάτι ἄλλο. Γιά πρώτη φορά παρεδέχθη ὅτι ἡ Εὐρώπη «ἀπέτυχε» στό πρόγραμμα τῆς προμηθείας τῶν ἐμβολίων. Καί ὅτι ἀποκλειστικῶς ὑπεύθυνη γιά τίς καθυστερήσεις εἶναι ἡ ἴδια καί ὄχι ἡ Ἑλλάς. Ἡ Ἑλλάς ἔχει συγκροτήσει ἕναν τέτοιο μηχανισμό τῇ μερίμνῃ τοῦ Ὑπουργοῦ Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως Κυριάκου Πιερρακάκη, ὥστε πράγματι ἄν τῆς ἀπεστέλλετο τριπλάσιος ἀριθμός ἐμβολίων θά μποροῦσε νά ἀνταποκριθεῖ στήν ζήτηση. Αὐτό πού δέν εἶπε ὁ κύριος Πρωθυπουργός εἶναι τό ἑξῆς: δέν ἀπέτυχε ἁπλῶς ἡ Εὐρώπη. Διέψευσε καί τίς προσωπικές προσδοκίες τοῦ ἰδίου ἔναντι αὐτῆς.

Δύο φορές, ὅταν ἡ «Ἑστία» καί ἄλλοι παράγοντες τοῦ δημοσίου βίου προειδοποίησαν ὅτι μέ τόν φαρμακευτικό ἐθνικισμό πού ἐπικρατεῖ ἐντός καί ἐκτός τῆς Ἑνώσεως ἡ Ἑλλάς θά ὑποστεῖ ζημία, ἡ Κυβέρνησις ἀδιαφόρησε καί πῆρε τό ρίσκο τῆς συμμορφώσεως μέ τήν Κομμισσιόν. Καί σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπέρριψε δημοσίως προτάσεις πού θά εἶχαν ἐξασφαλίσει τήν ἀνοσία καί τό ἄνοιγμα τῆς οἰκονομίας.

Συγκεκριμένως: τήν πρώτη φορά ἡ ἐφημερίς μας πρότεινε στόν κύριο Πρωθυπουργό νά ἐκμεταλλευθεῖ τήν ἀπ’ εὐθείας γραμμή πού διατηρεῖ μέ τόν «Σαλονικιό» διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Pfizer κύριο Ἀλβέρτο Μπουρλά καί νά ἐξασφαλίσει ἐπί πλέον ἐμβόλια μέ διμερεῖς συμφωνίες. Ἡ πρότασίς μας ἀπερρίφθη τό βράδυ τῆς ἰδίας ἡμέρας μέ μία κοφτή δήλωση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας Μάριου Θεμιστοκλέους, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολιασμῶν. Ἡ ἀπάντησις ἦτο ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἀκολουθοῦσε πιστά τόν εὐρωπαϊκό σχεδιασμό. Ὀλίγες μέρες μετά ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ Γερμανία προηγόρασε ἐπί πλέον 40 ἑκατομμύρια ἐμβόλια. Ὅτι ἡ Ἰταλία καί ἡ Κύπρος εἶναι εἰς διαπραγμάτευσιν μαζί της. Ὅτι στά περίχωρα τῆς Ρώμης φυλάσσονται ἐμβόλια τῆς δεμένης ὑποτίθεται μέ συμβόλαια μέ τήν ΕΕ, AstraZeneca, τά ὁποῖα προορίζονται γιά τό Ἡνωμένο Βασίλειο.

Ἡ δεύτερη φορά πού ἡ «Ἑστία» παρενέβη ἦταν γιά τήν ὑπόθεση τῶν ρωσσικῶν ἐμβολίων. Ἀποκαλύψαμε τήν πρόταση πού ἔκανε ὁ Ρῶσσος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρώφ στό Μαξίμου καί στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιά ἑλληνορωσσική συμπαραγωγή καί προμήθεια τοῦ ρωσσικοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά ἐξησφάλιζε τήν ταχύτατη ἀνοσία τοῦ πληθυσμοῦ. Μία πρότασις, τήν ὁποία ἐπανέλαβε στήν πολιτεία κατά τήν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στήν Ἀθήνα ὁ Ρῶσσος Πρωθυπουργός, κύριος Μισούστιν. Ἡ Ἑλλάς δέν θά ἐξηρτᾶτο πλέον ἀπό καμμία ἀσυνεπῆ AstraΖeneca, οὔτε οἱ κάτοικοί της θά κινδύνευαν ἀπό τίς θρομβώσεις. Ἡ Κυβέρνησις δέν διέψευσε τό δημοσίευμά μας. Ἀλλά οὔτε καί ἀπεδέχθη τήν ρωσσική πρόταση. Οἱ λόγοι τῆς ἀπορρίψεως… «γεωπολιτικοί» κατά τήν καθηγήτρια κυρία Λινοῦ. Ἡ γεωπολιτική ὡστόσο δέν ἐμπόδισε τήν Αὐστρία τοῦ καγκελλαρίου Κούρτς νά παραγγείλει τό ρωσσικό ἐμβόλιο, παρά τίς ἀντιδράσεις τῶν Βρυξελλῶν. Οὔτε βεβαίως καί τήν Γερμανία, ἡ ὁποία εἶναι σέ διαπραγματεύσεις μέ τήν Μόσχα. Ὁ κύριος Μητσοτάκης κατά τήν δευτερολογία του χθές κάλεσε τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως νά ἀπαντήσει: «Εἰσηγεῖστε νά ἀγοράσουμε ἐμβόλια ἀπό τήν Ρωσσία; Νά βγεῖτε εὐθέως καί νά τό πεῖτε. (…) Καί ἄν θέλαμε νά ἀγοράσουμε πού θά σήμαινε ὅτι θά παρακάμψουμε τήν εὐρωπαϊκή διαδικασία, σᾶς λέω ὅτι δέν ὑπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες». Ἐν προκειμένῳ, ὑπάρχει μία ἀντίθεσις. Ὁ ἴδιος πρωθυπουργός πού ἀνεγνώρισε ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀπέτυχε μέ τόν ἐμβολιασμό, ζητεῖ νά γίνει σεβαστή ἡ εὐρωπαϊκή διαδικασία γιά τό ρωσσικό ἐμβόλιο καί ἄλλες διμερεῖς συνεργασίες. Οἱ ζωές τῶν ἀνθρώπων δέν μπαίνουν ὅμως καί δέν πρέπει νά μπαίνουν στήν ζυγαριά τῆς γεωπολιτικῆς. Γιατί ὅπως ἐπισημάνθηκε στήν συζήτηση ἀπό ἄλλους ἀρχηγούς, χῶρες ἐκτός ΕΕ ὅπως τό Ἰσραήλ, ἡ Σερβία καί ἡ Μεγάλη Βρεταννία ἔχουν ἐμβολιάσει τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τους καί ἔχουν καταστεῖ καί διεθνῆ ἐμβολιαστικά κέντρα. Ἐνῷ ἡ ἤπειρός μας ἔχει γίνει διεθνῶς ρεζίλι μέ τά μουντζουρωμένα συμβόλαια τῶν ἑταιρειῶν μέ τούς μυστικούς ὅρους πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ὑπό ἀσφυκτική πίεσιν ἡ Κομμισσιόν.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Ἔκπληξη προεκάλεσε ἡ τελευταία ἀποστροφή τοῦ κυρίου Μητσοτάκη ὑπό τύπον ἀστεϊσμοῦ στήν τριτολογία του. Κατελόγισε στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀπόπειρα νά τόν παρασύρει στήν ἀγορά τοῦ ἐμβολίου γιά νά ἔχει τήν τύχη τοῦ Σλοβάκου ὁμολόγου του, ὁ ὁποῖος εἶδε νά προκαλεῖται κυβερνητική κρίσις στό κόμμα του καί ὁ ἴδιος νά ὁδηγεῖται σέ παραίτηση ἀπό τήν πρωθυπουργία ὅταν ἐπεχείρησε νά ἀγοράσει τό ρωσσικό ἐμβόλιο.

Συγκεκριμένα ἀνέφερε: «Ἐκτός ἄν στό βάθος τοῦ μυαλοῦ σας –καί θά κλείσω μέ αὐτήν τήν παρατήρηση– ὑπάρχει μία σατανική σκέψη. Ἡ σατανική σκέψη εἶναι ὅτι θά μποροῦσε νά συμβεῖ στήν Ἑλλάδα αὐτό τό ὁποῖο ἔγινε στή Σλοβακία, ὅπου ὁ τέως συνάδελφός μου Πρωθυπουργός ἐπιχείρησε νά ἀγοράσει τό ἐμβόλιο SPUTNIK, ἔγινε φοβερή κυβερνητική κρίση καί ἀναγκάστηκε νά παραιτηθεῖ ἀπό τή θέση του. Ἄν αὐτό ἔχετε στό μυαλό σας, φοβᾶμαι ὅτι δέν θά σᾶς κάνω τό χατίρι!».

«Δέν θά πάρω», ἐπεσήμανε ὁ κύριος Μητσοτάκης. Τό μόνο πού δέν εἶπε εἶναι ποιοί ἔρριξαν τόν Σλοβάκο Πρωθυπουργό. Ἄν καί βασίμως μποροῦμε νά ὑποθέσουμε: αὐτοί πού ἐσχάτως διαμαρτύρονται ὅτι ἀναμειγνύονται οἱ Ρῶσσοι στά ἐσωτερικά τους.

Κεντρικό θέμα