ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Διπλό παιγνίδι Τσίπρα μέ ΗΠΑ – Γερμανία γιά τίς κάλπες

Μάιο λέει στούς Γερμανούς – Ὀκτώβριο στούς Ἀμερικανούς

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ἄραγε νά κρύβεται πίσω ἀπό τήν σημερινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα στά Σκόπια, ἄν καί ὅπως εἶναι γνωστό ὅλες οἱ δημοσκοπήσεις δεικνύουν ὅτι ἡ ἐνασχόλησις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τό ἐθνικό θέμα μόνο πολιτική ζημία τοῦ προκαλεῖ; Καί τί σχέση μπορεῖ νά ἔχει ἐνδεχομένως αὐτό τό ταξίδι μέ τίς ἐθνικές ἐκλογές στήν Ἑλλάδα; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός σπεύδει στήν γειτονική χώρα κατόπιν ὀχλήσεως καί τοῦ ξένου παράγοντος –ἀλλά ὄχι μόνον αὐτοῦ– γιά ἕναν ἁπλό λόγο: πρέπει νά βάλει πολιτική πλάτη στόν ὁμόλογό του Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ γιά νά μήν ἐκλεγεῖ ὁ ὑποψήφιος τῆς ἀντιπολιτεύσεως στίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ Ἀπριλίου, χάσει ἡ κυβέρνησις τήν νομιμοποίησή της καί ἀρχίσει τό ξήλωμα τοῦ «πουλόβερ» τῶν Πρεσπῶν ἀπό τίς 5 Μαΐου, ὁπότε εἶναι προγραμματισμένος ὁ δεύτερος γῦρος τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν (21 Ἀπριλίου ὁ πρῶτος γῦρος). Ἀπό τήν ἐπικράτηση τοῦ ἐκλεκτοῦ ὑποψηφίου προέδρου τοῦ Ζάεφ καί τοῦ ἑταίρου του Ἀχμέτι –ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἐθνικός συντονιστής τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ Στέβο Πεντάροσκι– κρίνεται:

• Ἡ συνέχισις τῆς πολιτικῆς ἡγεμονίας Ζάεφ στά Σκόπια καθώς ἄν ἐπικρατήσει ἡ ὑποψηφία τῆς ἀντιπολιτεύσεως τοῦ VMRO, καθηγήτρια Συνταγματικοῦ Δικαίου Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, τότε ἡ συμφωνία θά ὑπονομευθεῖ στήν πράξη, ἔστω καί ἄν ἰσχύει στά χαρτιά.

• Ἡ πολιτική ἐπένδυσις τῶν ΗΠΑ στόν Σκοπιανό Πρωθυπουργό. Ἡ ὑπερδύναμις ἐνδιαφέρεται γιά τήν εὐστάθεια τῆς συμφωνίας, καθώς θωρακίζει τήν ἐπιρροή της ἔναντι τῆς Ρωσσίας στήν περιοχή.

• Ἡ μετεκλογική προοπτική τοῦ κ. Τσίπρα στήν Ἑλλάδα. Ἐάν προκηρύξει ἐκλογές γιά τίς 19 ἤ τίς 26 Μαΐου καί κερδίσει προηγουμένως ἡ ὑποψηφία πρόεδρος τῆς ἀντιπολιτεύσεως στά Σκόπια, τότε τό ζήτημα πού θά κυριαρχήσει εἰς βάρος τῆς Ἀριστερᾶς στήν προεκλογική ἀντιπαράθεση στήν Ἑλλάδα θά εἶναι ἡ ἔναρξις τῆς καταρρεύσεως τῶν Πρεσπῶν.

• Ἐάν ὁ Πρωθυπουργός παίρνει λοιπόν μαζί του κορυφαίους ἐπιχειρηματίες στά Σκόπια, αὐτό συνδέεται καί μέ τήν ἐπιθυμία του γιά διείσδυση στήν ἀγορά τους ἀλλά καί γιά νά στηρίξει τόν Ζάεφ στό ἐσωτερικό του (χθές ἄρχισε ἐπισήμως ἡ προεκλογική ἐκστρατεία γιά τίς πρόωρες ἐκλογές), μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι Πρέσπες ἴσον ἐπενδύσεις καί θέσεις ἐργασίας γιά τήν γειτονική χώρα. Πρός τοῦτο συνοδεύεται ἀπό ἡγετικά στελέχη τῆς «Motor Oil» καί τῆς «Μυτιληναῖος». Τό κάνει ὅμως –πέραν τῆς ἐπιθυμίας τῶν ΗΠΑ– γιά νά ἐπιχειρήσει νά προστατέψει τόν ἑαυτό του στίς ἐκλογές. Γι’ αὐτό ἀνεκοίνωσε μέ συνέντευξή του στό πρακτορεῖο «ΜΙΑ» τῶν Σκοπίων ὅτι συντόμως θά ὑπογραφοῦν οἱ πρῶτες ἀποφάσεις γιά τά σχολικά βιβλία καί γιά τά ἐμπορικά σήματα. (Οἱ Σκοπιανοί θά ὁμολογήσουν ἐπιτέλους στά νέα σχολικά βιβλία τους ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος εἶναι Ἕλλην.)

Πέραν ὅλων αὐτῶν, πάντως, σέ στρατηγικό ἐπίπεδο κρύβεται πίσω ἀπό τήν ἐπίσκεψή του στά Σκόπια ἕνα «μυστικό»: οἱ ΗΠΑ –τό ἔχει ἐκφράσει καί δημοσίως ὡς πρόβλεψη ὁ πρεσβευτής τους Τζέφφρυ Πάυατ– ἐπιθυμοῦν ἐκλογές στήν Ἑλλάδα τόν Ὀκτώβριο. Θέλουν ἐκμεταλλευόμενες καί τήν ἐκλογική ἀποσταθεροποίηση Ἐρντογάν νά ὑπάρξει πρόοδος στά θέματα τῆς συνεκμεταλλεύσεως τοῦ ἐνεργειακοῦ πλούτου στήν Μεσόγειο γιά νά ρυμουλκήσουν τήν Τουρκία στά νερά τῆς Δύσεως. Προκειμένου νά μετρηθοῦν οἱ ἀντιδράσεις-ἀπαιτήσεις Ἐρντογάν, λέγεται ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ρώτησε δύο ἤ τρεῖς φορές ἐκ μέρους τῶν συμμάχων στήν πρόσφατη συνάντησή του μέ τόν Ἐρντογάν «τί θές ὡς ἀντάλλαγμα γιά νά μήν ἀντιδράσεις στήν χάραξη τοῦ ἀγωγοῦ East Med;».

Ὁ κ. Τσίπρας δείχνει ἀποφασισμένος νά φθάσει στόν Ὀκτώβριο γιά νά ὡριμάσουν ἕως τότε οἱ συνθῆκες γιά τήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση, ἀρκεῖ νά ἔχει τίς ἐγγυήσεις ὅτι δέν θά πάει σέ ἐκλογές ξυπόλητος στ’ ἀγκάθια. Γι’ αὐτό κλείνει τό μάτι στίς ΗΠΑ γιά ἐκλογές τόν Ὀκτώβριο. Γι’ αὐτό καί ἡ ἐπίσκεψις Κατρούγκαλου στίς ΗΠΑ ὅπου συναντᾶται μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο καί τόν εἰδικό μεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς. Διπλωματικές πηγές ὑποστηρίζουν, πάντως, ὅτι ὁ Πρωθυπουργός κλείνει τό μάτι καί στούς Γερμανούς, ἀλλά μέ τήν ὑπόσχεση γιά ἐκλογές τόν Μάιο. Καί τοῦτο, διότι οἱ Γερμανοί πιέζουν γιά δικούς τους λόγους γιά ἐκλογές τόν Μάιο. Γιά τόν λόγο αὐτό –ἀλλά καί γιά εὐρύτερους ἄλλωστε– θά παραμείνει παραλλήλως στήν θέση του ἕως τόν Ὀκτώβριο ὁ Γερμανός πρεσβευτής Γένς Πλέτνερ, ὁ ὁποῖος προήχθη ἀναβαθμιζόμενος. Μετακινεῖται στό Βερολῖνο σέ Διεύθυνση μέ ἐποπτεία τά Βαλκάνια, τήν Οὐκρανία καί τήν Μεσόγειο. Στίς πρεσβεῖες πού εὑρίσκονται στά τρίγωνα τοῦ Κολωνακίου καί λίγο μακρύτερα αὐτοῦ διακινεῖται μάλιστα ἡ πληροφορία, ὅτι ὁ Πλέτνερ ἰσχυρίζεται σέ ἰδιωτικές συνομιλίες του πώς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι θά κάνει ἐκλογές τόν Μάιο. Δεδομένης τῆς ἰδιοσυγκρασίας Τσίπρα τό πιθανώτερο εἶναι ὅτι μέχρι νά ἀποφασίσει πότε θά κάνει ἐκλογές κλείνει τό μάτι στόν Γερμανό γιά Μάιο, ὅπως καί στόν Ἀμερικανό γιά Ὀκτώβριο, χωρίς νά δεσμευθεῖ ὅμως ξεκάθαρα οὔτε στόν ἕναν οὔτε στόν ἄλλον. Ἀπό χθές, πάντως, μέ τήν πρωτοφανῆ δήλωση στηρίξεως τοῦ Πάπα στήν ὑποψηφιότητά του γιά τό Νόμπελ, διαθέτει «καθολική» εὐλογία γιά Ὀκτώβριο.

Δέν διαφεύγει, τέλος, τῆς προσοχῆς τῆς «Ἑστίας» ὅτι καί ἄλλες δυτικές δυνάμεις ἐνδιαφέρονται γιά τόν χρόνο τῶν ἐκλογῶν στήν πατρίδα μας –γιά δικούς τους ἐσωτερικούς λόγους– καί γι’ αὐτό παρακολουθοῦν μέ προσοχή καί στενά τό ἐνδιαφέρον τῶν ΗΠΑ καί τῆς Γερμανίας γιά τόν χρόνο τῆς διεξαγωγῆς προώρων ἐκλογῶν στήν Ἑλλάδα. Αὐτά τά ὀλίγα.

Κεντρικό θέμα