Δύο κόσμοι στήν Ἀνωτάτη ἐκπαίδευση: Ἐπιστήμονες ἐναντίον «αἰωνίων»

Οἱ Ἕλληνες πού διαπρέπουν καί οἱ «ἐπαναστάτες» πού κάνουν πορεῖες μέσα στήν ἐξεταστική παραβιάζοντες ὅλα τά μέτρα

Η Εν Ελλάδι Ἀριστερά, κομμουνιστική καί ἀνανεωτική, διοργάνωσε χθές συλλαλητήριο στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν προκειμένου νά διαδηλώσει τήν ἀντίδρασή της στήν ἵδρυση τῆς πανεπιστημιακῆς ἀστυνομίας καί στίς ἀλλαγές πού ἐπιφέρει στό ἐσωτερικό τῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως ὁ νέος νόμος πλαίσιο τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως. Βοηθουσῶν καί κάποιων ἀστόχων δηλώσεων κυβερνητικῶν στελεχῶν γιά τήν παρουσία τῆς Ἀστυνομίας μέσα στά ΑΕΙ κατά τήν διάρκεια τῆς δικτατορίας, δέν δυσκολεύθηκε καί πολύ ἡ ἡμέτερος Ἀριστερά νά βρεῖ αἰχμή στά συνθήματά της: Ἐπικεντρώθηκε στά μεταπολιτευτικά πλέγματα καί τά συμπλέγματά της.

Αὐτά πού μονίμως τήν καταδιώκουν. Καί ὅμως ὑπάρχει ἐλπίς στήν πατρίδα μας! Τήν ἴδια ὥρα πού κάποιες χιλιάδες νέων ἐπορεύοντο στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν, παραβιάζοντες προκλητικῶς τά περιοριστικά μέτρα, ἐγίνετο γνωστή μία ἄλλη σημαντική εἴδησις. Μία εἴδησις πού ἐπιβεβαιώνει ὅτι καί ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνωτάτης Ἐκπαιδεύσεως ὑπάρχουν δύο κόσμοι. Ἐκεῖνοι πού δίδουν μάχη γιά τήν γνώση μέσα σέ ἀντίξοες ἀκαδημαϊκές συνθῆκες καί ἐκεῖνοι πού μιά ζωή δίδουν μάχη γιά ἀνώτατες σπουδές ἀορίστου χρόνου, ὑπέρ αἰωνίων φοιτητῶν. Ἐκεῖνοι πού πορεύονται μέ σημαῖες ντουντοῦκες καί συνθήματα χωρίς νά ἔχουν νά προτείνουν ἀπολύτως τίποτε. Ἐπαναλαμβάνοντες μάλιστα τά συνθήματα τῶν ἰνστρουχτόρων τους. Δύο κόσμοι λοιπόν πράγματι: ἄλλοι τραβοῦν γιά τήν κορυφή ὅπως οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ΑΠΘ, οἱ ὁποῖοι παρήγαγαν ἐρευνητικό ἔργο σέ ἀφιλόξενα κτίρια στόν περίβολο τῶν ὁποίων ἐγίνετο ἐμπόριο ναρκωτικῶν, λαθρεμπόριο, διακίνηση προσφύγων καί ἄλλες ἔκνομες ἐνέργειες. Καί ἄλλοι τραβοῦν γιά τό πεζοδρόμιο, τόν μόνιμο καί εὔκολο προορισμό τους, στό ὁποῖο γνωρίζουν πολύ καλά νά διακηρύτουν τί δέν θέλουν, ἀλλά ποτέ δέν ξέρουν τί θέλουν! Δύο κόσμοι, ναί. Ἄλλοι πᾶνε μπροστά μέ τήν προκοπή καί ἄλλοι μένουν πίσω μέ τήν ἥσσονα προσπάθεια.

Ἡ «Ἑστία» νοιώθει τήν ἀνάγκη νά συγχαρεῖ σήμερα τόν Πρύτανι τοῦ ΑΠΘ Νῖκο Παπαϊωάννου γιά τήν ἐξαιρετική αὐτή διάκριση. Συμφώνως πρός τό ρεπορτάζ, ἑκατό μέλη τῆς ἐρευνητικῆς κοινότητος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται σέ μία ἀκόμη διεθνῆ κατάταξη, πού ἀξιολογεῖ τόν ἀντίκτυπο τοῦ ἐρευνητικοῦ ἔργου βάσει τῶν ἀναφορῶν στήν βάση δεδομένων Scopus. Πρόκειται γιά τήν ἀνανεωμένη κατάταξη τῶν 100.000 πιό σπουδαίων ἐπιστημόνων τοῦ κόσμου –«Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators» 2020, πού ἐδημοσιεύθη ἀπό ὁμάδα Καθηγητῶν τοῦ Stanford University τῶν ΗΠΑ καί ἀφορᾶ ὅλα τά ἐπιστημονικά πεδία. «Οἱ διακρίσεις αὐτές ἀντανακλοῦν καί τό ὑψηλότατο ἐπίπεδο σπουδῶν πού παρέχει τό Πανεπιστήμιό μας στούς φοιτητές καί τίς φοιτήτριες, καθώς καί τή δυναμική του στήν ἔρευνα καί τήν καινοτομία» δήλωσε ὁ πρύτανις τοῦ ΑΠΘ, Νῖκος Παπαϊωάννου, συγχαίρων τά διακριθέντα μέλη τῆς πανεπιστημιακῆς κοινότητος. Καί εἰς ἄλλα, νά εὐχηθοῦμε ἐμεῖς.

Κεντρικό θέμα