Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Από αριστερά: Ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, ο κ. Δημήτρης Νατσιός

Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Σέ δύο σημαντικές ἐπισημάνσεις προέβη ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας, μιλῶντας χθες στήν Βουλή καί γιά τό νομοσχέδιό του, περί «Κέντρου Καινοτομίας», ἀπαντῶντας στόν πρόεδρο τοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος «Νίκη» κ. Δημ. Νατσιό. Πρῶτον, ξεκαθάρισε, προκληθείς, ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἐκφράζει τό παρελθόν καί προδιαγράφει τό μέλλον τῆς Νέας Δημοκρατίας καί, δεύτερον, ἐπανέλαβε -μέ μιάν ἀρκετά προσεκτική διατύπωση- τό ὅτι οἱ Τοῦρκοι διευρύνουν τήν ἀτζέντα τῶν θεμάτων τοῦ διαλόγου μέ τήν Ἑλλάδα. Ἐπανέλαβε μάλιστα ὅσα ἔχει ἤδη δηλώσει γιά τήν «ὑπαρξιακή ἀπειλή» τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάς ἀπό «γειτονική χώρα».

Ὁ κ. Δένδιας ἀνέφερε μέν ὅτι «οὐδέποτε μίλησα γιά διεύρυνση στήν ἑλληνοτουρκική ἀτζέντα» ἀλλά διευκρίνισε: «μίλησα γιά διεύρυνση στήν τουρκική ἀτζέντα. Εἶναι διαφορετικό». Πράγματι, εἶναι διαφορετικό. Ὅμως καί αὐτό ἀκόμη τό στοιχεῖο, περί διευρύνσεως τῆς ἀτζέντας ἀπό τήν Τουρκία (κάτι πού ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἶχε χαρακτηρίσει «ἀπαράδεκτο» μιλῶντας σέ διεθνές συνέδριο), τό ἀκοῦμε μόνον ἀπό τόν κ. Δένδια. Ὁ Πρωθυπουργός καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι προσφάτως μάλιστα εἶχαν μεταβεῖ στήν Τουρκία, τηροῦν ἐπί τοῦ προκειμένου αἰδήμονα σιγήν.

Ἐξ ἄλλου, ὅταν ἀπό τόν κ. Ντασιό ἐτέθη τό ζήτημα τῶν Σκοπίων καί ἡ «καιροσκοπική» ἐπίκλησις τοῦ ὀνόματός τους ἀπό τόν Πρωθυπουργό, ὁ κ. Δένδιας ἀναφερόμενος στόν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ εἶπε: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, κύριε πρόεδρε, εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς δικῆς μας παράταξης καί ἐκφράζει τίς δικές μας ἰδεολογικές θέσεις, τό δικό μας παρελθόν καί προδιαγράφει καί τό δικό μας μέλλον».

Ὁ κ. Νατσιός εἶχε συγκεκριμένα ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων: «Κύριε ὑπουργέ, ὁ ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς εἶναι ὁ ἐκφραστής τῆς παρατάξεώς σας. Ἀφοῦ εἶναι ἐκφραστής τῆς παρατάξεώς σας, δέν θά ἔπρεπε νά ἀκούγεται ἀπό κανέναν βουλευτή σας αὐτό πού μᾶς προκαλεῖ ἰδιαίτερη δυσαρέσκεια, τό “Βόρεια Μακεδονία”. Ἡ προηγούμενη βουλευτής τό ἀνέφερε ἀπό τό ἕδρανο τό “Βόρεια Μακεδονία” καμιά δεκαριά φορές.

Σᾶς ὑπενθυμίζω: Ἀπρίλιος τοῦ 1992, Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν, παρόντων τῶν ἱστορικῶν ἡγετῶν παρατάξεων, Ἀνδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καί, βέβαια, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀποφασίσει -καί ἴσως νά πρέπει νά ἐπιστρέψουμε ἐκεῖ- ὅτι ἐπ’ οὐδενί δέν πρέπει νά δοθεῖ στά Σκόπια γεωγραφικός ἤ ἐπιθετικός προσδιορισμός. Ἄν τό τηρήσετε αὐτό, ὑπακούοντας βέβαια καί στόν ἱστορικό ἡγέτη σας, θά σᾶς χειροκροτήσουμε. Αὐτή εἶναι, θά ἔλεγα, ἡ ἱστορική του παρακαταθήκη».

Εἶπε ἀκόμη ὁ κ. Νατσιός: «Ἀνησυχητικές, κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, εἶναι καί οἱ ἐξελίξεις στό Σκοπιανό μετά τίς τελευταῖες ἀρνητικές ἐξελίξεις στή γειτονική χώρα. Ὅπως εὔστοχα διαβάσαμε στίς ἐφημερίδες, ἡ στάση τῆς Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίζεται ἀπό πολιτική σχιζοφρένεια.

Κύριε Μητσοτάκη, πρίν ἀπό τίς ἐκλογές τοῦ 2019 κάνατε πρόταση μομφῆς στόν ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Σήμερα περιοδεύετε στή Θεσσαλονίκη, στήν Κοζάνη, στήν Πιερία, στή Βέροια καί χτες στή Φλώρινα καί λέτε στούς Μακεδόνες ὅτι θά ἀκυρώσετε τά πρωτόκολλα ἀμυντικῆς συνεργασίας, ἄρα θά ἐγκρίνετε καί τό ὄνομα πού ἐμεῖς δέν ἀποδεχόμαστε καί οὔτε τό χρησιμοποιοῦμε, τή λεγόμενη “Βόρεια Μακεδονία”.

Δηλαδή, τί λέτε στούς κατοίκους τῆς δυτικῆς Μακεδονίας; Ὅτι θά βάλετε τούς βουλευτές τους νά ὑπογράψουν ὅτι ἡ Μακεδονία βρίσκεται στά βόρεια; Δηλαδή, τί λέτε στούς κατοίκους τῆς κεντρικῆς Μακεδονίας; Ὅτι δῆθεν ἡ πραγματική Μακεδονία βρίσκεται στά Σκόπια; Δηλαδή, τί λέτε στούς κατοίκους τῆς ἀνατολικῆς Μακεδονίας; Ὅτι δέν εἶναι αὐτοί οἱ ἀληθινοί Μακεδόνες καί οἱ πραγματικοί βρίσκονται λίγο παραπάνω;

Μά, δέν ντρέπεστε; Δέν διαβάσατε ποτέ τόν Ἴωνα Δραγούμη στό “Μαρτύρων καί ἡρώων αἷμα” γιά νά μάθετε γιά τό αἷμα πού ἔχυσε ὁ ἀετός τῆς Μακεδονίας μας, ὁ Παῦλος Μέλας, γιά νά ξυπνήσει τήν Ἀθήνα καί νά δώσει τή μάχη γιά τήν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας;

Σᾶς τό ξαναλέμε, τό ἔχουμε πεῖ καί πάλι: Ό,τι κερδήθηκε μέ αἷμα δέν μπορεῖ νά ξεπουληθεῖ μέ τό μελάνι μιᾶς ὑπογραφῆς. Εἶναι πραγματική ντροπή αὐτά πού συμβαίνουν. Στή Βεργίνα, στό Δίον, στίς Αἰγές, στήν Ἀμφίπολη, ὅλος ὁ τόπος φωνάζει καί λίθοι κεκράξονται ὅτι ἡ Μακεδονία εἶναι μία καί ἑλληνική καί ἐσεῖς εἶστε ἕτοιμοι νά ὑπογράψετε τήν ἐκχώρηση τοῦ ἱστορικοῦ τίτλου, ὅπως τήν ὑπέγραψε καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ;

Θά τρίζουν καί τά κόκαλα τοῦ ἱδρυτή τοῦ κόμματός σας, τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ, τόν ὁποῖο καιροσκοπικῶς ἐπικαλεῖστε στίς ὁμιλίες σας, κύριε Πρωθυπουργέ.

Τό γεγονός ὅτι ἡ σημερινή Κυβέρνηση τῶν Σκοπίων ἀποκαλεῖ τά Σκόπια σκέτο “Μακεδονία” ἀποδεικνύει γιατί ἡ Ἑλλάδα δέν θά ἔπρεπε ποτέ -ἐπαναλαμβάνω, ποτέ!- νά εἶχε ἀναγνωρίσει κράτος μέ τό ὄνομα “Μακεδονία”, διότι καί ὅλος ὁ κόσμος νά τό εἶχε ἀναγνωρίσει, αὐτοί τή δική μας ἀναγνώριση ἐπικαλοῦνταν. Ἐμεῖς εἴμαστε, ἐξ ἄλλου, οἱ ἱστορικοί ἰδιοκτῆτες. Οἱ σφετεριστές Σκοπιανοί τή δική μας ὑπογραφή ἀποζητοῦσαν καί μόλις τήν ἔλαβαν, πέταξαν στά σκουπίδια τίς Πρέσπες. Ξεχᾶστε, λοιπόν, τήν κύρωση τῶν μνημονίων! Οὕτως ἤ ἄλλως, εἴτε τήν κάνετε πρίν ἀπό τίς ἐκλογές -πρᾶγμα ἀπίθανο- εἴτε μετά τίς ἐκλογές -τό πιό πιθανό-, τό τροπικό μαύρισμα δέν τό γλιτώνετε».

Ἡ πλήρης ἀπάντησις τοῦ κ. Δένδια ἦταν: «Κύριε πρόεδρε, θά εἶμαι συντομώτατος. Ἁπλά γιά νά μή γίνονται ἐγγραφές στά Πρακτικά πού ἀπέχουν τῆς πραγματικότητας, οὐδέποτε, κύριε πρόεδρε, ἔκανα ἐγώ δήλωση στήν ὁποία ἐξέφρασα ἐπιφύλαξη γιά τό τί συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ, παρ’ ὅ,τι σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν ἀναφορά στό ὄνομά μου.

Ἐπίσης, οὐδέποτε ἔκανα δήλωση ὅτι ὑπάρχει διεύρυνση στή συζητούμενη ἑλληνοτουρκική ἀτζέντα. Εἶπα πράγματι ὅτι ὑπάρχει διεύρυνση στήν τουρκική ἀτζέντα. Αὐτό ἔχει μιά τεράστια διαφορά ἀπό τό προηγούμενο καί νομίζω ὅτι σᾶς εἶναι ἀπολύτως κατανοητή.

Ὅσον ἀφορᾶ τά θαλάσσια πάρκα, ἔχει τοποθετηθεῖ ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Θά τό ἐπαναλάβω, λοιπόν, στήν αἴθουσα. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει τό ὁποιοδήποτε δικαίωμα στήν εὐρύτερη περιοχή τῶν Κυκλάδων. Εἶπα δέ ξεκάθαρα ἐγώ, ἄν θυμᾶστε, ὅταν εἶχα ἐρωτηθεῖ -δέν θυμᾶμαι στό πλαίσιο ποιᾶς συνέντευξης ἤ δημόσιου λόγου ἤ στή Βουλή- ὅτι τό μόνο πού μένει εἶναι νά θέσει ἡ Τουρκία ζήτημα στούς Παξούς καί στούς Ἀντίπαξους.

Τέλος δέ, θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά μήν ἀποδεχθῶ τήν τοποθέτησή σας ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεῖ μέ καιροσκοπισμό τό ὄνομα τοῦ ἱδρυτῆ της, τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ. Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς, κύριε πρόεδρε, εἶναι ὁ ἱδρυτής τῆς δικῆς μας παράταξης καί ἐκφράζει τίς δικές μας ἰδεολογικές θέσεις, τό δικό μας παρελθόν καί προδιαγράφει καί τό δικό μας μέλλον».

Κεντρικό θέμα