ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

«Δέν χάνεται ἡ δεδηλωμένη ἄν ἀποχωρήσει ὁ Καμμένος»!

Πρωτάκουστες θεωρίες κυβερνητικῶν – Πρός «ρευστοποίηση» Κεντρῶοι, ΑΝΕΛ, Ποτάμι

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ παράδοσίς μας ὁρίζει μέχρι σήμερα εἰς τί συνίσταται ἡ περίφημος «δεδηλωμένη» τοῦ Τρικούπη, πού στερέωσε τήν δημοκρατία στόν τόπο μας. Συνίσταται στήν ἐπιβεβαίωση τῆς κυβερνητικῆς πλειοψηφίας τοῦ 50 σύν ἕνα τῶν ἑδρῶν τῆς Βουλῆς κατά τήν ψήφιση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, κατά τήν παροχή ψήφου ἐμπιστοσύνης (ὅταν τήν αἰτηθεῖ ἡ κυβέρνησις), κατά τήν ψηφοφορία ἐπί προτάσεως δυσπιστίας (ὅταν τήν αἰτηθεῖ ἡ ἀντιπολίτευσις), κατά τήν ψήφιση τοῦ προϋπολογισμοῦ καί κατά τήν ψήφιση νομοσχεδίων μείζονος σημασίας. Στίς δύο τελευταῖες περιπτώσεις ἔχει ἐπικρατήσει ἐθιμικῶς νά θεωρεῖται ἡ ψῆφος ἐπιβεβαίωσις τῆς δεδηλωμένης.

Πρωθυπουργός πού ἀδυνατεῖ νά κερδίσει τήν ἐμπιστοσύνη τῆς Βουλῆς κατά τήν ψήφιση κορυφαίου νομοσχεδίου γνωρίζει πώς δέν μπορεῖ νά «σταθεῖ», γι’ αὐτό καί συνήθως προσφεύγει σέ ἐκλογές. Μόλις ἡ πλειοψηφία τῆς ΝΔ μειώθηκε στούς 150 βουλευτές, ὁ Κ. Μητσοτάκης θεώρησε ὅτι ἔχασε τήν δεδηλωμένη καί προκήρυξε ἀμέσως ἐκλογές τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1993. Φαίνεται ὅμως πώς ἡ Ἀριστερά ὑποστηρίζει καινοφανεῖς θεωρίες γιά τόν κοινοβουλευτισμό καί τήν δεδηλωμένη. Θεωρεῖ πώς ὁ τόπος μπορεῖ καί νά διοικηθεῖ ἀπό κυβερνήσεις μειοψηφίας! Ἀπό τούς ὀλιγότερους καί ὄχι ἀπό τούς περισσότερους.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», κορυφαῖος κυβερνητικός παράγων ἐξομολογήθηκε προσφάτως σέ συνομιλητή του ὅτι «δέν χάνεται ἡ δεδηλωμένη ἀκόμη καί ἄν ἀποχωρήσει ὁ Πάνος Καμμένος ἀπό τήν Κυβέρνηση!». Κατά τό σκεπτικό τοῦ κορυφαίου κυβερνητικοῦ πού προφανῶς καί βρίσκει σύμφωνο τό «καθεστωτικό» Μαξίμου, ἡ δεδηλωμένη κτᾶται μία μόνο φορά, κατά τήν ψηφοφορία, μετά τήν ἀνάγνωση τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων, καί ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ ὁ γῦρος τῶν διερευνητικῶν ἐντολῶν. Βάσει τῆς καθεστωτικῆς αὐτῆς ἑρμηνείας, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας πού δίδει τήν ἐντολή σχηματισμοῦ κυβερνήσεως δέν ἔχει ἁρμοδιότητα στό ἐνδιάμεσο νά γνωμοδοτήσει γιά τήν δεδηλωμένη καί, ὡς ἐκ τούτου, εἶναι ἄστοχο κατά τόν ΣΥΡΙΖΑ νά τόν ἐπισκεφθεῖ ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Πάνος Καμμένος γιά νά τοῦ δηλώσει τήν ἀπόσυρση τῆς στηρίξεώς του πρός τήν Κυβέρνηση!!!

Ἡ Κυβέρνησις τόν θεωρεῖ …ἀναρμόδιο!!! Κατά τήν καινοφανῆ «συριζαϊκή» θεωρία, ἡ Κυβέρνησις δέν χάνει τήν δεδηλωμένη οὔτε ἄν ἄρει τήν ἐμπιστοσύνη του πρός αὐτήν ὁ νῦν κυβερνητικός ἑταῖρος της οὔτε κἄν ἄν καταψηφισθεῖ κάποιο νομοσχέδιο. Ὁ μόνος τρόπος ἀπωλείας τῆς δεδηλωμένης εἶναι –κατ’ αὐτήν– ἡ ὑποβολή δυσπιστίας πρός τήν Κυβέρνηση ἀπό τήν ἀντιπολίτευση καί ἡ ὑπερψήφισις τῆς προτάσεως αὐτῆς ἀπό τουλάχιστον 151 βουλευτές. Στά ἡγετικά κλιμάκια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅμως, ὄχι μόνο δέν πιστεύουν ὅτι ἀπειλεῖται ἡ δεδηλωμένη τους αὐτή τήν στιγμή, ἀλλά προεξοφλοῦν ἀλαζονικά τήν… «ρευστοποίηση» τριῶν μικροτέρων κομμάτων, στήν περίπτωση πού ἡ κοινοβουλευτική δύναμή τους πέσει κάτω ἀπό 5 βουλευτές: Τῶν ΑΝΕΛ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων, τήν ὁποία ἐγκατέλειψε χθές ἕνας ἀκόμη βουλευτής, ὁ κ. Ἀριστείδης Φωκᾶς ἐκ Θεσσαλονίκης. Καί χρησιμοποιοῦν ἐσκεμμένως τόν ὅρο «ρευστοποίηση», διότι ἀπό τήν στιγμή πού θά μειωθεῖ μέ «ἀποστασίες» ἡ δύναμίς τους σέ τέσσερεις βουλευτές τῶν ἀρχηγῶν τους περιλαμβανομένων, διαλύονται κοινοβουλευτικά. Χάνουν τά προνόμιά τους βάσει τοῦ κανονισμοῦ. Τίς παρεμβάσεις στίς πρό ἡμερησίας διατάξεως συζητήσεις. Τίς ἐπερωτήσεις κατά τόν κοινοβουλευτικό ἔλεγχο. Ἀκόμη καί τά γραφεῖα τους.

Γι’ αὐτό καί στόν ΣΥΡΙΖΑ ἐκτιμοῦν –ἄγνωστο ἀπό ποῦ πηγάζει ἡ αἰσιοδοξία τους– πώς ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μπορεῖ νά ἐγκριθεῖ τό μίνιμουμ μέ 154 ψήφους καί τό μάξιμουμ μέ 170! Ὡστόσο, ἀκόμη καί ἄν αὐτό συμβεῖ, θά πρόκειται γιά πλειοψηφία βουλευτῶν, ὄχι κομμάτων. Ἄν οἱ ΑΝΕΛ ἀποχωρήσουν, ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά εἶναι κυβέρνησις μειοψηφίας καί ἡ πρότασις μομφῆς μονόδρομος γιά τήν ΝΔ. Οἱ ἄνθρωποι, πάντως, δέν δείχνουν διατεθειμένοι νά ἐγκαταλείψουν τίς καρέκλες. Θέλουν νά μείνουν σέ αὐτές μέχρι καί τό τελευταῖο λεπτό! Οἱ θεσμοί τῆς ἀστικῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας τους εἶναι ξένοι καί ἀδιάφοροι. Καί τό λένε. Εἴτε ἰδιωτικά καί ἐμπιστευτικά εἴτε προκλητικά καί δημόσια. Ὅπως ὁ εὐρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, ὁ ὁποῖος ἐπικαλούμενος τό παράδειγμα τῆς Ἱσπανίας ἔφθασε σέ χθεσινή ραδιοφωνική συνέντευξή του νά μᾶς ζητήσει «νά μάθουμε νά ζοῦμε μέ κυβερνήσεις μειοψηφίας»… Τό ἑπόμενο στάδιο εἶναι τά σοβιέτ.

Κεντρικό θέμα