Δημοψήφισμα Κασσελάκη μέ ἐρώτημα …τήν διάσπαση

Τό μοιραῖο λάθος τοῦ νέου Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος διαβάζοντας τίς δημοσκοπήσεις φοβήθηκε νά ἀναλάβει τό κόστος τῶν διαγραφῶν καί τό μεταθέτει στά μέλη τοῦ κόμματος Σχιζοφρενικές καταστάσεις στήν Ἀριστερά – Ἀπεχώρησαν Βούτσης-Σκουρλέτης

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνᾶ στό περιθώριο τῆς πολιτικῆς ζωῆς, καθώς ὁ νέος του Πρόεδρος ἀπέτυχε στό βασικό καθῆκον ἑνός ἀρχηγοῦ κομματικοῦ ὀργανισμοῦ. Νά διατηρήσει τήν ἑνότητά του καί νά διαμορφώσει συνθῆκες ἀναδείξεώς του στήν ἐξουσία. Ὁ Στέφανος Κασσελάκης, στό μικρό χρονικό διάστημα πού ἀσκεῖ τήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἔχει συγκρουσθεῖ μέ τόν παραδοσιακό κορμό στελεχῶν, χωρίς οἱ ἐπιλογές του νά δικαιώνονται ἀπό τήν βάση, κάτι πού προκύπτει ἀβιάστως ἀπό τίς δημοσκοπήσεις, συμφώνως πρό τίς ὁποῖες τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἐξακολουθεῖ νά καταποντίζεται. Οἱ ἐνέργειες τοῦ κ. Κασσελάκη νά ἐξαγγείλει τήν διαγραφή σημαντικῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος, δέν ἦσαν μόνον ἐξωθεσμική, ἦταν καί βιαστική, φαίνεται δέ ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν εἶχε σταθμίσει τίς συνέπειες τῆς ἀποφάσεώς του. Πρό τῆς συνόδου τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅπου τό κλῖμα δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστο, ὁ κ. Κασσελάκης προέβη σέ ἕναν ἑλιγμό πού ἴσως ἀποδειχθεῖ τό μοιραῖο λάθος του. Ἐξήγγειλε ἐσωκομματικό δημοψήφισμα γιά τήν «ἐπικύρωση» τῆς ἀποφάσεώς του. Εἶναι προφανῶς ὅτι φοβεῖται νά ἀναλάβει τό πολιτικό κόστος τῆς ἀποφάσεως καί θέλει νά τήν μεταθέσει στά μέλη τοῦ κόμματος παρακάμπτοντας μάλιστα τά θεσμικά ὄργανά του.

Ταυτοχρόνως πρός τήν ἐξαγγελία τοῦ δημοψηφίσματος, μιλῶντας στήν Μεγαλόπολη, ὁ κ. Κασσελάκης ἔδωσε μέ ἔμφαση τό στίγμα ὅτι ἀναμένει στήριξη ἀποκλειστικῶς ἀπό αὐτούς πού τόν ἐψήφισαν. Εἶπε συγκεκριμένα: «Ἕνα κόμμα τό ὁποῖο δέν ἀκούει τή βάση του, δέν δικαιοῦται νά εἶναι κόμμα ἐξουσίας. Πρέπει νά πηγαίνουμε μπροστά, ἀπαντῶντας σέ ἀνησυχίες τοῦ κόσμου γιά τήν στασιμότητα τῆς Ἀριστερᾶς καί τίς ἐσωκομματικές διεργασίες». Ἄφησε δηλαδή καί αἰχμές γιά τόν ρυθμό μέ τόν ὁποῖο ἐξελίσσονται οἱ ἐσωκομματικές διαδικασίες. Τοῦτο σημαίνει ὅτι στρέφεται κατά καί τοῦ καταστατικοῦ τοῦ κόμματος, τό ὁποῖο καθορίζει αὐτές τίς διαδικασίες.

Ἡ κατάστασις ἐξελίσσεται κατά τρόπον σχιζοφρενικό, καθώς ὁ κ. Κασσελάκης ἀντιδρᾶ σπασμωδικά σέ κάθε κίνηση ἐντός τοῦ κόμματος. Σέ ἀντίθεση μέ τήν εἰκόνα πού ἔδωσε, διά τῆς ἐπικοινωνιακῆς διεισδύσεώς του προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν ἐκλογή στήν ἡγεσία, ἐν συνεχείᾳ ἐπιδεικνύει μίαν ἀκαμψία ἡ ὁποία τόν ὁδηγεῖ σέ ἀψυχολόγητες ἀποφάσεις. Ἔχει ἄραγε ἀναλογισθεῖ τί θά γίνει ἄν τό κομματικό δημοψήφισμα ἀπορρίψει τήν πρότασή του; Καί τοῦτο, ἀφοῦ τά στελέχη ἔχουν ἀποχωρήσει ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ;

Οὕτως ἤ ἄλλως, πάντως, τό κόμμα φυλλορροεῖ. Μετά τόν Γιῶργο Σταθάκη, ἀπεχώρησαν ὁ Νῖκος Βούτσης καί ὁ Πάνος Σκουρλέτης. Ὁ κ. Σταθάκης εἶχε χαρακτηρίσει τήν ἐκλογή Κασσελάκη «πολιτική αὐτοκτονία» καί εἶχε χαρακτηρίσει τήν ἡγετική ὁμάδα του «ὁμάδα ἀποτυχίας». Ὁ κ. Βούτσης ἀπευθύνει τήν ἐπιστολή του στούς γραμματεῖς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγγου καί Γιῶργο Βασιλειάδη καί ἀναφέρει: «Δέν θά παραστῶ στήν αὐριανή συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἐφ’ ὅσον μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μου δέν θά εἶμαι πλέον μέλος τοῦ κόμματος, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξα συνιδρυτής καί συνδιαμορφωτής τῆς ταυτότητας καί τῶν πολιτικῶν του μέχρι καί σήμερα». Ὁ πρώην πρόεδρος τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος σημειωτέον δέν περιλαμβάνεται σέ αὐτούς πού ὁ κ. Κασσελάκης θέλει νά διαγράψει, ὁμιλεῖ γιά «κυνήγι μαγισσῶν», γιά «ἐποχή τῶν τεράτων» καί γιά κλῖμα ἐχθροπάθειας καί συνακόλουθα ἀναζήτησης τοῦ «ἀδιαμεσολάβητου Μεσσία», γιά τήν συνεχῆ φυγή πρός τά μπρός μέ τήν ἀποδοχή ὅτι «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα».

Ὁ κ. Σκουρλέτης ἐξ ἄλλου ἀφοῦ δηλώνει ὅτι «δέν θά ἀκολουθήσει τόν Κασσελάκη στό ἀδιέξοδο», ὑπογραμμίζει: «Εἶναι φανερό πώς πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο ἀποαριστεροποίησης πού θά ὁδηγήσει στό τέλος τῆς παρουσίας στήν Ἑλλάδα τῆς Ἀνανεωτικῆς καί Ριζοσπαστικῆς Ἀριστερᾶς μετά ἀπό πάνω ἀπό μισό αἰῶνα παρουσίας».

Χαρακτηριστική εἶναι καί ἡ δήλωσις τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ναυτιλίας κ. Θοδωρῆ Δρίτσα, ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ γιά «ἀρένα»: «Ὁ Στέφανος Κασσελάκης μᾶς λέει ὅτι δέν κάνει πίσω, καί γι’ αὐτό θά καλέσει τόν λαό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ δημοψήφισμα, γιά νά διαγράψει τόν Βίτσα, τόν Τζουμάκα, τόν Σκουρλέτη, τόν Φίλη καί ὅποιον ἄλλον βρεῖ μπροστά του!!!!!! Ἐμένα αὐτά μοῦ θυμίζουν: α) ρωμαϊκή ἀρένα, β) ἀκραῖο κοινωνικό αὐτοματισμό στήν πολιτική ζωή, γ) “ἀνάθεμα”, κάτι σάν αὐτό πού ὑπέστη ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος. Ὁ Κασσελάκης αὐτό τό θεωρεῖ δημοκρατία!».

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, μέ ἀβέβαια βήματα εἰσέρχεται σήμερα ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν σύνοδο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία ἀναμένεται τοὐλάχιστον θυελλώδης. Ἐκτός ἄν ἀποδειχθεῖ κύκνειο ἆσμα τῆς Ἀριστερᾶς.

Κεντρικό θέμα