Χρυσοχοΐδης: Τό ὀργανωμένο ἔγκλημα ὑπονομεύει τήν Δημοκρατία

«Οἱ μπράβοι» ἔγιναν ἐπιχειρηματίες – Καύσιμα, τσιγάρα, πορνεία, προϊόντα ἀπομιμήσεως, ἔλεγχος νησιῶν, τό ἀντικείμενό τους

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ὀνόματα πού ἐμπλέκονται σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος τήν τελευταία δεκαετία στήν χώρα, περιλαμβάνονται στόν φάκελο πού παρέδωσε ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου. Γιά πρώτη φορά ἕνας ὑπουργός ἔχει συγκεντρώσει τήν «ἀφρόκρεμα» τῶν ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων πού διαπράτουν σωρεία κακουργημάτων καί δυστυχῶς, ὅπως ἀποκαλύπτεται, οὐδέποτε τούς ἔχει ἀσκηθεῖ ποινική δίωξις. Παρά τό γεγονός ὅτι πολλά ὀνόματα πού περιλαμβάνονται στόν φάκελο ἔχουν ἀπασχολήσει τήν ἀστυνομία κατά καί καιρούς καί ἔχουν προφυλακισθεῖ, κάποιοι ἔχουν δικασθεῖ, ὅμως ὅλοι τους κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι γιατί γνωρίζουν τά παραθυράκια τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος πού τούς ἐπιτρέπει νά γλιστροῦν ἀπό τήν δαγκάνα τοῦ νόμου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ δολοφονία τήν περασμένη ἑβδομάδα στήν Μεταμόρφωση ἑνός «μπράβου», ὁ ὁποῖος ἄν καί εἶχε ἐμπλακεῖ σέ διάφορες ὑποθέσεις τῆς νύκτας δέν εἶχε ἐκτίσει ποινή.

Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται νά ἔχει δηλώσει σέ στενούς συνεργάτες του ὅτι τό «μπραβιλίκι» ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ ἐπιχειρηματικότητα καί πλέον τό ὀργανωμένο ἔγκλημα ὑπονομεύει τό πολίτευμα! Ὁ ὑπουργός ζήτησε ἀπό τόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου Βασίλη Πλιώτα νά διερευνήσει ἄμεσα καί εἰς βάθος τήν ὑπόθεση, ὥστε νά μπορέσουν νά ἀσκηθοῦν ποινικές διώξεις στούς ἐγκληματίες καί ἐπί τέλους νά περάσουν τήν πόρτα τῆς φυλακῆς. Πρόκειται γιά πολύ σοβαρές καταγγελίες καί γιά τόν λόγο αὐτό ὁ κ. Πλιώτας ἐντός ὡρῶν θά παραγγείλει τήν διεξαγωγή ἐρεύνης τήν ὁποία θά ἀναθέσει σέ ἀντιεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου. Συμφώνως πρός πληροφορίες, ὁ ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου συζήτησε μέ τόν Εἰσαγγελέα τοῦ Α.Π. νά ὑπάρξει μεγαλύτερη εὐελιξία καί πιό ἄμεση συνεργασία εἰσαγγελικῶν καί ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν διαχείριση ὑποθέσεων ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Αὐτό πού ἐπιδιώκει τό Ὑπουργεῖο εἶναι νά ὑπάρξει συσχέτισις τῶν ὑποθέσεων προκειμένου οἱ ἐγκέφαλοι νά μήν μποροῦν νά γλιτώσουν τήν καταδίκη.

Πρόκειται γιά μία ἔρευνα τοῦ Ὑπουργείου πού ἄρχισε πρίν ἀπό ἕναν μῆνα καί ὄχι μόνο περιλαμβάνει τά 500 πρόσωπα τῆς νύκτας ἀλλά καί σέ ποιόν τομέα δραστηριοποιοῦνται. Σέ αὐτόν ὑπάρχουν τά συμβόλαια θανάτου, οἱ δολοφονίες, οἱ ἀπόπειρες, οἱ ἐκβιασμοί, ὑποθέσεις πορνείας, διακινήσεως ναρκωτικῶν καί καυσίμων, λαθρεμπόριο προϊόντων ἀπομιμήσεως. Ὑπάρχουν ὀνόματα καί διευθύνσεις ἀνά κατηγορία ἐγκλημάτων πού διεπράχθησαν ἀπό τό 2008 καί μετά. Σέ ἄλλες περιπτώσεις ὑπάρχουν στοιχεῖα ἀπό τήν δικαστική ἐξέλιξη καί τήν ἀστυνομική ἔρευνα. Ἡ δρᾶσις τῶν «μπράβων» δέν περιορίζεται μόνο στήν Ἀθήνα ἀλλά ἀφορᾶ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Εἰδική ἀναφορά κάνει τό Ὑπουργεῖο στήν Μύκονο, ὅπου τά τελευταῖα χρόνια ἔχει γίνει πόλος ἕλξεως τῶν συγκεκριμένων κυκλωμάτων καί κακοποιῶν, μέ ὑπέρογκα ἔσοδα. Ὁ χρόνος πού κατετέθη ὁ φάκελος στήν Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν εἶναι τυχαῖος. Σχεδόν κάθε ἑβδομάδα ἔχουμε καί ἕνα συμβόλαιο θανάτου ἤ μία ὑπόθεση ὀργανωμένου ἐγκλήματος πού ἔρχεται στό φῶς τῆς δημοσιότητος. Ὁ κ. Χρυσοχοΐδης θέλει νά ὁρισθεῖ ἁρμόδιος εἰσαγγελεύς γιά τό ὀργανωμένο ἔγκλημα ὅπως ὑπάρχει γιά θέματα τρομοκρατίας. Ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός θά ἀξιολογεῖ κάθε ὑπόθεση καί θά τήν ἐξετάζει εἰς βάθος, ὥστε νά μήν ἀποφυλακίζονται κρατούμενοι πού ἀμέσως μετά συλλαμβάνονται ἐκ νέου πάλι γιά τά ἴδια ἀδικήματα. Θέλει νά ὑπάρξει μεγαλύτερη εὐελιξία γιά νά μήν χάνεται πολύτιμος χρόνος καί κινδυνεύουν ἀνθρώπινες ζωές ἀπό τήν δράση τῶν μελῶν τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος. Ἐπίσης ἀναμένεται νά ἀναβαθμισθεῖ ἡ Δίωξις Ὀργανωμένου Ἐγκλήματος πού θά εὑρίσκεται σέ ἀνοικτή ἐπικοινωνία μέ τόν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα.

Κεντρικό θέμα