Διπλό παιγνίδι Ἐρντογάν μέ γεωτρύπανα καί F-16

Ἀντί νά προσαρτήσει τά κατεχόμενα προκαλεῖ μέ ἔρευνες ὑδρογονανθράκων στήν Μεσόγειο καί ἐκθέτει τόν Μπάϊντεν ὅτι δέν τοῦ ἔθεσε ὅρους γιά τήν πώληση μαχητικῶν

ΣΕ πρωταθλητή τοῦ διπλοῦ παιγνιδιοῦ τῆς κουτοπονηριᾶς ἀναδεικνύεται γιά μίαν ἀκόμη φορά ὁ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος, συνομιλῶντας μέ Τούρκους δημοσιογράφους, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπετείου τῶν 48 ἐτῶν ἀπό τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα στήν Κύπρο, ἀνεφέρθη στήν προοπτική ἀποκτήσεως F-16, ἐνῷ ἄλλοι Τοῦρκοι ἐπίσημοι μιλοῦσαν γιά γεωτρήσεις καί ἔρευνες σέ θαλάσσια «οἰκόπεδα» τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἤδη ἡ ἡμερομηνία τῆς 20ῆς Ἰουλίου παρῆλθε. Ἡ ἐξαγγελία τῆς προσαρτήσεως τῶν κατεχομένων, τήν ὁποία κάποιοι «προέβλεπαν», δέν συνέβη. Πρέπει, ὡς ἐκ τούτου, νά θεωρεῖται βέβαιον ὅτι οἱ Τοῦρκοι «κάτι ἄλλο θά κάνουν». Ἡ τουρκική πλευρά γνωρίζει πολύ καλά ὅτι, ὅσο διαρκεῖ ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, ἡ ἀνοχή τῶν δυτικῶν συμμάχων (ἀκόμη καί τῶν δεδηλωμένων φίλων τῆς Τουρκίας) γιά ξέσπασμα ἐπεισοδίων καί κλιμάκωση κρίσεων μεταξύ συμμάχων εἶναι μηδενική.
Ἀκολουθεῖ, ὡς ἐκ τούτου, τήν ὁδό τῆς φραστικῆς κλιμακώσεως, ἐνῷ οἱ προειδοποιήσεις γιά ἔρευνες στήν ἀνατολική Μεσόγειο καί γιά προστασία τῶν «τουρκικῶν συμφερόντων» κρατοῦν ἀνοικτές τίς διεκδικήσεις τῆς Ἀγκύρας γιά τήν ἐκμετάλλευση θαλασσίων ζωνῶν, πού δέν τῆς ἀνήκουν.

Οἱ ἐξελίξεις, πάντως, μπορεῖ νά ἀνατρέπουν προγράμματα καί σχεδιασμούς. Οἱ θαλάσσιες περιοχές νοτίως καί πέριξ τῆς Κρήτης ἐθεωροῦντο τά πιθανώτερα πεδία γιά τουρκικές ἐρευνητικές δραστηριότητες, ἀφ’ ὅτου ἀνεκοίνωσαν ὅτι τόν Αὔγουστο θά ἀποπλεύσει τό νέο τους πλωτό γεωτρύπανο «Abdülhamid Han». Νά σημειωθεῖ ὅτι πολλές ἀπό τίς περιοχές αὐτές τίς διεκδικεῖ ἡ Τουρκία, μέ βάση τό περίφημο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ νά τό θεωρεῖ ἔγκυρο. Στήν περιοχή αὐτή, ὅμως, ὑπάρχει νέος «παίκτης», ὁ ὁποῖος ἀναλαμβάνει τό μερίδιο τῆς γαλλικῆς Total μετά τήν ἀποχώρηση τῆς τελευταίας ἀπό τίς ἔρευνες. Πρόκειται γιά τήν ἀμερικανική Exxon Mobil, ἡ ὁποία θά ἡγηθεῖ τῶν ἐρευνῶν, μέ ὅ,τι αὐτό σημαίνει γιά τήν ἀσφάλειά τους ἔναντι τυχόν παρενοχλήσεων. Συγκεκριμένα, ἡ ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) B.V. θά ἀναλάβει καί τά καθήκοντα τοῦ Ἐντολοδόχου γιά τήν περιοχή.

Οἱ Τοῦρκοι παρά ταῦτα ἐπιμένουν. Ὁ ἀντιπρόεδρος, Φουάτ Ὀκτάϊ, προέβη στήν ἐπανάληψη τῆς ἀνακοινώσεως, ὅτι τό γεωτρύπανο «Abdülhamid Han» ἀναμένεται νά ξεκινήσει τίς δραστηριότητές του στήν Μεσόγειο τόν ἑπόμενο μῆνα, καθώς οἱ «πόροι τῶν ὑδρογονανθράκων δέν εἶναι παιγνίδι τῶν Ἑλλήνων». Οἱ πιθανότητες, ὅμως, εἶναι πώς σέ πρώτη φάση θά ἐπιλέξουν νά κινηθοῦν πρός τήν Κύπρο καί συγκεκριμένα πρός τό «οἰκόπεδο 6» τῆς ΑΟΖ τῆς Μεγαλονήσου.

Ὁ Ὀκτάϊ ἀνεφέρθη ἐκτενῶς στήν ἐνίσχυση τοῦ στόλου γεωτρήσεων, τονίζοντας πώς τό «Abdülhamid Han» -μέ σημαντικό ρόλο στήν διεξαγωγή ἀποτελεσματικῶν ἐρευνῶν- ἀναμένεται νά ξεκινήσει τίς δραστηριότητές του στήν Μεσόγειο τόν ἑπόμενο μῆνα. Στό πλαίσιο αὐτό, ὁ Ὀκτάϊ ἐδήλωσε ἀκόμη ὅτι ἡ Τουρκία ὑπερασπίζεται ἀποφασιστικά τά δικαιώματά της στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀπέναντι σέ κάθε εἴδους προκλήσεις καί παράνομες ἀπόπειρες.

Ὅσο γιά τά F-16, σέ αὐτά ἔκανε ἰδιαίτερη ἀναφορά ὁ ἴδιος ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἠρνήθη νά ἀναγνωρίσει τόν ὅρο πού ἐτέθη ἀπό τήν Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν ΗΠΑ, ὅτι τά ἀεροσκάφη τά ὁποῖα ἐνδεχομένως θά πωληθοῦν στήν Ἄγκυρα, δέν θά πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται γιά τήν παραβίαση τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου. Παρ’ ὅ,τι ἡ σχετική τροπολογία ἔχει ψηφισθεῖ, ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ὅρος αὐτός δέν εἶναι δεσμευτικός. Ἐπικαλεῖται, μάλιστα, πρός τοῦτο τόν Τζό Μπάϊντεν. Εἰδικώτερα, ἐκθέτει τόν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, ὑποστηρίζοντας ὅτι δέν ἔθεσε ὅρους γιά τήν πώληση τῶν ἀεροσκαφῶν, ὅταν οἱ δύο τους συνηντήθησαν στό περιθώριο τῆς Συνόδου Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ στήν Μαδρίτη τόν περασμένο μῆνα.

Ἐπίσης, ἐπέμεινε στούς ἐκβιασμούς του πρός τήν Συμμαχία, ἐπαναλαμβάνοντας τήν ἀπειλή τοῦ βέτο στήν ἔνταξη τῆς Φινλανδίας καί τῆς Σουηδίας, ἄν οἱ δύο χῶρες δέν τηρήσουν αὐτά πού θεωρεῖ «ὑπεσχημένα». Μάλιστα, ὑπεστήριξε ὅτι σχεδόν ὅλες οἱ βορειοευρωπαϊκές χῶρες ἔχουν μετατραπεῖ σέ «φωλιές τρομοκρατίας» καί προσέθεσε ὅτι οἱ χῶρες μέλη τοῦ ΝΑΤΟ, Γερμανία, Ὁλλανδία, Γαλλία, Ἰταλία καί Βρεταννία, ἐπιτρέπουν, ἐπίσης, σέ ὀργανώσεις, πού ἡ Τουρκία θεωρεῖ ὅτι εἶναι τρομοκρατικές, νά δροῦν ἐλεύθερα.

Κεντρικό θέμα