ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δῶρον ἄδωρον τά F-35

Ἀκατάλληλα γιά ἀναχαίτιση τῶν τουρκικῶν F-16 πού θά ἀποκτηθοῦν ἀπό τήν γείτονα τό 2027 – Εἶναι ἀεροπλάνα πολέμου, καί θά μᾶς παραδοθοῦν τό 2031, τό ἐνωρίτερον!

ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἐφαρμόζουν πολιτική μεγάλης δυνάμεως. Μεταξύ τῶν χωρῶν τίς ὁποῖες θεωροῦν προσδεδεμένες στούς ὀργανισμούς συλλογικῆς ἀσφαλείας πού ἐλέγχουν (ἐν προκειμένῳ στό ΝΑΤΟ), τηροῦν ἴσες ἀποστάσεις. Ρεαλιστικά λοιπόν οὐδείς θά μποροῦσε νά θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νά διαιωνισθεῖ ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ Κογκρέσσου γιά τήν πώληση συγχρόνων μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16V στήν Τουρκία. Δέν θά ἔπρεπε λοιπόν νά ἀποτελεῖ ἔκπληξη ἡ ἐπιστολή τοῦ Προέδρου Μπάιντεν πρός τούς Ἀμερικανούς νομοθέτες, διά τῆς ὁποίας τούς συνιστᾶ νά ἄρουν τό «ἐμπάργκο» ὥστε νά ἀποδεσμευθοῦν οἱ πωλήσεις μαχητικῶν πρός τήν Ἄγκυρα.

Τήν ἴδια στιγμή, κυκλοφόρησαν στήν Ἀθήνα πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες ἐπίκειται ἐπιστολή τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ πού θά ἀφορᾶ στήν ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος τῆς Ἑλλάδος γιά ἀγορά μαχητικῶν 5ης γενιᾶς τύπου F-35. Παρά τήν διθυραμβική προβολή τῆς ὁποίας ἔτυχον αὐτές οἱ πληροφορίες, μία ψύχραιμη ἐκτίμησις τῆς καταστάσεως ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα, ὅτι τά F-35 εἶναι γιά τήν Ἑλλάδα «δῶρον ἄδωρον». Ἐπισημαίνεται ὅτι τό ζήτημα τῶν μαχητικῶν αὐτῶν ἐγείρεται κάθε φορά πού ἡ Οὐάσιγκτων κάνει μιά κίνηση πρός τήν Τουρκία. Ἡ ἀνακίνησίς του φαίνεται σάν «ἐπικοινωνιακό ἀντίβαρο», καθώς συνοδεύεται ἀπό μεγαλοστομίες περί βελτιώσεως τῶν ἑλληνο-ἀμερικανικῶν σχέσεων (οἱ ὁποῖες πάντως οὐδέποτε εἶχαν διαταχθεῖ τήν τελευταία δεκαπενταετία.)

Γιά νά βάλουμε λοιπόν τά πράγματα στήν θέση τους. Ἀπό τήν στιγμή πού τό Κογκρέσσο θά ἐγκρίνει τήν ἀποδέσμευση τῶν προηγμένων F-16V γιά τήν Τουρκία, θά τεθεῖ σέ κίνηση ὁ μηχανισμός τῆς κατασκευαστρίας ἑταιρείας, ὁπότε θά ἀπαιτηθοῦν 24 μέ 36 μῆνες γιά τήν παράδοση τοῦ πρώτου νέου μαχητικοῦ. Ἐν τῷ μεταξύ, θά τῆς ἔχει παραδοθεῖ ἕνας ἀριθμός παλαιοτέρων F-16 ἀναβαθμισμένων στό ἐπίπεδο «V».

Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, ἡ ἐπιστολή τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά τά F-35 ἀναμένεται νά παραληφθεῖ ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης τήν Δευτέρα. Θά εἶναι βεβαίως «πρόχειρο» (draft), καθώς θά ἐπισημοποιηθεῖ μετά πάροδο δύο ἑβδομάδων, ὑπό τήν προϋπόθεσιν, ὅτι κατά τό διάστημα αὐτό δέν θά ἔχει ὑπάρξει ἡ διατύπωσις κάποιας ἐπιφυλάξεως ἀπό τό Κογκρέσσο. Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι θά ἀρχίσει ἀμέσως ἡ παραγωγή τῶν ἀεροπλάνων αὐτῶν γιά τήν Ἑλλάδα. Οἱ ὑφιστάμενες παραγγελίες μαχητικῶν F-35 καλύπτουν τήν γραμμή παραγωγῆς τῆς κατασκευαστρίας ἑταιρείας Lockheed Martin στό Fort Worth τοῦ Τέξας μέχρι τό 2028. Πρόκειται γιά τίς παραγγελίες χωρῶν πού μετεῖχαν στήν ἀρχική κοινοπραξία τοῦ F-35, στήν ὁποία ἡ Ἑλλάς δέν ἐνετάγη παρ’ ὅτι εἶχε προσκληθεῖ ἤδη ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 2000. Τοῦτο σημαίνει ὅτι μέ τίς καλύτερες δυνατές συνθῆκες F-35 δέν πρόκειται νά παραδοθοῦν στήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τό ἔτος 2031. Ἐπ’ οὐδενί δηλαδή θά μποροῦσαν νά εἶναι ἀντίβαρο στήν ἀπόκτηση τῶν ἐκσυγχρονισμένων F-16V ἀπό τήν Τουρκία, ἡ ὁποία μέ τήν ἔνταξη τῶν μαχητικῶν αὐτῶν στόν ἀεροπορικό στόλο της καθίσταται ἀμυντικῶς αὐτάρκης. Δέν εἶναι ὅμως μόνον αὐτό!

Μέ τά νέα F-16 θά εἶναι πολύ εὔκολο γιά τήν Τουρκία νά ξαναρχίσει (ὁποτεδήποτε τό θελήσει ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν) τήν τακτική τῶν παραβάσεων τοῦ FIR Ἀθηνῶν καί τῶν παραβιάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναερίου χώρου. Ἀκόμη ὅμως καί ἄν ἀποκτήσουμε τά F-35, τά ἀεροπλάνα αὐτά δέν εἶναι κατάλληλα γιά τήν ἀποστολή τῆς ἀναχαιτίσεως, τοὐλάχιστον ὅπως τήν θέλουμε γιά τήν ἀποτροπή τῆς τουρκικῆς παρουσίας στόν οὐρανό μας. Τό F-35 δέν εἶναι εὐέλικτο ἀεροπλάνο πού θά μποροῦσε νά ἐμπλακεῖ σέ ἑλιγμούς μέ ἕνα F-16. Τό πλεονέκτημά του εἶναι τό χαμηλό ἴχνος πού παρουσιάζει στά ραντάρ καί τούς ἄλλους αἰσθητῆρες τῶν ἀντιπάλων ἀεροπλάνων. Τό ἴδιο μπορεῖ νά ἔχει τήν εἰκόνα τους ἀθέατη καί νά ἐκτοξεύει ἐναντίον τους βλήματα ἀπό μεγάλες ἀποστάσεις.

Αὐτά ὅμως γίνονται σέ περίοδο πραγματικῆς πολεμικῆς συρράξεως, ὁπότε καί πράγματι τά πλεονεκτήματα τοῦ F-35 μποροῦν νά ἀναδειχθοῦν σέ κρίσιμο παράγοντα καταστροφῆς τοῦ ἀντιπάλου. Δέν εἶναι ὅμως τά ἀεροπλάνα πού ἐξασφαλίζουν τήν ἀεροπορική ὑπεροχή τήν ὁποία χρειαζόμαστε γιά τήν ἐμπέδωση τῆς κυριαρχίας μας στούς οὐρανούς τοῦ Αἰγαίου κατά τίς περιόδους τῆς… ἐγκάρδιας δυσπιστίας πού συνήθως διανύουμε μέ τήν Τουρκία. Δέν εἶναι δηλαδή παράγων ἀποτροπῆς. Καί τό ἀμυντικό μας δόγμα εἶναι καθαρά ἀποτρεπτικό. Συνεπῶς, ἐπαναλαμβάνουμε, τά F-35 εἶναι δῶρον ἄδωρον.

Κεντρικό θέμα