Διαγράφουν τό «Βόρεια» πρίν στεγνώσει ἡ μελάνη!

Σκέτο «Μακεδονία» στίς Βρυξέλλες – Ὁ Ζάεφ ὁμιλεῖ γιά μακεδονική ἐθνική ταυτότητα

ΕΝΤΟΣ τῶν ὀργάνων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως οἱ ἑταῖροι μας, εἰδικῶς τώρα πού εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή, εἶναι τύπος καί ὑπογραμμός. Ὅπως ἀπεκάλυψε μέ ἱκανοποίηση χθές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς (στό ραδιόφωνο «24/7» στούς Βασίλη Σκουρῆ καί Ἀγγελική Σπανοῦ) στήν Σύνοδο τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν μέ ἐξαίρεση τόν Ὁλλανδό συνάδελφό του πού ἀπεκάλεσε τά Σκόπια «Μακεδονία» σκέτο, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι 27 ἀπεκάλεσαν τήν γειτονική χώρα «Βόρεια Μακεδονία».

Αὐτά ἐντός τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τῆς ΕΕ. Διότι ἐκτός αὐτῶν, στίς δημόσιες δηλώσεις πού γίνονται ἀπό κορυφαίους ἀξιωματούχους ἀλλά καί σέ διεθνῆ συνέδρια ὅπως τό κροῦσμα πού ἀποκαλύπτουμε σήμερα, οἱ ἑταῖροι μας ἐγκαταλείπουν τροχάδην τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρειος» πρίν καλά-καλά στεγνώσει ἡ μελάνη ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν τήν ὁποία γράφουν στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους.

Ἡ «Ἑστία» δημοσιεύει σήμερα τό λογότυπο καί τό πρόγραμμα τοῦ διεθνοῦς συνεδρίου Crans Montana Forum πού πραγματοποιεῖται αὐτές τίς μέρες στό Hotel Le Plaza στίς Βρυξέλλες. (Ὁλοκληρώνεται αὔριο.) Σέ αὐτό ὁ Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων ἀναφέρεται ὡς ἑξῆς: «Mr Zoran Zaev, Prime Minister, Macedonia». Οἱ διοργανωτές τοῦ συνεδρίου ὡς φαίνεται οὐδέν ἐπληροφορήθησαν περί… Ψαράδων, …Πρεσπῶν, …ἱστορικῆς συμφωνίας …«Βορείου Μακεδονίας».

Τό ἀκόμη χειρότερο γιά ἐμᾶς εἶναι πώς πλήν αὐτῶν οὐδέν ἄκουσε ἤ ἔκανε πώς δέν ἄκουσε καί ὁ Πρόεδρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ. Ὁ Πολωνός ἀξιωματοῦχος ἀνεφέρθη ρητῶς στίς «Ἀρχές τῆς Μακεδονίας» ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ζάεφ στίς Βρυξέλλες χθές. Γιά νά συμπεράνουμε τί; Πώς «Βόρειο Μακεδονία» οἱ ἑταῖροι μας θά ἀποκαλοῦν τά Σκόπια μόνον ὅταν εἴμαστε μπροστά, καί μόνο στίς ἐπίσημες συνεδριάσεις τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων; Στήν δημόσια σφαῖρα ἐπικρατεῖ ἤδη τό σκέτο «Μακεδονία» ἄνευ τῆς Βορείου!

Οἱ παρεξηγήσεις ὅμως δέν σταματοῦν ἐδῶ. Συνεχίζονται καί μέ τό θέμα τῆς μακεδονικῆς ἐθνότητος. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Κοτζιᾶς ἀπαντώντας ἐμμέσως στό προχθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» (τό ἀγγλικό κείμενο τῆς συμφωνίας περιέχει τόν ὅρο nationality-ἐθνικότητα, ἐνῶ τό ἑλληνικό τόν ὅρο ἰθαγένεια) ὑπεστήριξε ὅτι στό Διεθνές Δίκαιο ὁ ὅρος nationality δέν ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἐθνικότητος ἀλλά τήν ἔννοια τῆς ἰθαγένειας. Συνεπῶς κατά τήν γνώμη του ἡ Ἑλλάς οὐδέποτε ἀνεγνώρισε «μακεδονική ἐθνότητα» ἤ «μακεδονική ἐθνικότητα».

Συγκεκριμένως ὁ κ. Κοτζιᾶς δήλωσε: «Ἐάν ἀνοίξετε ἕνα ὁποιοδήποτε λεξικό ἡ λέξη nationality ταυτίζεται μέ τόν ὅρο ethnicity. Ὅμως ἡ λέξη nationality καί ethnicity εἶναι διαφορετικές στό Διεθνές Δίκαιο καί ὅταν ὑπογράφουμε μιά συμφωνία δέν πᾶμε μέ τά ἐκλαϊκευμένα λεξικά. Στό Διεθνές Δίκαιο ἡ λέξη nationality μεταφράζεται ὡς “ἰθαγένεια”».

Δυστυχῶς γιά τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν δέν ἔχει τήν ἴδια ἄποψη μέ τήν δική του γιά τήν ἑρμηνεία τῆς συμφωνίας ὁ Ζόραν Ζάεφ. Ἀμέσως μετά τήν συνάντησή του μέ τόν Ντόναλντ Τούσκ δήλωσε ὅτι «χωρίς γραμμάρια ἀμφιβολίας εἴμαστε σίγουροι γιά μία πλήρη καί διεθνῶς ἀναγνωρισμένη μακεδονική ἐθνική ταυτότητα, προστατευμένη καί ἐνισχυμένη». Ἐλπίζουμε ὁ ὅρος «ἐθνική» κάτι νά λέει στόν κ. ὑπουργό.

Κεντρικό θέμα