«Δέν μοῦ ἀρέσει νά λέω ὅτι ἡ ΝΔ εἶναι κόμμα τῶν ἀγροτῶν»

Ἡ φράσις τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ στήν συνέντευξή του στόν Σκάϊ, πού προκάλεσε αἴσθηση – Θεοχάρης: «Σέ δύο μῆνες, μέ βάση τήν ἐκτέλεση τοῦ προϋπολογισμοῦ, θά ἀποφασίσουμε γιά τόν Εἰδικό Φόρο στό πετρέλαιο – Δέν μπορεῖς νά ξοδεύεις λεφτά πού δέν ἔχεις!» – 82 ἑκατ. εὐρώ τό κόστος τῆς παροχῆς

Η χώρα συγκλονίζεται ἀπό τίς κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν, καί ὅμως ἡ Κυβέρνησις ἀκόμη ἀντιμετωπίζει τά αἰτήματά τους κατά τρόπο μεμψίμοιρο, χωρίς νά δείχνει ὅτι ἀντιλαμβάνεται οὔτε τά αἴτια τῆς ἐξεγέρσεώς τους, πού ἀνάγονται στίς φυσικές καταστροφές πού ἐνέσκηψαν πρό ὀλίγων μηνῶν, οὔτε καί τίς ἐπιπτώσεις, πού εἶναι ἡ καταβαράθρωσις τῆς παραγωγῆς, τίς συνέπειες τῆς ὁποίας τίς βλέπουμε ἤδη στά ράφια τῶν καταστημάτων. Καί ὅμως, ὁ κ. Μητσοτάκης ὑποστηρίζει ὅτι καταλαβαίνει «καλά τά προβλήματα». Τήν ἰδία στιγμή ὅμως, τά μπλόκα, πού ὀγκοῦνται στήν κεντρική καί βόρειο Ἑλλάδα, μᾶλλον τόν διαψεύδουν. Οἱ ἀγρότες ἀντιμετωπίζουν σειρά πραγματικῶν προβλημάτων, μέρος μόνον τῶν ὁποίων εἶναι οἱ τραγικές καθυστερήσεις στήν καταβολή τῶν ἀποζημιώσεων πού δικαιοῦνται καί πού, ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἔχουν ἐγκριθεῖ. Τῶν ἀποζημιώσεων, πού ἡ καταβολή τους αὐτήν τήν στιγμή δέν εἶναι μόνον προϋπόθεσις ἐπιβιώσεως, εἶναι καί ἡ βάσις γιά τήν ἀνάταξη τῶν καλλιεργειῶν τους καί τήν ἐπανεκκίνηση τῆς παραγωγῆς τους.

Ὁ κ. Μητσοτάκης τήν ἰδία στιγμή δηλώνει: «Δέν μοῦ ἀρέσει νά λέω ὅτι εἴμαστε τό κόμμα τῶν ἀγροτῶν, ἀλλά ἔχουμε μιά βαθιά σχέση μέ τόν πρωτογενῆ τομέα καί νομίζω ὅτι καταλαβαίνουμε καλά τά προβλήματα». Κάποτε, ὅμως, ἡ Νέα Δημοκρατία ἦταν τό κόμμα τῶν ἀγροτῶν. Καί ὄχι μόνον τῶν ἀγροτῶν ἀλλά ὅλων τῶν παραγωγικῶς ἐργαζομένων Ἑλλήνων. Αὐτῶν πού ἐπλήγησαν βαρύτερα ἀπό ὅλους ἀπό τήν κρίση καί εἶχαν ἐπενδύσει στό κόμμα τῆς Κεντροδεξιᾶς τίς ἐλπίδες καί τίς προσδοκίες τους γιά ἐπάνοδο στήν κανονικότητα.

Τό ζήτημα τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Καταναλώσεως εἶναι χαρακτηριστικό τοῦ κοντόφθαλμου τρόπου μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζει ἡ Κυβέρνησις τά προβλήματα τῶν ἀγροτῶν, ἐπιδεικνύοντας ἔλλειψη ἐνσυναισθήσεως ἀλλά καί ὁράματος γιά τό αὔριο. Εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης: «Ἔχουμε ἐνεργοποιήσει τό μέτρο τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Κατανάλωσης στό πετρέλαιο, τό κάναμε γιά τό 2022, τό κάναμε γιά τό 2023. Ὑπάρχει τό αἴτημα γιά τό 2024. Θά τό δοῦμε λέω, δέν τό ἀποκλείω. Θά τό δοῦμε, θά δοῦμε τίς δυνατότητες, γιά νά μπορέσουμε νά βοηθήσουμε καί στόν τομέα αὐτό».

Γιά νά γνωρίζουμε τό ἀντικείμενο γιά τό ὁποῖο ὁμιλοῦμε, διευκρινίζεται ὅτι τό ποσόν πού χρειάζεται γιά τήν ἐπιστροφή τοῦ Εἰδικοῦ Φόρου Καταναλώσεως γιά τό πετρέλαιο πού χρειάζονται οἱ ἀγρότες, ἀνέρχεται σέ 82 ἑκατομμύρια εὐρώ. Καί γιά τήν διάθεση αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομίας, Χάρης Θεοχάρης, ἐξέφρασε ἐπιφυλάξεις, λέγοντας ὅτι δέν μποροῦμε νά ξοδεύουμε «χρήματα πού δέν ἔχουμε» καί ὅτι «θά γνωρίζουμε ἄν τά ἔχουμε σέ δύο μῆνες, ἀναλόγως πρός τήν ἐκτέλεση τοῦ προϋπολογισμοῦ».

Καί ὅμως, μόλις προχθές ἡ Κυβέρνησις ἀνήγγειλε πομπωδῶς ὅτι τό δεκαετές ὁμόλογο τεσσάρων δισ. εὐρώ πού ἐξέδωσε, ὄχι μόνον ὑπερεκαλύφθη ἀλλά ὅτι οἱ σχετικές προσφορές ἀνῆλθαν σέ 35 δισ. Κατά τά λοιπά, δέν γνωρίζει ἄν ἔχει 82 ἑκατομμύρια νά στηρίξει τούς ἀγρότες μας…

Στά λόγια πάλι περιορίζεται ἡ «πυροσβεστική προσπάθεια τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε νά κατευνάσει τήν ὀργή τῶν ἀγροτῶν, δηλώνοντας στό ἀγροτικό μπλόκο στήν Βόνιτσα: «Οὔτε γκαρσόνια θά γίνετε, οὔτε θά φύγετε γιά τή Γερμανία. Θά κάνουμε τό καλύτερο δυνατό καί ὅσο καλύτερα πηγαίνει ἡ οἰκονομία τόσους περισσότερους πόρους θά ἔχουμε γιά νά στηρίξουμε τόν πρωτογενῆ τομέα».

Καί πάλι ἐπεκαλέσθη ἐξωγενεῖς παράγοντες: «Δέν εἶναι μόνο ἐδῶ δύσκολα, βλέπετε τί συμβαίνει καί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη. Θέλω νά κρατήσουμε αὐτό τόν πολιτισμένο διάλογο»! Θά φέρει, ἄραγε, λύσεις σέ ὑπαρκτά προβλήματα ἕνας διάλογος θεωρητικῶς «πολιτισμένος»;

Κεντρικό θέμα