ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δηλαδή ἄν ἦσαν «Γκρίζοι Λύκοι», θά τούς φέρνατε συνοδεία μέχρι τό Μαξίμου;

Κατάσταση διαλύσεως στήν ΕΛ.ΑΣ. ἀποκαλύπτει ἡ ἀνεμπόδιστη εἴσοδος καί μετακίνησις δολοφόνων Κροατῶν χούλιγκαν ἀπό τό Ζάγκρεμπ μέχρι τήν Νέα Φιλαδέλφεια – Τό Ὑπουργεῖο καρατόμησε ἕξι Διευθυντές Τροχαίας καί τόν Προϊστάμενο ἀντιμετωπίσεως βίας, ἀντί νά κοιτάξει πιό ψηλά

ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ τώρα γράφουμε ὅτι ἡ μεγαλύτερη ἀποτυχία τῆς Κυβερνήσεως τῆς Νέας Δημοκρατίας ἐντοπίζεται στόν τομέα τῆς ἐπιβολῆς τοῦ νόμου καί τῆς τάξεως. Αὐτό ἦταν κεντρικό σύνθημα στήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ 2019, τό ὁποῖο γιά εὐνοήτους λόγους δέν ἐπανέλαβε στήν ἐκστρατεία τοῦ 2023. Δέν μπορούσαμε ὅμως νά διανοηθοῦμε ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ἔχει περιέλθει σέ τέτοια διάλυση… Ὅτι ὑπῆρξε ἀνίκανη νά ἐλέγξει τίς κινήσεις 200 –ὀργανωμένων ἔστω– ὀπαδῶν μιᾶς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν νά διαπράττουν ἐγκλήματα στήν Ἀθήνα, ἀφοῦ διέσχισαν τά μισά Βαλκάνια γιά νά φθάσουν ἐδῶ. Καί τό χειρότερο: εἶχε ἐνημερωθεῖ ἀπό τίς 6 Αὐγούστου καί ἀπό τήν Ἀστυνομία τοῦ Ζάγκρεμπ καί ἀπό τήν Interpol γιά τίς προθέσεις τῶν Κροατῶν χούλιγκαν, ἀλλά δέν προετοιμάσθηκε γιά νά τούς ἀντιμετωπίσει.

Τούς ἄφησε νά φθάσουν ἀνενόχλητοι στήν Νέα Φιλαδέλφεια, ὅπου δολοφόνησαν μέ ἀλλεπάλληλες μαχαιριές τόν 29χρονο Μιχάλη Κατσούρη. Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι προεβλέπετο ὅτι «φίλαθλοι» ἀπό τήν Κροατία δέν θά ἔμπαιναν στό γήπεδο γιά νά παρακολουθήσουν τόν ἀγῶνα τῆς Ντυναμό μέ τήν ΑΕΚ, γιά τήν προκριματική φάση τοῦ Τσάμπιονς Λήγκ. Γιατί λοιπόν τούς ἄφησαν νά περάσουν; Τώρα καταλογίζονται εὐθῦνες στούς Διευθυντές Τροχαίας τῶν περιοχῶν ἀπό τίς ὁποῖες πέρασαν οἱ φάλαγγες τῶν αὐτοκινήτων τους. Μόνον αὐτοί φταῖνε; Θέλουν νά πιστέψουμε ὅτι ὑπῆρξε πράγματι διαταγή τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, τήν ὁποία ἠγνόησαν ὅλοι οἱ διευθυντές τῆς Τροχαίας;

Ἀνεκοινώθη πράγματι ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἀπό διημέρου εἶχε ἐκδοθεῖ ἡ διαταγή αὐτή. Περιμένουμε λοιπόν νά δοῦμε τί θά ποῦν σχετικά οἱ ἀξιωματικοί πού διενεργοῦν τήν σχετική διερεύνηση.

Τό ζήτημα ὅμως ἀποκαλύπτει ἕνα γενικώτερο κενό ἀσφαλείας πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα. Δηλαδή ἄν ἐνεφανίζοντο στήν Ἀθήνα «Γκρίζοι Λύκοι», θά ἐκινοῦντο ἀνενόχλητοι; Θά ἔφθαναν στό Μέγαρο Μαξίμου χωρίς κανείς νά τούς σταματήσει; Θά ἐκινητοποιοῦντο μόνον οἱ ἀστυνομικοί πού παρεπιδημοῦν στήν ὁδό Ἡρώδου τοῦ Ἀττικοῦ; Θά μποροῦσαν ὁμάδες «Γκρίζων Λύκων» νά ἔχουν φθάσει στήν Ἀθήνα ὅπως ἀκριβῶς ἦλθαν καί οἱ Κροᾶτες χούλιγκαν. Μέ μόνη διαφορά, ὅτι θά εἶχαν περάσει ἀπό τόν Ἕβρο. Ὅπως περνοῦν καί οἱ διακινητές παρανόμων μεταναστῶν. Δέν εἶναι αὐτή εἰκόνα σοβαρῆς χώρας.

Ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἔχει τό ἐλαφρυντικό ὅτι ἐτοποθετήθη προσφάτως στήν πολιτική ἡγεσία τῆς Ἀστυνομίας. Εἶναι ὅμως ἀρκετό νά καταλογίζει εὐθῦνες σέ μεσαῖα στελέχη; Μόνον ἑπτά ἀξιωματικοί φέρουν τήν εὐθύνη γιά τήν διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας; Οἱ ἡγεσίες εἶναι ἄμοιρες;

Ὅσο περνοῦν οἱ ὧρες, ἀποκαλύπτονται περισσότερες πτυχές τοῦ προβλήματος. Εἶναι φανερό ὅτι ὑπάρχει ὀλιγωρία. Ὅτι τό σύστημα δέν ἐλειτούργησε. «Βροχή» ἔφθαναν οἱ πληροφορίες ἀπό τήν Κροατία καί ἀπό τό Μαυροβούνιο γιά τίς κινήσεις τῶν ὀργανωμένων ὀπαδῶν. Καί ὅμως ἀφέθησαν νά περάσουν μετά ἀπό τυπικό ἔλεγχο στήν Κακαβιά. Ἦσαν πολῖτες χώρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἦταν ἀρκετό αὐτό γιά νά φθάσουν ἀνενόχλητοι μέχρι τήν Ἀθήνα; Ἄν εἶναι ἔτσι, πολλά πρέπει νά ἀναθεωρήσουμε καί ὅσον ἀφορᾶ στούς μεθοριακούς ἐλέγχους τῶν εἰσερχομένων στήν χώρα.

Ὑποστηρίζει βεβαίως ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία ὅτι τούς εἶχε ὑπό «διακριτική παρακολούθηση»! Καί τότε τί ἔγινε; Τούς «ἔχασε» κατά τήν κρίσιμη στιγμή πού ἔφθαναν στήν Νέα Φιλαδέλφεια; Γιατί δέν ἐπενέβη;

Τά ἐρωτήματα εἶναι πολλά καί ἀμείλικτα. Καί δυστυχῶς διαπιστώνουμε ὅτι ἡ Κυβέρνησις δέν δίδει πειστικές ἀπαντήσεις. Μᾶλλον καί στήν περίπτωση αὐτή γίνεται προσπάθεια περιορισμοῦ τῆς πολιτικῆς ζημίας σέ μεσαῖο ἐπίπεδο. Ὅπως ἔχει γίνει κατ’ ἐπανάληψιν μέ τήν ἐκδήλωση προβλημάτων τά ὁποῖα οἱ κρατικές ὑπηρεσίες ἀπέτυχαν νά προλάβουν ἤ καί νά καταστείλουν. Ἀλλά ὅσο ἀρνεῖται τό σύστημα νά ἀποδεχθεῖ καί νά καταλογίσει τίς εὐθῦνες σέ ὅλη τους τήν ἔκταση, δέν ὑπάρχει καί ἐλπίς νά διορθωθοῦν τά πράγματα καί νά λειτουργήσει σωστά ἡ χώρα.

Κεντρικό θέμα