ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Διώκονται γιά κακούργημα ἐπειδή συνέλαβαν ἐπ’ αὐτοφώρῳ μετανάστες νά βάζουν φωτιά!

Ἕβρος: Ἕλληνες πολῖτες κατηγοροῦνται γιά ρατσισμό, ἐπειδή «κράτησαν» μέχρι νά ἔλθει ἡ Ἀστυνομία ἀλλοδαπούς πού ἤθελαν νά κάνουν παρανάλωμα τήν πόλη τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως – Θριαμβεύει ἡ δικτατορία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος – Καί τό ὀξύμωρο: Ἀσκήθηκε δίωξις στούς μετανάστες γιά ἐμπρησμό – Δέν πᾶμε καλά!

Κατ’ ἀρχήν ἕνας Ἕλλην πολίτης (ἀλβανικῆς καταγωγῆς, ὅπως ἀναφέρθηκε ἀργότερα) κατηγορήθηκε γιά «ρατσισμό», διότι ἔθεσε ὑπό κράτησιν ὁμάδα μεταναστῶν στόν Ἕβρο πρός τήν πόλη τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Παρ’ ὅτι εἶχε ἤδη ἐνημερώσει τήν Ἀστυνομία νά ἔλθει νά τούς παραλάβει, ὁ ἄνθρωπος αὐτός εὑρέθη στό στόχαστρο. Ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, πού βρῆκε μίαν ἀκόμη εὐκαιρία νά ἐκφράσει τήν συμπάθειά της πρός τούς παρανόμως εἰσερχομένους στήν χώρα μας, καί τόν κυβερνητικό ἐκπρόσωπο, πού ἐξετόξευε μύδρους περί «αὐτοδικίας», πού δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτή, μέχρι τόν κάθε χρήστη τῶν κοινωνικῶν δικτύων. Οἱ τελευταῖοι, ἄν καί εἶχαν πλήρη ἄγνοια τῶν γεγονότων, ἔσπευδαν νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τίς ἐπιταγές τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καί νά «καταγγείλουν» τό γεγονός. Οἱ ὀλίγοι πού ἐτόλμησαν νά συστήσουν ψυχραιμία καί περίμεναν νά ἐνημερωθοῦν πρίν σχολιάσουν, ἔγιναν καί αὐτοί στόχος ἐπικρίσεων. «Κάτι εἶναι σάπιο στό βασίλειο τῆς Δανιμαρκίας», πού ἔλεγαν καί οἱ παλαιοί…

Ἐν τέλει, δέν ἦταν ἕνας ἀλλά τρεῖς. Οἱ ὁποῖοι τώρα ἀντιμετωπίζουν διώξεις σέ βαθμό κακουργήματος. Κατηγοροῦνται γιά διέγερση πρός διάπραξη ἐγκλημάτων, βιαιοπραγίες ἤ διχόνοια μέ ρατσιστικά κίνητρα, ἁρπαγή μέ ρατσιστικά κίνητρα ἀπό κοινοῦ καί κατά συναυτουργία, ἔκθεση σέ κίνδυνο καί παραβίαση τῆς νομοθεσίας περί προσωπικῶν δεδομένων.

Διερωτώμεθα τί νόημα ἔχει ἡ δίωξις αὐτή, τήν στιγμή κατά τήν ὁποία ἔχει πλέον διαπιστωθεῖ ὅτι οἱ παρανόμως εἰσελθόντες μετανάστες, 13 τόν ἀριθμό, ἦσαν ἐφοδιασμένοι μέ ὑλικά καί ἐξοπλισμό γιά τήν διάπραξη ἐμπρησμῶν. Ἀσκήθηκε, μάλιστα, ἐναντίον τους δίωξις γιά ἀπόπειρα ἐμπρησμοῦ μέ κίνδυνο γιά ἀνθρώπινη ζωή, κατασκευή καί κατοχή ἐκρηκτικῶν ὑλῶν καί παράνομη εἴσοδο στήν χώρα. Ὀξύμωρα πράγματα. Προφανῶς, ἄν οἱ 13 δέν εἶχαν εἰσέλθει παρανόμως στήν χώρα, οἱ τρεῖς δαπομπευόμενοι Ἕλληνες πολῖτες δέν θά εἶχαν εὑρεθεῖ στήν δυσάρεστη θέση νά τούς σταματήσουν καί νά τούς «κρατήσουν». Προφανῶς, ἐάν οἱ Ἀρχές εἶχαν κινηθεῖ ἐγκαίρως καί ἀποτελεσματικῶς, οἱ παρανόμως εἰσελθόντες θά εἶχαν συλληφθεῖ ἀπό τήν Ἀστυνομία καί ὄχι ἀπό ἐνεργούς πολῖτες. Προφανῶς, ἐάν κάποιος ἁρμόδιος εἶχε τήν εὐφυΐα νά κινητοποιήσει τήν Ἐθνοφυλακή στόν Ἕβρο, τά σύνορα θά ἐλέγχονταν καί οἱ παράνομες εἴσοδοι θά εἶχαν ἀποτραπεῖ.

Θά σχολιάσουμε, ὅμως, ὅτι πολλές καταστροφές θά εἶχαν ἀποτραπεῖ, ἄν οἱ Ἀρχές τῆς χώρας ἐπεδείκνυαν στό ζήτημα τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν πυρκαϊῶν τόσο γρήγορα ἀντανακλαστικά, ὅσο αὐτά πού ἐπέδειξαν ἔναντι τριῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι στό κάτω-κάτω τῆς γραφῆς ἀπέτρεψαν μιάν ἀκόμη παρανομία. Τί ἤθελαν, δηλαδή; Νά γίνει παρανάλωμα τοῦ πυρός καί ἡ πόλις τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως; Νά φθάσουν οἱ φλόγες μέχρι τό λιμάνι καί τίς «πολύτιμες» ἀμερικανικές ἐγκαταστάσεις; Καί ἀντί νά συγχαρεῖ κάποιος τούς πολῖτες πού ἀπέτρεψαν τήν ἐπέκταση τῆς καταστροφῆς, τούς διώκουμε γιά κακούργημα; Εἶναι αὐτή συμπεριφορά σοβαροῦ κράτους;

«Δέν εἶμαι φασίστας οὔτε ρατσιστής» εἶπε σέ ἠλεκτρονικό μέσον (τήν ἱστοσελίδα GRTimes) ὁ πρῶτος τῶν συλληφθέντων, ὁ ὁποῖος προχώρησε σέ ἐξηγήσεις: «Τό σημεῖο στό ὁποῖο βρέθηκα, βρίσκεται σέ ἀπόσταση 200 μέτρων ἀπό τήν ἐπιχείρησή μου. Στήν περιοχή βρέθηκαν ἀρκετές αὐτοσχέδιες ἐμπρηστικές κατασκευές. Τίς προηγούμενες μέρες εἶχε προηγηθεῖ ἐκκένωση προαστίων καί οἰκισμῶν τῆς Ἀλεξανδρούπολης, καθώς καί ἐκκένωση τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου. Ὅπως ἦταν φυσικό, ὅλοι οἱ κάτοικοι εἴχαμε χάσει τόν ὕπνο μας καί ἤμασταν σέ ἐγρήγορση μήπως μᾶς βρεῖ ἡ φωτιά μέσα στό βράδυ. Στό συγκεκριμένο σημεῖο μεταξύ τῆς Ἀλεξανδρούπολης καί τῆς Ν. Χιλῆς, πίσω ἀπό ἁλυσίδα σοῦπερ μάρκετ, ἐντόπισα ὁμάδα 13 ἀτόμων, οἱ ὁποῖοι ἦταν πέριξ ἑνός ἀντικειμένου καί προσπαθοῦσαν νά τοῦ βάλουν φωτιά, κρατῶντας ἕνα μπαλόνι πού μύριζε βενζίνη, καί ἔφεραν μαζί τους καί μαχαίρι. Φώναξα ἀμέσως δύο συμπολῖτες μου, πού βρίσκονταν στό σημεῖο, καί τούς ζητήσαμε νά πετάξουν τά μαχαίρια καί τά ἀντικείμενα πού κρατοῦσαν στά χέρια τους. Τούς ἀποτρέψαμε ἀπό τό νά δημιουργήσουν μία ἐνεργή ἑστία πυρκαγιᾶς μέσα στόν ἀστικό ἱστό. Κατόπιν, θά ἔπρεπε νά διασφαλιστεῖ ὅτι δέν θά διαφύγουν καί δέν θά μᾶς ἐπιτεθοῦν μέχρι νά ἔρθει ἡ Ἀστυνομία. Ἄμεσα κάλεσα τό 100 καί σέ δέκα λεπτά ἔφτασε στό σημεῖο περιπολικό τῆς Ἀστυνομίας, πού τούς παρέλαβε».

Ἄν ὅλα αὐτά συνιστοῦν κακουργήματα, δέν γνωρίζουμε σέ τί χώρα ζοῦμε. Ἔχουμε δημοκρατία ἤ δικτατορία τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος»; Ἔχουμε πραγματικό κράτος δικαίου; Ἔχουμε κρατικό μηχανισμό; Ὅταν φλέγεται ἡ μεθόριος, ἔχουν ἀποτεφρωθεῖ τοὐλάχιστον 1.200.000 στρέμματα δασῶν καί οἱ μηχανισμοί τῆς πολιτείας παραπαίουν, ἔπρεπε οἱ ἐνεργοί πολῖτες πού ἀναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ὑπέρ τοῦ νόμου, νά ἐπιβραβεύονται. Ὄχι νά διώκονται γιά κακούργημα.

Κεντρικό θέμα