Δάκτυλο τῆς Τουρκίας «βλέπει» στήν Μόρια ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας!

Ἐνῶ βάλλει μέ αἰχμές κατά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὅτι «τά γεγονότα δέν προσφέρονται γιά ἐκμετάλλευση ἀπό κανέναν»

ΑΥΤΗ πράγματι εἶναι ἡ πρώτη ἠχηρά παρέμβασις τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Ἡ ὁποία συνοδεύεται μάλιστα ἀπό μία φωτογραφία της στήν σελίδα τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας στό διαδίκτυο, στήν ὁποία φιγουράρει ἡ ἑλληνική Σημαία μαζί μέ τήν εὐρωπαϊκή, ἔστω καί σέ μικρό μέγεθος. Ἡ «Ἑστία» τώρα δικαιώνεται. Αὐτό πού προκαλεῖ αἴσθηση στήν χθεσινή δήλωση-παρέμβαση τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν Μόρια εἶναι πώς εἶναι ἡ πρώτη ἀξιωματοῦχος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, καί μάλιστα ἡ ἀρχηγός τοῦ κράτους, πού συνδέει εὐθέως τά γεγονότα στήν Μόρια μέ τίς τουρκικές μεθοδεύσεις στό μεταναστευτικό στήν περιοχή. Κάνοντας μάλιστα χρήση τῆς λέξεως «ἀπειλή». Οὐδείς ἕως τώρα, εἴτε ὁ Πρωθυπουργός εἴτε Ὑπουργός, δέν ἦταν τόσο ξεκάθαρος καί κατηγορηματικός ὅσο ἡ κυρία Σακελλαροπούλου.

Ἀντιθέτως, ὅπως εἶναι εἰς θέσιν νά γνωρίζει ἡ «Ἑστία», τοὐλάχιστον δύοὙπουργοί χθές ἀνεπισήμως ζητοῦσαν νά μήν ἀναπαραχθεῖ τό σενάριο τῆς τουρκικῆς ἐμπλοκῆς. Σέ ἀντιδιαστολή, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου στήν δήλωσή της γιά τήν Μόρια ὅπως τιτλοφορεῖται τό σχετικό δελτίο Τύπου καταγγέλλει εὐθέως ὅτι «ἡ τουρκική πολιτική ἡγεσία ἐργαλειοποιεῖ τό δρᾶμα τῶν προσφύγων καί τῶν μεταναστῶν χρησιμοποιώντας τους ὡς ὅπλο διαπραγμάτευσης καί ἀπειλῆς γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν γεωπολιτικῶν της σκοπιμοτήτων». Καί γιά νά μήν καταλείπεται ἀμφιβολία ὅτι ἀναφέρεται στήν τουρκική στάση γιά τήν Μόρια, στήν ἀμέσως ἑπόμενη παράγραφο ξεκινᾶ ὡς ἑξῆς: «Καί ἡ τοπική κοινωνία …». Κάνει δηλαδή ἀντιπαραβολή τῆς στάσης τῆς τουρκικῆς ἡγεσίας μέ αὐτῆς τῆς τοπικῆς κοινωνίας τῆς Λέσβου. Πέραν τῆς καταγγελίας, ὅτι ὑπάρχει τουρκικός δάκτυλος στά γεγονότα τῆς Μόριας, ἡ κυρία Σακελλαροπούλου λαμβάνει σαφῆ θέση στήν ἀντιπαράθεση πού ξέσπασε μεταξύ Κυβερνήσεως καί ἀντιπολιτεύσεως γιά τούς χειρισμούς στά γεγονότα στήν Μόρια. Τονίζει μέ δηκτικότητα ὅτι «τά γεγονότα δέν προσφέρονται γιά ἐκμετάλλευση ἀπό κανέναν». Καί γιά νά μήν καταλείπεται καμμία ἀμφιβολία ὅτι ἀναφέρεται στόν ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει τούς ἰσχυρισμούς του καί ἰδίως τοῦ ἀρχηγοῦ του περί ὑπερκορεσμένης δομῆς φιλοξενίας. Ἐπαναλαμβάνοντας τροποποιημένη τήν θέση τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἡ Πρόεδρος ὑποστηρίζει ὅτι «οἱ προσπάθειες γιά τήν ἀποσυμφόρηση τῆς δομῆς εἶχαν ἤδη ἀρχίσει…». Ἡ τοποθέτησις αὐτή βρίσκεται στόν ἀντίποδα τῆς δηλώσεως τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως Ἀλέξη Τσίπρα πού κατηγόρησε τήν Κυβέρνηση ὅτι ηὔξησε τούς μετανάστες στήν δομή σπό 5.500 σέ 20.000. Εἶναι ἡ τρίτη φορά πού ἡ Πρόεδρος «δείχνει» πιό κοντά στίς ἀπόψεις τῆς Κυβερνήσεως καί στήν ἀτζέντα της. Ἡ πρώτη ἦταν στό μνημόσυνο τῶν θυμάτων τῆς Μαρφίν καί ἡ δεύτερη στό μνημόσυνο πού ἔγινε στό Μάτι ὅπου χαρακτήρισε τήν τραγωδία «ἀδιανόητη γιά εὐνομούμενη πολιτεία». Ἀναλυτικά ὅλη ἡ δήλωσις τῆς Προέδρου γιά τήν Μόρια μέ τήν ὁποία βάλλει εὐθέως καί κατά τῆς Εὐρώπης ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἡ καταστροφή στή Μόρια μᾶς γεμίζει ὀδύνη καί ἀνησυχία. Ὀδύνη γιά τήν τραγωδία πού βλέπαμε ἀπό χρόνια νά ἐκτυλίσσεται στή δομή καί τώρα ἔφτασε στό ἀποκορύφωμά της, ἀνησυχία γιατί τό τέλος της δέν εἶναι ἀκόμη ὁρατό, καθώς τό μεταναστευτικό καί προσφυγικό πρόβλημα παραμένει ὀξύτατο. Ἡ τουρκική ἡγεσία ἐργαλειοποιεῖ τό δρᾶμα προσφύγων καί μεταναστῶν, χρησιμοποιώντας τους ὡς ὅπλο διαπραγμάτευσης καί ἀπειλῆς γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν γεωπολιτικῶν της συμφερόντων. Καί ἡ τοπική κοινωνία, παρότι ἐπέδειξε συγκινητική ἀλληλεγγύη καί ἀνθρωπιά καί ἐπωμίστηκε ἀγόγγυστα δυσανάλογο βάρος, παρακολουθεῖ ἀνάστατη καί φοβισμένη τή διασπορά τῆς ἔντασης στό νησί, μιᾶς ἔντασης πού γίνεται ἀκόμη μεγαλύτερη λόγω τῆς ὑγειονομικῆς κρίσης, μετά τή διακρίβωση δεκάδων κρουσμάτων κορωνοϊοῦ στή δομή τῆς Μόριας.

»Τά γεγονότα στή Μόρια, ὡστόσο, δέν προσφέρονται γιά ἐκμετάλλευση ἀπό κανέναν. Οἱ προσπάθειες γιά ἀποσυμφόρηση τῆς δομῆς, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἤδη ἀρχίσει μέ τή σταδιακή μετεγκατάσταση ἀσυνόδευτων παιδιῶν στίς χῶρες τῆς Εὐρώπης πού ἄνοιξαν τίς πύλες τους γιά νά τά δεχτοῦν, χρειάζονται τή στήριξη ὅλων. Οἱ συνθῆκες δέν ἐπιτρέπουν κωλυσιεργίες, ἀποποίηση ἤ μετάθεση εὐθυνῶν, πολεμικές κραυγές. Καί κυρίως δέν ἐπιτρέπουν τήν ἐθελοτυφλία τῆς Εὐρώπης. Τό προσφυγικό καί μεταναστευτικό εἶναι πρωτίστως πρόβλημα εὐρωπαϊκό καί ὡς τέτοιο πρέπει νά ἀντιμετωπιστεῖ.

»Ἐκφράζουμε τήν ἀμέριστη συμπαράστασή μας στούς πολῖτες τῆς Λέσβου καί συμμεριζόμαστε τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων πού εἶδαν νά καίγονται, μαζί μέ τά λιγοστά τους ὑπάρχοντα, καί ὅσες ἐλπίδες τούς ἀπέμεναν. Δέν τούς θεωροῦμε ἀνώνυμο πλῆθος, ἀλλά ἄτομα μέ ταυτότητα καί δικαιώματα. Εὐχόμαστε νά ἐπικρατήσει ἡ μετριοπάθεια καί ἡ σύνεση, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ ἐνσυναίσθηση. Μέ ὁδηγό μας τό διεθνές δίκαιο, τήν προστασία τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀλλά καί τή διασφάλιση τῆς εἰρήνης καί ἀσφάλειας τῶν πολιτῶν σέ ὅλη τή χώρα, ἄς προσπαθήσουμε ὅλοι μαζί νά κλείσουμε τίς πληγές.»

Κεντρικό θέμα