Διασύρετε τό Ἔθνος κύριε Πρωθυπουργέ!

Ὅταν κάνετε συμφωνίες σέ πάρκινγκ μέ τόν Ζάεφ καί μετά τόν ἱκετεύετε τηλεφωνικῶς

Ο ΠΡΩΗΝ Πρωθυπουργός Γιῶργος Παπανδρέου συμφώνησε τήν ὑπαγωγή τῆς Ἑλλάδος στόν διεθνῆ οἰκονομικό ἔλεγχο τοῦ ΔΝΤ, σέ ἕνα μυστικό ραντεβού πού εἶχε μέ τόν τότε διευθύνοντα σύμβουλο τοῦ Ταμείου στήν …κουζίνα τοῦ ξενοδοχείου τοῦ Νταβός. Ἐκεῖ ὁρίσθηκε τό μέλλον τῆς πατρίδος μας. Τό ἀπεκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Στρώς Κάν!

Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας προοδεύει. Ὅπως ἀπεκάλυψε πρό τριημέρου ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε μαζί του τήν ἀναγνώριση μακεδονικῆς γλώσσης κατά τήν διάρκεια ἑνός μυστικοῦ ραντεβού πού εἶχαν σέ ὑπαίθριο χῶρο …πάρκινγκ στήν λίμνη Δοϊράνη! Χωρίς κανείς μέχρι τώρα νά τολμήσει νά τόν διαψεύσει.

Ποιός νά τό σκεφτόταν! Σέ χώρους πού στήν πατρίδα μας συνήθως συναντῶνται παράνομα ζευγαράκια, μακρυά ἀπό τά ἀδιάκριτα βλέμματα, ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος συναντήθηκε μέ ὁμόλογό του γιά νά ἐκχωρήσει τίτλους πολιτιστικῆς κληρονομίας: Τόν ὅρο «μακεδονικός-μακεδονική». Καί τό κορυφαῖο: Δέν φθάνει πού ἡ κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ τούς χάρισε γλῶσσα, ἐθνικότητα (ἰθαγένεια κατά δήλωσή της) καί σύνθετο ὄνομα, τώρα ἡ ἴδια αὐτή κυβέρνησις παρακαλεῖ τούς Σκοπιανούς γονυπετής νά σταματήσουν νά «παραβιάζουν» τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἐπειδή ὁμιλοῦν συνεχῶς γιά «μακεδονική ἐθνικότητα» καί «μακεδονική γλῶσσα».

Ὅπως ἀπεκάλυψε χθές ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος στήν ἐκπομπή «Καλημέρα Ἑλλάδα» μέ τόν Γιῶργο Παπαδάκη (Ἀντέννα), ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας τηλεφώνησε στόν ὁμόλογό του γιά νά τόν ἱκετεύσει νά πάψει νά ἀναφέρει τό κράτος του ὡς «Μακεδονία» –σκέτο– ἀντί τοῦ ὅρου «Βόρειος Μακεδονία» πού προβλέπει ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν. Τό χειρότερο ἀπό ὅλα ὅμως εἶναι τό ἑξῆς: ὁ Ζάεφ τόν ἀκούει, ἀλλά τόν γράφει στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του!

Στήν τελευταία ὁμιλία του στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καί παρά τό γεγονός ὅτι εἶχε προηγηθεῖ τηλεφωνικό… «διάβημα» διαμαρτυρίας Τσίπρα πρός τόν ἴδιο, ὁ Σκοπιανός Πρωθυπουργός ἐπέμεινε νά κομπορρημονεῖ πώς ἀναγνωρίζεται μέ τήν συμφωνία «μακεδονική ἐθνικότητα καί μακεδονική γλῶσσα». Καί ἐπί τῆ βάσει αὐτῆς τῆς διακηρύξεως τόν χειροκρότησε ὄρθια ἡ Ὁλομέλεια! Κατέστημεν δηλαδή, ὅπως θά ἔλεγε καί ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ἡ χλεύη τῶν ἡττημένων.

Εἰλικρινά δέν ὑπάρχουν λόγια γιά νά ἐκφράσουν αὐτό πού αἰσθανόμεθα. Ὁ κύριος Τσίπρας εἶναι πολιτικός μας ἀντίπαλος, διαφωνοῦμε μέ τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν θέσεών του καί τῶν πολιτικῶν του, ὡστόσο δέν μποροῦμε νά προσπεράσουμε τό γεγονός ὅτι εἶναι ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρωθυπουργός ὅλων μας θεωρητικά.

Ὅταν λοιπόν διαβάζουμε ὅτι ὁ Πρωθυπουργός μας ἔκανε ἀγέρωχη διαπραγμάτευση καί παρέδωσε τήν μακεδονική γλῶσσα σέ ἕνα πάρκινγκ στήν Δοϊράνη, δέν θεωροῦμε πώς ἐξευτελίζεται μόνον ὁ ἴδιος. Ἐξευτελιζόμεθα ὅλοι μας. Μᾶς ἐξευτελίζει, ἀκριβέστερα. Καί ὅταν σηκώνει τό τηλέφωνο, γίνεται ὁ παράκλητος τοῦ Ζάεφ καί ἐκλιπαρεῖ τόν ὁμόλογό του νά πάψει νά ὁμιλεῖ γιά «Μακεδονία» καί «μακεδονική ἐθνικότητα», δέν διασύρεται μόνον ὁ ἴδιος, διασύρεται καί τό Ἔθνος στό σύνολό του.

Αὐτή εἶναι ἡ κατάστασις καί δέν βλέπουμε πῶς μπορεῖ νά ἀλλάξει. Μόνο νά χειροτερεύσει μπορεῖ. Παρέλκει βεβαίως νά ρωτήσουμε τούς θρασύτατους νεαρούς κυβερνητικούς πού μᾶς ἐπετέθησαν προσφάτως γιά τήν στάση μας στό Μακεδονικό, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀναγνωρίζουμε στά πάρκινγκ τῆς Δοϊράνης «μακεδονική γλῶσσα», ὅταν τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος ὑποστηρίζει πώς αὐτή εἶχε ἐκχωρηθεῖ ἀπό τό 1977 ἐπί Κωνσταντίνου Καραμανλῆ;

Γιά νά τήν ἀναγνωρίζουμε σήμερα σημαίνει πώς κανείς Καραμανλῆς ἤ ὅποιος ἄλλος δέν τήν εἶχε ἀναγνωρίσει τότε, ὅπως ψευδῶς διαδίδεται ἀπό τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν.

Δέν παρέλκει ὅμως κάτι ἄλλο, ἀντιθέτως, θεωροῦμε ἐπείγει: Ἡ ἀναλυτική σύγκρισις τοῦ κειμένου τῆς συμφωνίας στήν ἀγγλική πού ὑπερισχύει καί τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου. Διότι ἀπό τήν ἀντιπαραβολή, πέραν τοῦ ὅρου nationality, φοβούμεθα πώς θά ἀνακαλύψουμε καί ἄλλους διασυρμούς. Καί ἄλλους σκελετούς. Καί ἄλλες ἧττες. Δυστυχῶς…

Κεντρικό θέμα