Δένδιας: Καί τώρα 12 μίλια σέ Ἰόνιο – Κρήτη μετά τήν ἐπικύρωση τῆς ΑΟΖ

Ἄμεσα πρός κύρωση στήν Βουλή οἱ συμφωνίες μέ Αἴγυπτο καί Ἰταλία – Ἐπικοινωνία ΥΠΕΞ καί Προέδρου Κοινοβουλίου Κώστα Τασούλα

ΡΑΓΔΑΙΕΣ εἶναι οἱ ἐξελίξεις στήν περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου μετά τήν τμηματική ὁριοθέτηση τῆς ΑΟΖ μεταξύ Ἑλλάδος – Αἰγύπτου. Ἡ συμφωνία γιά τήν ὁποία ἦταν ἐνήμεροι Ἀμερικανοί καί Γερμανοί –ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Μάικ Πομπέο τηλεφώνησε στόν ὁμόλογό του Σούκρι κατά τήν συνάντησή του μέ τόν Νῖκο Δένδια– θά κυρωθεῖ συντόμως ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο μαζί μέ τήν ἀντίστοιχη τῆς Ἰταλίας μόλις αὐτό ἀνοίξει. Ἤδη ἐπικοινώνησε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν μέ τόν εὑρισκόμενο στήν Ἤπειρο Πρόεδρο τοῦ Κοινοβουλίου Κώστα Τασούλα γιά τίς ἀναγκαῖες συνεννοήσεις.

Στήν συμφωνία μέ τήν Ἰταλία θά προσαρτηθοῦν ἐπίσης δύο πρωτόκολλα, μέ τήν ἀκριβῆ θέση ἑλληνικῶν οἰκοπέδων πρός ἔρευνα ὑδρογονανθράκων στό Ἰόνιο πρός ἀποφυγή παρανοήσεων. Ἡ κύρωσις τῶν συμφωνιῶν ἀπό τήν Βουλή, ἡ ἐπικύρωσίς τους ἀπό τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου καί ἡ δημοσίευσίς τους στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως λύνει τά χέρια τῶν Μητσοτάκη – Δένδια νά προχωρήσουν στό ἑπόμενο στάδιο εἴτε μέ Προεδρικό Διάταγμα εἴτε μέ Νόμο, νά ἐπεκτείνουν τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος στά 12 μίλια στό Ἰόνιο καί νοτίως τῆς Κρήτης, δημιουργώντας πλεονέκτημα γιά τήν Ἑλλάδα ἐν ὄψει διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία, διεθνοῦς διαιτησίας ἤ παραπομπῆς στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Δεδομένης τῆς ὁριοθετήσεως ΑΟΖ (99 μίλια νοτίως τῆς Κρήτης), ἡ Ἑλλάς δύναται πλέον νά τό πράξει. Ὁ μόνος πού ἐκφράζει διαφωνία εἶναι ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ μερική ἐπέκτασις ὑδάτων θά ἀποτελέσει ἀναγνώριση ὅτι τό Αἰγαῖο εἶναι θάλασσα εἰδικῶν συνθηκῶν ἀλλά στό ΥΠΕΞ δέν ἀνησυχοῦν. Ἔχουν μελετήσει ὅλους τούς φακέλους μέ τά ἐπιχειρήματα Ἑλλάδος – Τουρκίας ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἐπαφῶν Καραμανλῆ – Ντεμιρέλ.

Εἶναι, δέ, τόσο προχωρημένα τά πράγματα γιά τόν σχεδιασμό τῆς ἐπεκτάσεως τῶν χωρικῶν ὑδάτων, ὥστε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἦταν ἐξαιρετικά ἀποκαλυπτικός στήν συνέντευξή του στόν ΣΚΑΪ.

(Ἀπόστολος Μαγγιριάδης, Ἀντώνης Ἀντζολέτος ) Δήλωσε τήν Παρασκευή:

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κι ἐχθές στήν ἀνακοίνωση πού ἔβγαλαν, ἔλεγαν ὅτι πρέπει ν’ αὐξήσουμε τά χωρικά μας ὕδατα ἀπό τά 6 στά 12 ναυτικά μίλια στό Ἰόνιο.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Ἔχω βρεῖ προεργασία στό Ὑπουργεῖο. Ὅπως σᾶς εἶπα, ἔχω ὅλα τά πρακτικά ὅλων τῶν προηγούμενων συναντήσεων. Ξέρετε, κανείς δέν ξεκινάει, δέν ὑπάρχει παρθενογένεση, κάθε κράτος εἶναι μιά μακρά συνέχεια. Καί ὀφείλεις νά σέβεσαι τήν παράδοση τήν ὁποία χειρίζεσαι. Ἔχω βρεῖ προεργασία γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων καί εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἡ κυβέρνηση τό ἀντιμετωπίζει. Θέλει μιά προεργασία, δηλαδή κλείσιμο κόλπων κ.τ.λ., ἀλλά εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἡ κυβέρνηση τό ἀντιμετωπίζει ἔγκαιρα καί θά ἐνημερώσω καί τούς συναδέλφους τῶν κομμάτων καί θά προβοῦμε στίς ἀνάλογες ἐνέργειες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στήν περίπτωση αὐτή πού κλείναμε μόνο στό Ἰόνιο, μήπως θά δημιουργούσαμε ἕνα ἀρνητικό προηγούμενο στό Αἰγαῖο, ἐάν ἡ Ἑλλάδα προχωροῦσε στήν αὔξηση τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἀπό τά 6 στά 12 μόνο στό Ἰόνιο;

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Μποροῦμε νά τό δοῦμε μ’ ἕναν πιό θετικό τρόπο, ὅτι ἡ Ἑλλάδα προβαίνει σέ ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἐκεῖ πού ἔχει κλείσει τά ζητήματα χαρακτηρισμοῦ τῶν θαλασσίων ζωνῶν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μέ τίς γειτονικές χῶρες οὐσιαστικά.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ: Μάλιστα. Ὑπάρχουν ἀπόψεις γιά ὅλα τά θέματα, σέβομαι ὅλες τίς ἀπόψεις. Σᾶς ξαναλέω ὅτι ἔχουμε πάρα πολύ μεγάλη διεθνῆ ἐμπειρία, τήν ὁποία ἔχουμε ἀποκτήσει μέσω τῶν συμβούλων μας. Συζητᾶμε μέ τά κόμματα, αὐτά εἶναι ἐθνικά θέματα, κανείς δέν ἔχει τό μονοπώλιο τῆς ἀλήθειας, ἀλλοίμονο. Καί νομίζω ὅτι μποροῦμε καί σ’ αὐτό νά ἔχουμε μιά καινούργια ἐθνική προσέγγιση καί μιά καινούργια ἐθνική ἐπιτυχία. Θέλω νά εἶμαι εἰλικρινής. Ἡ χθεσινή συμφωνία εἶναι μιά συμφωνία τῆς ὁποίας τήν πολιτική εὐθύνη καί τήν πολιτική ἀναδοχή τήν ἔχει ἡ κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἀλλά καταλήξαμε σέ αὐτήν μετά ἀπό προσπάθειες πολλῶν ἐτῶν, πολλῶν ἀνθρώπων, πολλῶν ὑπουργῶν, πολλῶν κυβερνήσεων. Κατά συνέπεια, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη αἰσθάνεται τήν ἀσφάλεια νά θεωρεῖ ὅτι ἐκπροσωπεῖ συνολικά μιά ἀντίληψη τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος, γιά τό πῶς διασφαλίζονται τά συμφέροντα τῆς χώρας.

Καί νομίζω, φάνηκε ἀπό τίς ἀνακοινώσεις τῶν κομμάτων αὐτό, ἀκόμα καί ἀπό τίς ἀμήχανες ἀνακοινώσεις, ὅταν κάποιο κόμμα, ἴσως γιά δικούς του λόγους, αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη ν’ ἀφήσει κάποιους μικρούς τόνους διαφοροποίησης. Ἐγώ θεωρῶ αὐτή τή συμφωνία ὡς μιά μεγάλη ἐθνική ἐπιτυχία κι ἕνα μεγάλο ἐθνικό κεκτημένο».

Κεντρικό θέμα