Δίλημμα Μητσοτάκη: Θά πληρώσουμε σέ ρούβλια ἤ θά «ξεμείνουμε» ἀπό φυσικό ἀέριο;

Κρύος ἱδρώτας στήν Ἀθήνα μετά τό ἐμπάργκο τῆς Μόσχας σέ Πολωνία καί Βουλγαρία – Κακός οἰωνός οἱ ἐπιθέσεις Ζαχάροβα στήν Κυβέρνηση – Οἱ λύσεις πού μελετᾶ ὁ Πρωθυπουργός

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης διακηρύσσει ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι «ἐνεργειακά ἀσφαλής», ἀλλά οἱ ἀοριστίες διά τῶν ὁποίων περιβάλλονται οἱ διαβεβαιώσεις αὐτές προκαλοῦν ἀνησυχίες μεταξύ τῶν πολιτῶν, ἀλλά καί τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων. Τό δίλημμα στό ὁποῖο δέν ἐδόθη ἀπάντησις, οὔτε μετά τήν χθεσινή σύσκεψη στό Μέγαρο Μαξίμου, εἶναι τό ἐάν ἡ Ἑλλάς θά ἀποδεχθεῖ νά πληρώσει τό ρωσσικῆς προελεύσεως φυσικό ἀέριο σέ ρούβλια, ἤ θά ὑποστεῖ τό «κόστος» πού συνεπάγεται μιά διαφορετική ἀπόφασις. «Κόστος» πού θά ἀποτελεῖ δοκιμασία γιά τήν πρωθυπουργική διαβεβαίωση περί ἐνεργειακῆς ἀσφαλείας καί μπορεῖ νά ὁδηγήσει τήν Ἑλλάδα καί σέ ἐλλείψεις τοῦ βασικοῦ ἐνεργειακοῦ ἀγαθοῦ. Τό 46,5% τῶν ἐνεργειακῶν ἀναγκῶν μας καλύπτεται ἀπό ρωσσικό φυσικό ἀέριο.

Ἡ ἀπόφασις πρέπει νά ληφθεῖ ἐντός τῶν ἀμέσως προσεχῶν ἡμερῶν, καθώς ἡ ἑπομένη πληρωμή τῆς Ἑλλάδος πρός τήν Ρωσσία εἶναι προγραμματισμένη γιά τό τρίτο δεκαήμερο τοῦ Μαΐου. Καί ἐνῶ ἐπισήμως οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες ἀπορρίπτουν τήν προοπτική πληρωμῆς σέ ρούβλια, τό Bloomberg ἀποκαλύπτει ὅτι ἐπί τῆς οὐσίας τό «μέτωπο» αὐτό ἔχει σπάσει. Εἰδικώτερα, ἐπικαλούμενο ἐνημερωμένες πηγές κοντά στήν Gazprom ἀναφέρει ὅτι τέσσερεις Εὐρωπαῖοι ἀγοραστές φυσικοῦ ἀερίου ἔχουν ἤδη πληρώσει τήν Ρωσσία σέ ρούβλια, ὅπως ἔχει ζητηθεῖ ἀπό τήν Μόσχα. Ἄλλες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι δέκα ἀκόμη ἀγοραστές εἶναι ἕτοιμοι νά πληρώσουν καί αὐτοί σέ ρούβλια καθώς ἤδη ἔχουν ἀνοίξει λογαριασμούς στήν τράπεζα τῆς Gazprom (Gazprombank). Τήν ἴδια στιγμή ὁ ρωσσικός ἐνεργειακός κολοσσός ἐπιβεβαίωσε ὅτι «πάγωσε» τίς ροές φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Πολωνία καί τήν Βουλγαρία, διότι οἱ δύο αὐτές χῶρες ἔχουν ἀρνηθεῖ νά πληρώσουν σέ ρούβλια, ἀπαίτησις πού, κατά τήν Gazprom, συνιστᾶ ἀθέτηση τῶν συμβολαίων τους. Εἶναι προφανεῖς οἱ ἐπιπτώσεις τῆς διακοπῆς αὐτῆς καί γιά τήν Ἑλλάδα, πού ἔχει δεσμευθεῖ νά συνδράμει τήν Βουλγαρία στό πλαίσιο τῆς κοινοτικῆς ἀλληλεγγύης. Πάντως κύκλοι στήν Μόσχα ἐπιμένουν ὅτι δέν θά ὑπάρξουν ἄλλες διακοπές παροχῆς φυσικοῦ ἀερίου μέχρι τίς ἡμερομηνίες τῶν ἑπομένων πληρωμῶν.

Τό γεγονός ὅτι ἔχουν ἀρχίσει πληρωμές σέ ρούβλια ἐπιβεβαιώνεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι τό ρούβλι ἰσχυροποιεῖται στίς διεθνεῖς χρηματαγορές. Χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι τό ἐπιτόκιο τοῦ δεκαετοῦς ρωσσικοῦ ὁμολόγου τό ὁποῖο μέχρι πρίν ἀπό λίγες ἑβδομάδες εἶχε ἀνέλθει στό 20%, ἤδη ἔχει ὑποχωρήσει στά πρό διετίας ἐπίπεδα τοῦ 9% μέ 10%. Ἀνεξαρτήτως πάντως τῶν ἀντικειμενικῶν αὐτῶν δεδομένων, πολλά ἐρωτήματα ὡς πρός τήν περαιτέρω στάση τῆς Μόσχας ἔναντι τῆς Ἑλλάδος δημιουργεῖ ἡ ἔντονη πολεμική πού συστηματικῶς ἀσκεῖται κατά τῆς χώρας μας μέ αἰχμή τίς δηλώσεις τῆς ἐκπροσώπου τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρίας Ζαχάροβα. Οἱ ὀξεῖες αὐτές δηλώσεις ἑρμηνεύονται ὡς προμήνυμα ἐπικείμενων μέτρων κατά τῆς Ἑλλάδος. Σέ μία τέτοια περίπτωση ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μελέτης τό ἄν καί κατά πόσον τά μέτρα πού μπορεῖ νά λάβει ἡ Ἑλλάς, ἐπαρκοῦν γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. Οἱ λεπτομέρειες αὐτῶν τῶν μέτρων, πού ἀνεκοινώθησαν μετά τήν χθεσινή κυβερνητική σύσκεψη, παρατίθενται ἐκτενῶς στήν σελίδα 2. Σέ γενικές γραμμές πάντως τό σχέδιο προβλέπει αὔξηση τῆς ἐξορύξεως λιγνίτου καί ἐνεργοποίηση ἐπί πλέον δεξαμενῆς στόν σταθμό ὑποδοχῆς ὑγροποιημένου ἀερίου στήν Ρεβυθούσα.

Ἀπό τήν Ρεβυθούσα ἐκτιμᾶται ὅτι θά ἐνισχυθεῖ καί ἡ Βουλγαρία, οἱ ἀνάγκες τῆς ὁποίας σέ φυσικό ἀέριο καλύπτονται κατά 90% ἀπό τήν Gazprom. Ἐκτιμᾶται ὅτι τόν Μάιο θά σταλοῦν στήν Βουλγαρία περίπου 140.000 κυβικά μέτρα LNG. Γιά τήν ἄνοιξη καί τό καλοκαίρι δέν ἀναμένεται νά ὑπάρξει πρόβλημα, δεδομένου ὅτι ἡ Βουλγαρία αὐτές τίς ἐποχές διατηρεῖ χαμηλές καταναλώσεις. Τό πρόβλημα θά ἐμφανισθεῖ τόν χειμῶνα, ὅταν οἱ καταναλώσεις αὐξάνονται. Ἄν παραμείνουν κλειστές οἱ στρόφιγγες ἕως τότε, θά ὑπάρξουν σοβαρές ἐπιπλοκές. Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ Βουλγαρία ἔχει ἀνακοινώσει ἀπό τόν Μάρτιο ὅτι δέν θά ἀνανεώσει τίς συμβάσεις της μέ τήν Gazprom, ὡστόσο δέν μπορεῖ ἀπό τήν μία ἡμέρα στήν ἄλλη νά ὑποκαταστήσει τρία δισ. κυβικά μέτρα φυσικοῦ ἀερίου πού χρειάζεται σέ ἐτήσια βάση!

Κεντρικό θέμα