Διαφωνία Βούτση – Μαξίμου γιά τά προνόμια τοῦ Καμμένου

Ἀπαιτεῖ τήρηση τοῦ κανονισμοῦ πρός διάσωση τῆς δεδηλωμένης – Ἀλχημεῖες Τζανακόπουλου

ΣΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ἀλχημεῖες καί σέ ἑρμηνεῖες τοῦ κανονισμοῦ τῆς Βουλῆς, οἱ ὁποῖες εἶναι κυριολεκτικῶς «στόν ἀέρα», προσφεύγει πανικόβλητη ἡ Κυβέρνησις, προκειμένου νά «ἐξημερώσει» τό ἄγριο θηρίο πού ὀνομάζεται Πάνος Καμμένος καί νά γλυτώσει τήν βίαια πτώση της, πρίν ἀπό τήν ἐθνική ἐπέτειο τῆς 25ης Μαρτίου. Ὅπως πληροφορεῖται ἡ «Ἑστία» ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς Νίκου Βούτση, ὁ ὁποῖος εἶναι μᾶλλον ἐνοχλημένος ἀπό τήν παρέμβαση τῆς Κυβερνήσεως σέ θέματα λειτουργίας τοῦ Κοινοβουλίου, ὅταν ὑπάρξει τό θέμα –τῆς ἑρμηνείας τοῦ κανονισμοῦ γιά τό ἐάν συγκροτεῖται κοινοβουλευτική ὁμάδα μέ πέντε βουλευτές πού δέν ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπό τό ἴδιο κόμμα– «θά εἰσηγηθοῦμε τά δέοντα».

Συμφώνως πρός τίς ἴδιες πηγές, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἐμφανίζεται ἀποφασισμένος νά τηρήσει τόν κανονισμό πού δέν ἀναγνωρίζει κοινοβουλευτική ὁμάδα σέ τέτοιες περιπτώσεις, γι’ αὐτό δέν πρόκειται νά ἀποστείλει ἑρμηνευτικό ἐρώτημα πρός τήν ἐπιστημονική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς. Θά ἀναλάβει τό βάρος τῆς ἀποφάσεως μόνος του. Κατά πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», ὁ Πρόεδρος προσανατολίζεται σέ μιά λύση πού θά ἀποτελεῖ ὅπως μᾶς ἐλέχθη «μερική θεραπεία τοῦ προβλήματος». Καί βάσει τῆς λογικῆς δέν πρέπει νά ἀποκλείεται νά προταθεῖ καί στόν Πρόεδρο τῶν ΑΝΕΛ Πάνο Καμμένο καί στόν Πρόεδρο τοῦ Ποταμιοῦ Σταῦρο Θεοδωράκη μιά λύσις πού θά τούς ἐπιτρέπει νά διατηρήσουν τά προνόμιά τους ὡς ἀρχηγοί, μεμονωμένως, ἀλλά ὄχι μιά λύση πού θά τούς ἐπιτρέψει νά διατηρήσουν τά προνόμιά τους ὡς κοινοβουλευτικές ὁμάδες.

Ἄρα, θά πρέπει νά ἐγκαταλείψουν τά γραφεῖα τους στήν Βουλή, νά ἄρουν τίς ἀποσπάσεις ἀστυνομικῶν καί δημοσίων ὑπαλλήλων πού δικαιοῦνται, νά χάσουν τίς θέσεις ἀντιπροέδρων καί ἐνδεχομένως νά ἀπολύσουν τούς μετακλητούς ὑπαλλήλους πού ἀπασχολοῦν βάσει τοῦ κανονισμοῦ στά πολιτικά γραφεῖα τους. Λίαν ἀμφίβολο ἄν ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων θά δεχθεῖ μιά τέτοια λύση, εἰδικῶς ἄν λάβει κανείς ὑπ’ ὄψιν του ὅτι ἡ ἀπαίτησίς του νά ἑρμηνευθεῖ ὁ κανονισμός ὥστε νά ἐξακολουθήσει νά διαθέτει κοινοβουλευτική ὁμάδα συνδυάζεται μέ τό τελεσίγραφό του πρός τόν Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα, νά ἀπομακρύνει ἀπό τήν Κυβέρνηση τούς ὑπουργούς Ἕλενα Κουντουρᾶ, Τέρενς Κουίκ καί Βασίλη Κόκκαλη.

Τό «σκληρό ρόκ» πού υἱοθετεῖ αὐτές τίς ἡμέρες ὁ πρώην ἑταῖρος τοῦ κ. Τσίπρα ἐπιτιθέμενος στόν Πρωθυπουργό –ὅτι «τόν πούλησε ἑκατό φορές», ὅτι «ἀπομάκρυνε ἀξιωματικούς ἐπειδή διαφωνοῦσαν μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» κ.λπ., πιστοποιεῖ ὅτι ὁ μέχρι χθές πιστός σύμμαχος τοῦ Τσίπρα δέν θά ἡσυχάσει ἄν δέν πάρει τό αἷμα του πίσω. Ὁ ἀκτιβισμός Καμμένου δείχνει πώς θορύβησε τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία χθές μέσω τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου κάλεσε τό Κοινοβούλιο μέ τήν ἐπίκληση ἠθικῶν ἀρχῶν (!) νά διασώσει τίς κοινοβουλευτικές ὁμάδες τοῦ Ποταμιοῦ καί τῶν ΑΝΕΛ. Μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά γλυτώσει κοινοβουλευτικῶς τά γυμνάσια στήν Ὁλομέλεια. Συγκεκριμένως ὁ κ. Τζανακόπουλος δήλωσε: «Δέν εἶναι ἠθικά ἤ πολιτικά ὀρθό νά διαλύονται κοινοβουλευτικές ὁμάδες κομμάτων πού στίς ἐκλογές ἐξασφάλισαν τήν εἴσοδό τους στό Κοινοβούλιο παρά τό γεγονός ὅτι βουλευτές, γιά λόγους συνειδήσεως ἤ ἀπόψεως, μποροῦν νά ἀποχωρήσουν».

Ἡ λύσις αὐτή ὅμως ἐπειδή συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ κανονισμοῦ καί θά προκαλέσει θύελλα ἀντιδράσεων ἀπό τά κόμματα τῆς Ἀντιπολιτεύσεως δέν φαίνεται νά ἐνθουσιάζει τόν Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Νῖκο Βούτση. Ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Προέδρου μάλιστα λέγεται πώς ναί μέν ἡ Κυβέρνησις ἐξέφρασε τήν πολιτική βούληση ὅτι πρέπει νά διατηρηθεῖ ἡ συνοχή τῶν κομμάτων, «ἀλλά ὁ κανονισμός θά τηρηθεῖ, καί μήν θεωρεῖ κανείς δεδομένο ὅτι θά τηρηθεῖ ἀπολύτως ἡ ἄποψη τῆς Κυβέρνησης». Ἐξ οὗ καί ἡ κατηγορηματικότης μέ τήν ὁποία τό περιβάλλον τοῦ Προέδρου τῆς Βουλῆς ξακαθαρίζει: «Θά ὑπάρξει μερική ἀποθεραπεία τοῦ προβλήματος. Δέν πρόκειται νά κάνουμε κάτι διαφορετικό ἀπό τόν πυρῆνα τοῦ προβλήματος».

Τούτων δοθέντων ὁ κλῆρος γιά τήν λύση τοῦ προβλήματος, καί δεδομένου ὅτι ὁ πρόεδρος θέλει νά τηρήσει τόν κανονισμό, ὁ κλῆρος τῆς τελικῆς λύσεως ἀνήκει στόν κ. Τσίπρα. Οἱ προδοσίες στήν πολιτική μεταξύ συμμάχων πληρώνονται! Ἐκτίμησή μας; Χωρίς ἀνασχηματισμό τῶν ὑπουργῶν τῶν ΑΝΕΛ τό πρόβλημα δέν ἐπιλύεται.

Κεντρικό θέμα