Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα

ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ὑπουργοί τῆς Κυβερνήσεως ἐκφράζουν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες ἀπόψεις ὅσον ἀφορᾶ στήν Τουρκία. Ὁ μέν ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Γεραπετρίτης, μιλῶντας χθές στήν τηλεόραση τοῦ Mega, ἐπανέλαβε τίς γνωστές θέσεις περί ἑλληνοτουρκικῆς προσεγγίσεως. Ἀπ’ ἐναντίας ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νῖκος Δένδιας, μιλῶντας στό διεθνές συνέδριο τῆς ἐκθέσεως ἀμυντικῆς τεχνολογίας DEFEA, ἐπεσήμανε ὅτι ὑπάρχει διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας, καθώς ἡ γείτων ἐπιμένει ὄχι μόνον νά μήν ἀλλάζει τίς θέσεις της ἀλλά καί νά προσθέτει νέα θέματα στόν ἑλληνο-τουρκικό διάλογο, ὅπως π.χ. ἡ ἔγερσις μειονοτικοῦ ζητήματος στά Δωδεκάνησα πού ἀπεκάλυψε ἡ «Ἑστία».

Εἶπε συγκεκριμένως, ἀναφερόμενος ἐμμέσως στήν συνάντηση Μητσοτάκη – Ἐρντογάν καί στίς δηλώσεις Φιντάν: «Ἔχουμε μία μέν πτώση τῶν τόνων μέ τήν Τουρκία ἀλλά ὄχι ἀλλαγή τῶν θέσεων, θά ἔλεγα μᾶλλον διεύρυνση τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας» προσθέτοντας ὅτι αὐτό τό λέγει «μέ κάθε ἐπιείκεια». Ἀναφερόμενος δέ στό σχέδιο «Ἀτζέντα 2030» γιά τήν ἀναμόρφωση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ἐφαρμογή του ἀποτελεῖ «ὑπαρξιακή ἀνάγκη» γιά τήν χώρα.

Ἀπαντῶντας σέ ἐρώτηση, ὡς πρός τό ἐάν εἶναι σημαντική ἡ «Ἀτζέντα» αὐτή, ἀπήντησε: «Μέ ρωτήσατε ἄν εἶναι σημαντική, ναί. Θά σᾶς ἀπαντήσω, δέν εἶναι σημαντική. Εἶναι ὑπαρξιακή. Ἐάν ἡ χώρα δέν τά καταφέρει, ἀντιμετωπίζει ὑπαρξιακό πρόβλημα. Ὄχι οἰκονομικό πρόβλημα.

»Ἡ χώρα πρέπει νά ξεχάσουμε τό γεωπολιτικό περιβάλλον στό ὁποῖο ὑπήρξαμε. Καταλαβαίνω ὅτι τό ἴδιο τό ἀνθρώπινο μυαλό λειτουργεῖ μέσα ἀπό τίς παραστάσεις πού ἤδη ἔχει καί κατά συνέπεια εἶναι πολύ δύσκολο, ἰδίως κάτι πού δέν εἶναι εὐχάριστο νά τό προσλάβεις καί νά τό ἀντιμετωπίσεις διανοητικά πρίν τό δεῖς μπροστά σου. Εἶναι ὁ τρόπος πού λειτουργεῖ τό ἀνθρώπινο μυαλό.

»Ὅμως, γιά τήν πατρίδα μας –καί τό λέω πάντοτε καί θά συνεχίσω νά τό λέω, ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἀτζέντας 2030 καί ἄρα ἡ ἀνάπτυξη τοῦ οἰκοσυστήματος καινοτομίας καί τῆς ἑλληνικῆς ἀμυντικῆς βιομηχανίας εἶναι ὑπαρξιακές συνθῆκες καί πρέπει νά τίς δοῦμε ὡς συνθῆκες στράτευσης τῆς κοινωνίας, τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ, τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ, ὅλων μας, ὥστε νά ἐπιτευχθοῦν.

»Δέν εἶναι ἐξαγγελίες προθέσεων ἑνός Πρωθυπουργοῦ, τοῦ Πρωθυπουργοῦ Μητσοτάκη, μίας Κυβέρνησης ἤ ἑνός κόμματος. Τό ἀντιμετωπίζουμε ὡς ὑπαρξιακή ἀνάγκη καί μέ αὐτή τή στρατιωτική πειθαρχία πού ἀπαιτεῖ ἡ ὑπαρξιακή ἀνάγκη θά τό ὑπηρετήσουμε».

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι στήν ὑπεράσπιση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καί ἀκεραιότητος εἶχε ἀναφερθεῖ ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κατά τήν ἐπίσκεψή του στό ὀχυρό Ροῦπελ τήν περασμένη Κυριακή.

Ἀναφερόμενος στήν ἱστορική μάχη τῶν ὀχυρῶν εἶχε τονίσει: «Ἡ χώρα, ἡ Ἑλλάς, ὁ Ἑλληνικός Στρατός, ἡ ἑλληνική κοινωνία δέν ἀπεδέχθη τή σχετικοποίηση τῶν ὁρίων τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας.

Δέν ἀποδέχθηκε παραχώρηση ἐθνικοῦ χώρου ὡς συνθήκη ἐπιβίωσης τῆς χώρας. Δέν ἀποδέχθηκε ἀκρωτηριασμό τῆς κυριαρχίας μας. Ἐφάρμοσε τό δόγμα “ἐπί τῶν θέσεων καί διά τάς θέσεις”. Καί οἱ μαχητές τῶν ὁποίων τιμᾶμε τή μνήμη σήμερα, ἔπεσαν ἐπί τῶν θέσεων καί διά τάς θέσεις. Ἐπιτέλεσαν, δηλαδή, εἰς τό ἀκέραιο τήν ἀποστολή προστασίας τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας. Διατήρησε ἔτσι ἡ Ἑλλάδα, μετέχοντας στήν ὁμάδα τῶν χωρῶν πού νίκησαν στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τό νά ἀνήκει ὁλόκληρη στό Στρατόπεδο τῶν Νικητῶν, ὄχι ἀκρωτηριασμένη».

Λίγες ὧρες ἀργότερα, ὅμως, ὁ κ. Γεραπετρίτης, μιλῶντας στό Mega, ἐπί τῆς οὐσίας παρέπεμψε στίς ἑλληνικές καλένδες τήν ὑπόθεση τῶν θαλασσίων πάρκων. Ναί μέν διεβεβαίωνε ὅτι «τά θαλάσσια πάρκα θά γίνουν», ἀνέφερε δέ ὅτι ἀπαιτεῖται νά προηγηθοῦν μελέτες, τοποθετῶντας τήν ἔναρξη ἐφαρμογῆς τοῦ σχεδίου στό 2025 καί ἀργότερα. Καί τοῦτο ἐνῷ ὁ Χακάν Φιντάν ἐτόνιζε ἐπιμόνως ὅτι γιά τήν χώρα του εἶναι «κόκκινη γραμμή» τό νά μήν ἐπιτρέψει στήν Ἑλλάδα νά τά ἱδρύσει, καθώς αὐτά ὡς συνδεόμενα μέ τήν ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπῖδος θεωροῦνται «μονομερεῖς ἐνέργειες» συμφώνως πρός τήν Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν. Εἰδικώτερα, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ἀνέφερε ὅτι κατέστησε σαφῆ τήν θέση του γιά τό ζήτημα: «Στήν ἑλληνική πλευρά εἴπαμε πώς τά θαλάσσια πάρκα εἶναι ἡ κόκκινη γραμμή μας. Δέ θά τά δεχτοῦμε. Ὑπῆρξε κατανόηση τῆς ἀρχῆς, πώς δέν πρέπει νά γίνουν μονομερῆ βήματα, δίχως νά ἐπιλυθοῦν τά προβλήματα» τόνισε ὁ ἴδιος. Προφανῶς, ὄχι μόνον κατανόησις ἀλλά καί συμμόρφωσις…

Κεντρικό θέμα