Δεῦτε τελευταῖον ἀνασχηματισμόν γιά τό καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ

Ἀποχωρεῖ ὁ Καμμένος – Ὁ Θεοδωράκης στό κατώφλι

Η ΠΕΡΑΙΩΣΙΣ ὅλων τῶν ἐκκρεμοτήτων πού εἶχε στήν ἀτζέντα του ὁ Πρωθυπουργός –Συμφωνία γιά τό χρέος, προσφυγικό, Μακεδονικό, ἀξιολόγησις– τοῦ δίδουν τήν δυνατότητα καί τόν πολιτικό χρόνο νά ἀξιοποιήσει τούς καλοκαιρινούς μῆνες προκειμένου νά βρεῖ λύσεις γιά νά περιορίσει τό εὖρος τῆς βεβαίας ἥττας του. 14 μονάδες προηγεῖται ἡ ΝΔ συμφώνως πρός τήν τελευταία δημοσκόπηση.

Στήν κυβέρνηση καί τό Μέγαρο Μαξίμου γιά κάποιον περίεργο λόγο θεωροῦν ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός μέ ἄρωμα ΠΑΣΟΚ πού ἑτοιμάζει ὁ Πρωθυπουργός γιά τά τέλη Αὐγούστου-ἀρχές Σεπτεμβρίου, σέ συνδυασμό μέ τήν υἱοθέτηση μιᾶς «κεντροαριστερῆς ἀτζέντας», μπορεῖ νά ἀποτελέσει λύση στά τραγικά ἀδιέξοδα τῆς κυβερνήσεώς του καί νά ἀποτελέσει τήν καύσιμο ὕλη προκειμένου νά περιορίσει τήν πρωτοπορία τῆς ΝΔ τήν ὁποία παρατηρεῖ πλέον μέ τά …κιάλια. Γράφουμε «γιά κάποιον περίεργο λόγο», διότι συμφώνως πρός παράγοντα τοῦ δημοσίου βίου ὁ καλύτερος ἀνασχηματισμός μιᾶς κυβερνήσεως εἶναι ὁ πρῶτος πού γίνεται ἀμέσως μετά ἀπό ἐκλογές, ὄχι βεβαίως ὁ τελευταῖος, σάν τόν ἐκλογικό ἀνασχηματισμό πού σχεδιάζει ὁ κ. Τσίπρας καί ἔχει πιθανότητες νά γίνει (μικρές ἀλλά ὑπαρκτές) ἀκόμη καί μέσα στό καλοκαίρι. Ὅταν ὁ κ. Τσίπρας ἔλεγε πρό μηνός, σχεδόν, στήν ΕΡΤ ὅτι «ἔχω πολιτικό σχεδιασμό γιά τούς 15 ἑπόμενους μῆνες», εἶναι σαφές τί ἐννοοῦσε. Πρόκειται γιά ἕνα σχέδιο Μέττερνιχ τεσσάρων σημείων μέ τό ὁποῖο θά θέσει πρό τῶν εὐθυνῶν της τήν Ἀντιπολίτευση εἰδικά τήν ἐλάσσονα. Αὐτό περιλαμβάνει:

– Τήν ψήφιση τοῦ νόμου γιά τήν ἁπλή ἀναλογική στήν Αὐτοδιοίκηση καί τήν κατάτμηση τῶν μεγάλων περιφερειῶν. Ἤδη τό ΚΚΕ ἔχει «μυριστεῖ» τήν παγίδα καί γι’ αὐτό δήλωσε ὅτι θά ψηφίσει τό συγκεκριμένο ἄρθρο γιά τήν ἀναλογική μέ τήν υἱοθέτηση τοῦ ὁποίου θά καταστοῦν οἱ Δῆμοι ἀκυβέρνητοι.

– Τήν ἔναρξη τῶν διαδικασιῶν ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος μέ ὁμιλία Τσίπρα στίς 24 Ἰουλίου, ἡ ὁποία θά περιλαμβάνει τό καυτό θέμα τῶν σχέσεων Κράτους – Ἐκκλησίας, τήν ἐθνικοποίηση τῶν δημοσίων ἀγαθῶν, τήν ἐκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ἀπό τόν λαό –πιθανῶς ἄν τό θελήσει ἡ Ἀντιπολίτευσις, καί τά μή κρατικά ΑΕΙ. Αὐτή τήν ἑβδομάδα ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος, καθηγητής Μιχάλης Σπουρδαλάκης, θά παραδώσει τό τελικό πόρισμα στόν Πρωθυπουργό.

– Τήν ἐπαναφορά τῶν συλλογικῶν διαπραγματεύσεων καί τοῦ κατωτάτου μισθοῦ ἔστω καί ἄν, ὅπως λένε οἱ γνωρίζοντες, θά πρόκειται γιά «κουτσουρεμένη» μεταρρύθμιση.

– Τήν ἀνακοίνωση συγκεκριμένων μέτρων γιά τήν μείωση τῆς φορολογίας γιά τό ἔτος 2020, ὁρίζων πού ξεφεύγει κατά πολύ τῆς διακυβερνήσεώς του. Στήν οὐσία θά πρόκειται γιά προεκλογικές ὑποσχέσεις καί ὄχι γιά μέτρα πού θά περιλαμβάνονται στόν Προϋπολογισμό.

Αὐτή ἡ ἀτζέντα σέ συνδυασμό μέ τήν σκανδαλολογία ἡ ὁποία ἄρχισε νά ζεσταίνεται ξανά μέ διαρροές σέ φιλικά ἔντυπα τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά καί τήν περαιτέρω βελτίωση στίς σχέσεις μας μέ τά Σκόπια θά πρέπει νά ὑπηρετηθοῦν κατά τό σχέδιο τῶν ἐγκεφάλων τοῦ Μαξίμου ἀπό μία …κεντροαριστερή κυβέρνηση στήν ὁποία –ἄν θά τό ἤθελε– θά χωροῦσε ἴσως καί ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης.

Μέ ἀνοικτό τό Σκοπιανό, ὅπως εἶναι σήμερα, καί μέ προσθήκη νέου μετώπου Πολιτείας – Ἐκκλησίας σίγουρα θά δυσκολευθεῖ νά παραμείνει, πάντως, σέ αὐτό τό σχῆμα ὁ Πάνος Καμμένος, καθώς θά κινδυνεύσει μέ πολιτική ἐξαέρωση. Ἤδη πιέζεται. Γι’ αὐτό ἄλλωστε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης ἐπεσκέφθη ἤδη μυστικά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο γιά νά συντονίσουν τίς ἀντιδράσεις τους. Γι’ αὐτό καί χθές μιλώντας στό Ἐθνικό Συμβούλιο τῶν Ἀνεξαρτήτων Ἑλλήνων εἶπε στά στελέχη του ἀναφερόμενος στήν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πώς «θά ἀποσυρθοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα».

Στόν ἀντίποδα, παρατηρώντας τήν ἀλλαγή πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τό Ποτάμι ἀπεφάσισε χθές μέ ἀπόφαση τῆς Μεγάλης Συνελεύσεώς του τήν ἀποχώρηση ἀπό τό ΚΙΝΑΛ, καθώς διαφωνεῖ μέ τήν γραμμή ἴσων ἀποστάσεων τῆς Φώφης Γεννηματᾶ πού τελικῶς λειτουργεῖ στήν πράξη ὑπέρ τῆς ΝΔ. Ἀπεχώρησε ἐπίσης, διότι εἶναι ἤδη ἐδῶ καί καιρό σέ ἀνοικτό «φλέρτ» μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ, μέ ἀφορμή τό Μακεδονικό. Πρῶτο τέστ τῆς νέας σχέσεως ΣΥΡΙΖΑ – Ποταμιοῦ θά εἶναι ἡ στάσις τοῦ κόμματος στήν ψηφοφορία γιά τήν ἁπλή ἀναλογική στήν Αὐτοδιοίκηση καί οἱ θέσεις πού θά διατυπώσει γιά τό Σύνταγμα.

Κεντρικό θέμα