Δάκτυλος Στουρνάρα οἱ δηλώσεις Γιοῦνκερ

Κατά Καραμανλῆ – Προσφέρει «ὑπηρεσίες» πρός ἀνανέωσιν θητείας

ΤΟΝ περασμένο Μάρτιο ἐπισκέφθηκε τήν Ἑλλάδα ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί νῦν ἀνώτατο στέλεχος τῆς ἑταιρείας Goldman Sachs Ζοζέ Μπαρόζο, προκειμένου νά παραστεῖ στό Διεθνές Οἰκονομικό Φόρουμ τῶν Δελφῶν. Πρίν ἀναχωρήσει γιά τό Μαντεῖο ὁ Πορτογάλος συνέφαγε μέ τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ στό γαλλικό ρεστωράν «L’ Abreuvoir» στίς παρυφές τοῦ Κολωνακίου καί συζήτησαν ὄχι μόνο τά παλαιά ἀλλά καί τά πρόσφατα: τίς συνθῆκες ὑπό τίς ὁποῖες ἐπεχείρησε ὁ Γιῶργος Παπανδρέου νά ὁδηγήσει τήν χώρα σέ δημοψήφισμα τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2011. Οἱ περιγραφές Μπαρόζο γιά τό τί συνέβη στίς Κάννες ἦταν γλαφυρές, ὡστόσο ἀπό τό περιβάλλον τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ δέν διέρρευσε τίποτε.
Στήν δημοσία ὁμιλία του στούς Δελφούς –ὅπου παρών στό Συνέδριο ἦταν καί ὁ Πρόεδρος τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας– τό ἀνώτατο στέλεχος τῆς Goldman Sachs αἰφνιδίως… ἄλλαξε διάθεση καί δήλωσε ἀναφερόμενος στήν ἑλληνική κρίση τοῦ 2009 ὅτι «δέν γνωρίζαμε τά νούμερα, γι’ αὐτό καί δέν προειδοποιήσαμε». Σημειωτέον ὅτι ὁ Μπαρόζο δέν ἀπήντησε αὐθορμήτως, τοῦ ὑπεβλήθη συγκεκριμένη ἐρώτησις ἀπό τό κοινό· ἡ «Ἑστία» ἦταν ἐκεῖ καί διεπίστωσε τί συνέβη.

Σήμερα, μερικούς μῆνες μετά τήν τοποθέτηση τοῦ Προέδρου τῆς Κομμισσιόν τοῦ 2009, ἔρχεται αἰφνιδίως καί ὁ τότε Πρόεδρος τοῦ Eurogroup, ἀπερχόμενος τῆς Κομμισσιόν, νά δηλώσει ἀπό τήν Πορτογαλία ὅπου πραγματοποιεῖται συνέδριο τῆς ΕΚΤ περίπου τό ἴδιο: ὅτι τά δημοσιονομικά στοιχεῖα τῆς Ἑλλάδος τήν χρονιά ἐκείνη δέν ἦταν ἀκριβῆ ἀλλά «πλαστά». Ὅλως τυχαίως συνέπεσε μαζί του στήν Πορτογαλία στό ἴδιο συνέδριο καί ὁ Διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ὁ ὁποῖος αὐτό τόν καιρό κάνει εὐρωπαϊκή ἐκστρατεία γιά νά κινητοποιήσει τόν διεθνῆ παράγοντα –στόν ὁποῖο συνήθως ἀναφέρεται– γιά νά ἐξασφαλίσει μία δεύτερη ἑξαετῆ θητεία στόν θῶκο καί ἐπί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Ἄν καί οἱ σχέσεις του μέ τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ εἶναι καλές, ἐν τούτοις οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς Νικήτα Κακλαμάνη ὅτι δέν θά ἀνανεωθεῖ ἡ θητεία του τόν θορύβησαν, καί γι’ αὐτό ἔχει ἐπιδοθεῖ στό παρασκήνιο σέ ἀγῶνα ἐξασφαλίσεως συμμαχιῶν. Τυχαῖο ὅτι ὁ κ. Στουρνάρας ἦταν στό ἴδιο συνέδριο μέ τον Ζοζέ Μπαρόζο, τυχαῖο καί μέ τόν Ζάν-Κλώντ Γιοῦνκερ; Τυχαῖο ὅτι τό ἱερατεῖο δέν λέει τίποτε γιά τά ὄντως πλαστά νούμερα μέ τά ὁποῖα εἰσήχθη ἡ Ἑλλάς στήν ΟΝΕ, ἐπί τῶν ἡμερῶν Στουρνάρα, στό Προεδρεῖο τοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῶν Ἐμπειρογνωμόνων τό 2000 καί μετά, ἀλλά τό κάνει τώρα, ὄχι μέ ὅρους ἰδεολογικούς ἤ ἐθνικούς ἀλλά ἀμιγῶς …χρηματοπιστωτικούς;

Γιά τούς καλόπιστους, ναί, τυχαῖο. Οἱ συνήθεις διαβολές κατά τοῦ ἄκρως ἐπιτυχημένου κ. Διοικητοῦ, πού ἔμεινε στήν ἱστορία γιά τό «forget it Yannis», πού τόν διέταξε ὁ Σώυμπλε καί πειθάρχησε ἀπολύτως ἀπορρίπτοντας τό αἴτημα Λαγκάρντ γιά ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους. Κατ’ ἄλλους ὅμως πού εἶχαν μάτια καί αὐτιά στήν Πορτογαλία, δέν εἶναι τυχαῖο. Ὁ τραπεζίτης πού κατά τά λοιπά δέν ἀναμειγνύεται στό πολιτικό παιγνίδι φέρεται πώς ἔσπειρε ζιζάνια, καθώς ὁ Γιοῦνκερ δέν εἶχε ὁμιλήσει ποτέ ξανά στό παρελθόν γιά αὐτό τό θέμα. Καί ὅπως ἄλλωστε ἀποδεικνύεται ἀπό τό περιεχόμενο τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεών του μέ τόν Κώστα Καραμανλῆ, ὄχι ἁπλῶς ἤξερε πόσο ἄσχημα πήγαινε ὅλη ἡ εὐρωπαϊκή οἰκονομία καί ἡ ἑλληνική ἀλλά ζήτησε τότε ἀπό τον τότε πρωθυπουργό τήν λήψη οἰκονομικῶν μέτρων γιατί «ἄν δέν τό κάνετε σέ λίγο, θά δανείζεστε μέ ὅρους ΔΝΤ».

Αὐτό εἶχε πεῖ στόν Κώστα Καραμανλῆ ὁ… ἀνενημέρωτος κ. Γιοῦνκερ, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2009, καί τά μέτρα ἐλήφθησαν σέ τρεῖς δόσεις. Στό ἐρώτημα «γιατί νά σπείρει –ἄν ἔσπειρε τελικῶς– ζιζάνια κατά Καραμανλῆ ὁ Στουρνάρας», ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλή: Θεωρεῖ, ὅπως ἐμπιστεύθηκε στήν «Ἑστία» κορυφαῖος παράγων τῆς κεντροδεξιᾶς παρατάξεως, «ὅτι παρέχει …ἐσωκομματική ὑπηρεσία πρός τόν κ. Μητσοτάκη ἡ ὁποία θά ἐκτιμηθεῖ τήν στιγμή τῆς ἀνανεώσεως τῆς θητείας του». Μέ τήν διαφορά ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ –ἐκτιμοῦμε– δέν ἐπιθυμεῖ τέτοιους εἴδους ὑπηρεσίες, αὐτήν τήν ὥρα, πού ἡ παράταξις ἑνωμένη καί συσπειρωμένη παρά ποτέ δίδει μέ ἀξιώσεις τήν μάχη γιά τό 40% καί τήν κατάκτηση ἄνετης αὐτοδυναμίας. Δέν τήν ἔχει κατά μείζονα λόγο ὅταν προέρχεται –ἐφ’ ὅσον εἶναι ἀκριβεῖς οἱ πληροφορίες πού μᾶς μεταδίδονται ἀπό τήν Πορτογαλία– ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού μέ τήν φράση «ἡ τρόικα μετακινεῖ τά γκολπόστ γιά τό ἔλλειμμα συνεχῶς» συνεφώνησε ὡς Πρόεδρος τοῦ ΙΟΒΕ πώς ἡ Εurostat πείραξε τά θεμελιώδη στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας τό 2009. Αὐτά ἔλεγε τότε ὁ ταλαντοῦχος κ. Στουρνάρας. Ταῦτα, καί ἄν χρειαστεῖ θά ἐπανέλθουμε.

Κεντρικό θέμα