Δεξιόστροφη ψῆφος ὑπέρ ΝΔ σέ ἀριστερόστροφη κοινωνία

ΜRB: 155 ἕδρες γιά τήν Νέα Δημοκρατία καί αὐτοδυναμία μέ 37%

ΠΡΩΤΑ τά καλά νέα: Σχεδόν ἕξι μῆνες πρίν ἀπό τίς σφόδρα πιθανολογούμενες τετραπλές ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἡ ΝΔ ἔχει ἐξασφαλίσει συμφώνως πρός τήν ἑξαμηνιαία ἔρευνα «Τάσεις» τῆς MRB προβάδισμα 10 ἑκατοστιαίων μονάδων στήν πρόθεση ψήφου μέ ἀναγωγή, ποσοστό πού σέ πεντακομματική Βουλή τῆς ἐξασφαλίζει αὐτοδυναμία 155 ἑδρῶν. Βάσει τῶν εὑρημάτων τῆς ἰδίας ἐρεύνης ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης προηγεῖται τοῦ ἀντιπάλου του Ἀλέξη Τσίπρα ὀκτώ μονάδες στήν καταλληλότητα γιά τήν πρωθυπουργία, ἐνῶ τό σύνθημα τῆς καμπάνιας τῆς ΝΔ «οἱ Ἕλληνες μποροῦμε» θεωρεῖται ἑλκυστικό ἀπό τό 63,3% τῶν πολιτῶν (ρεαλιστικό ἀπό τό 40,5%).

Ἐάν σέ αὐτά προσθέσουμε ὅτι πρῶτον οἱ πολῖτες θεωροῦν ὅτι ἡ ἐπιχείρησις καταπολεμήσεως τῆς διαφθορᾶς ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ ὑπηρετεῖ κατά τούς πολῖτες σέ ποσοστό 73,8% κομματικές σκοπιμότητες καί στοχοποίηση ἀντιπάλων πολιτικῶν προσώπων, δεύτερον ὅτι οἱ Ἕλληνες γιά πρώτη φορά ἀπό τό ξέσπασμα τῆς κρίσεως προτιμοῦν σέ ποσοστό 44,7% τίς αὐτοδύναμες κυβερνήσεις (44% κυβερνήσεις συνεργασίας) καί τρίτον ὅτι ἡ ΝΔ προηγεῖται τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τριάντα ὁλόκληρες μονάδες στήν παράσταση νίκης, τότε καταλήγουμε στό συμπέρασμα ὅτι ἐκ πρώτης ὄψεως τό στρατηγικό τοπίο εἶναι ἄκρως εὐνοϊκό γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη.

Ἀκόμη καί ἄν θεωρήσουμε δυσάρεστο τό γεγονός ὅτι ΝΔ – ΚΙΝΑΛ δέν συγκροτοῦν βάσει τῆς προβλέψεως τῆς MRB προεδρική πλειοψηφία (ἀθροίζουν 178 ἕδρες –πολύ κοντά στόν στόχο ὅμως), ἐντούτοις οἱ ἀριθμοί προκαλοῦν ἱκανοποίηση: 155 ἕδρες γιά τήν ΝΔ, 79 γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ, 23 γιά τό ΚΙΝΑΛ, 20 γιά τό ΚΚΕ, 23 γιά τήν Χρυσή Αὐγή. Τό ἐκλογικό σῶμα δείχνει πώς κινεῖται πρός τήν κατεύθυνση τῆς δεξιόστροφης ψήφου.

Μία δεύτερη ἀνάγνωσις ἐπί μέρους στοιχείων τῆς ἐρεύνης, ὡστόσο, δημιουργεῖ εὔλογο προβληματισμό. Καί τοῦτο διότι ἡ τάσις γιά δεξιόστροφη ψῆφο ἀναπτύσσεται σέ μιά ἀριστερόστροφη κοινωνία. Θά περίμενε κανείς ὅτι οἱ Ἕλληνες μέ τόσες «παραστάσεις»-«προσλαμβάνουσες» παγκοσμιοποιήσεως καί ἀνοικτῆς κοινωνίας θά ἔλεγαν πλειοψηφικῶς «ναί» στήν πρόταση τῆς ΝΔ γιά τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια. Δέν λένε. 41,6% ὑπέρ, 46,5% κατά. Θά περίμενε κανείς ὅτι μετά τόσους βανδαλισμούς στά Πανεπιστήμια καί συνακόλουθη καταστροφή τῆς δημοσίας περιουσίας οἱ Ἕλληνες θά ἔλεγαν «ναί» στήν πρόταση Μητσοτάκη γιά τήν κατάργηση τοῦ πανεπιστημιακοῦ ἀσύλου. Δέν λένε «ναί». Ζητοῦν νά διατηρηθεῖ τό ἄσυλο σέ ποσοστό 49,6%, ἐνῶ τήν κατάργησή του θέλει τό 33,2%.

Θά περίμενε ἐπίσης κανείς μετά καί τίς σφοδρές ἀντιδράσεις σέ ἐπίπεδο κοινωνίας ἱεραρχίας ὅτι οἱ Ἕλληνες θά ἀπέρριπταν τήν συμφωνία Ἐκκλησίας – Πολιτείας καί τήν κατάργηση τῆς μισθοδοσίας τοῦ κλήρου ἀπό τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους.

Συμβαίνει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Τό 33,2% συμφωνεῖ μέ τήν συμφωνία Ἐκκλησίας – Πολιτείας, ἐνῶ διαφωνεῖ τό 31,2%. Τό 43,6% τάσσεται ὑπέρ τῆς ἀπόψεως νά μισθοδοτοῦνται οἱ κληρικοί ἀπό τήν Ἐκκλησία καί μόλις τό 21,1% νά μισθοδοτοῦνται ἀπό τό Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους.

Ἡ δημοσκόπησις δέν περιέχει ἐρώτηση γιά τόν βαθμό συμφωνίας μέ τήν ἀξιολόγηση τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Τά ποσοστά πού πῆρε ἡ ΔΑΚΕ στίς πρόσφατες ἐκλογές τῶν δασκάλων δεικνύουν τόν βαθμό τῆς διαφωνίας: Ἐνδεικτικῶς: 12% στά Λιόσια. Τό πόσο ἀριστερόστροφη καί κρατικίστικη εἶναι ἡ ἑλληνική κοινωνία φαίνεται ἄλλωστε καί ἀπό τά ποσοστά συμφωνίας τῶν Ἑλλήνων στά ἐρωτήματα γιά τά κοινωνικά μερίσματα, τά ἐπιδόματα καί τίς προσλήψεις-μονιμοποιήσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Σέ ποσοστό 85% οἱ Ἕλληνες λένε «ναί» στίς προσλήψεις 4.500 ἐκπαιδευτικῶν, 77% λένε «ναί» στίς μονιμοποιήσεις 3.000 ὑπαλλήλων γιά τό πρόγραμμα «Βοήθεια στό Σπίτι». Καί βεβαίως 85,7% λένε «ναί» στήν διανομή τοῦ κοινωνικοῦ μερίσματος, ἐνῶ ἡ ἄποψις τῆς ΝΔ ἐπί τῆς ἀρχῆς ἄν καί ψηφίζει αὐτά τά μέτρα δέν εἶναι ὑπέρ τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς. Ἡ ἐπί μέρους συνδυαστική ἀνάγνωσις ὁρισμένων εὑρημάτων δεικνύει ὅτι ἡ δυνητική ἐκλογική ἐπιρροή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κινεῖται μεταξύ 27-30%, ἐνῶ τῆς ΝΔ 37% plus. (Ἔχει καί τό μαξιλάρι τοῦ Ποταμιοῦ πού ἀριθμεῖ τό 1,7% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καί εἶναι τό κλειδί τῆς αὐτοδυναμίας σέ περίπτωση συνεργασίας ἴσως.) Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό 31,7% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι ὁ Προϋπολογισμός κινεῖται πρός θετική κατεύθυνση, ἐνῶ τό 56,8% πρός ἀρνητική.

Γιά τήν ἱστορία: Κατά τήν MRB τά ποσοστά τῶν κομμάτων μέ ἀναγωγή διαμορφώνονται ὡς ἑξῆς:

ΝΔ 37,1%, ΣΥΡΙΖΑ 27,6%, Χρυσή Αὐγή 8,1%, ΚΙΝΑΛ 8,1%, ΚΚΕ 7,1%, Ποτάμι 1,7%, ΑΝΕΛ 1,7%, Ἕνωση Κεντρώων 2,7%, Ἑλληνική Λύση 1,5%, ΑΝΤΑΡΣΥΑ 1,2%. Καί οἱ ἀξιολογήσεις: Κυριάκος Μητσοτάκης 32,1% θετικές γνῶμες –66,4% ἀρνητικές. Ἀλέξης Τσίπρας 24,4% θετικές γνῶμες –71,1 ἀρνητικές.

Κεντρικό θέμα